onsdag 9 december 2015Platt skatt i kombination med medborgarlön

Vårt skattesystem börjar alltmer se ut som ett lapptäcke. Olika momssatser och undantag. Det är 35 år sedan som "den underbara natten" genomfördes mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. C hoppade av och Moderatern klev av regeringen. I dag är systemet en koloss på lerfötter. Nyligen annonserade Jan Björklund i DN att han vill diskutera med Socialdemokraterna om ett nytt skattessystem.  Under Riksbankens konferens om framtida skatter i andrakammarsalen i Riksdagen presenterade förra finansministern Erik Åsbrink ett förslag med platt skatt
Förslaget innebär att kapitalinkomstskatten inte ska höjas över 30 procent men nedsättningarna slopas så långt det är möjligt (de facto en skatteskärpning).
Skatten på arbetsinkomster ska sänkas genom att den statliga inkomstskatten slopas.
Enhetlig skattestas på 30%.
Dock vissa kvarvarande skillnader i skatt i det första ledet (sociala avgifter och bolagsskatt).
Om eget och lånat kapital likställs i bolagsbeskattningen bör ev. komppensation inte utgå genom sänkt bolagskatt. 
Inkomstskatten slopas.
3:12 reglerna kan däremd helt slopas. 
I praktiken blir det ett enkelt system är kapital och inkomst likställs med ca 30%. 

Dock kommer de som har högre inkomster och intjäningsförmåga tjäna mycket mer på detta än de som har lägre inkomster (progressiviteten avskaffas i systemet). Därför pratar s-politikern om högre barnbidrag och bostadsbidrag. Istället borde man samtidigt införa en alternativ välfärdsmodell, baserad på så kallad medborgarlön i kombination med plattskatt.
Ovanpå våra löner betalas ca 33% i avgifter till staten. Dessa finansierar bl a pensioner, föräldraförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Det märkliga är att de sociala avgifterna tar man ut ca hälften mot vad de kostar liakså betalas ca 10 % i ren löneskatt som bara går direkt i statskassan. Det står  arbetsgivaravgift, egenavgift mm.  Det är egentligen inga avgifter utan avgifter till systemen dvs skatt. Den egentliga kostnaden ovanpå lönen är således mycket skatt. Politikerna är livrädda att röra detta. Dessutom kommer väldigt mycket skatt in i  form av moms då vi konsumerar. Vår sammanlagda skatt är i dag ca 67 %. All-inclusive. 
Transfereringssystemen
Systemen att ta in skatt och fördela dessa kostar allt mer!  Med ett rakt skattesystem skulle stora delar av skatteförvaltningen kunna rationaliseras bort och i kombination med en garanterad medborgarlön skulle massor av behosvsprövade bidrag och transfereringar också kunna tas bort. Det rör sig många miljarder varje år. 

Alla över 19 års ålder ska vara berättigade till medborgarlön, oavsett om dessa jobbar, är föräldralediga, pensionärer eller oförmögna att jobba, t ex för att de är sjuka eller inte har lust. Man bibehåller att arbetsgivaren likt idag betalar de första 14 dagarnas sjukdom med 80% av lönen.
Varje månad tar man intäkterna i systemet och dividerar med antalet medborgare över 19 års ålder. Genom att bara betala ut exakt det som kommer in kommer systemet aldrig gå back och vid högre arbetslöshet eller lägre inkomster blir också medborgarlönen lägre. 
Dessa pengar betalas ut till ett personligt medborgarkonto. Detta är ej ett lönekonto, utan ett konto man inte kan sätta in pengar på och som ger skattefri ränta. Detta kan hanteras av Riksgälden eller banker. Kontot kan fungera som investeringssparkonto, så man kan förvalta pengar på sitt medborgarkonto efter eget huvud. Det skall vara fritt att när som helst ta ut pengar från sitt medborgarkonto.
Finland överväger nu att ta bort sina socialförsäkringar och ersätta dem med en låg medborgarlön. 

Engelska tidningen The Telegraph skriver:
"Authorities in Finland are considering giving every citizen a tax-free payout of €800 (£576) each month.Under proposals being draw up by the Finnish Social Insurance Institution (Kela), this national basic income would replace all other benefit payments, and would be paid to all adults regardless of whether or not they receive any other income."
Ersättningen om skattefria 800 EUR i månaden, eller 7 376:- SEK, skall täcka alla omkostnader för meborgaren. 
Om detta införs i Finland kan man stryka motsvarigheter till bl a a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, studiemedel, pensioner och försörjningsstöd. I ett slag slipper man all administration kring dessa system och transfereringen.
I grunden är det dock fritt fram att använda medborgarlönen efter eget huvud. Gör man slut på pengarna så kan man inte gå och fråga om mer.
Sjukpenning, pension, studiemedel, a-kassa, Fas-3, föräldrapenning, barnbidrag etc avskaffas, inklusive all administration kring dessa. De enda transferereringarna som utgår är medborgarlönen.

Utgifter
Med 7.3 miljoner personer i Sverige i en ålder över 19 år blir det 80 136 per person och år i medborgarlön, eller 6 678:- SEK i månaden. Här har man dock inte tagit hänsyn till vilka som faktiskt är svenska medborgare. Ska medborgarlön bara utgå till de som faktiskt är medborgare blir den månatliga utbetalningen större. Med tanke på det stora antalet nyanlända Sverige nu tar emot så går det inte göra personliga prövningar i varje enskilt fall. Antalet handläggare i den offentliga sektorn skulle växa ofantligt. Det är inte kostandseffektivt!
Summan är något lägre än studiemedlen, inklusive lånedelen, och i linje med socialbidragsnormen eller garantipensionen efter skatt.
Föräldrar kan med fördel använda delar av sin medborgarlön för att komplettera upp studerande barns inkomst till studiemedelsnivå, om man nu vill att barnen ska studera vidare. Det är man van vid i USA.
Detta uppmuntrar till att spara och skuldsättningen vid köp av bostad blir inte lika tuff som nu. Är man arbetslös eller föräldraledig längre än så och bränner av insparade pengar på medborgarkontot enligt ovan får man sedan nöja sig med 6 678:- SEK i månaden.
En person som de femton sista åren innan pensionen sparar hela sin medborgarlön kommer vid pension ha ca 1.3 MSEK inklusive räntor. Tar man ut detta under tio år landar den skattefria pensionen på ca 17 500:- SEK. Därefter får man nöja sig med 6 678:- SEK i månaden. De flesta kommer liksom nu spara privat eller komplettera upp med tjänstepension.
Det här ställer krav på medborgaren att planera sin ekonomi. Det går inte ducka eller skylla på någon annan, utan allt handlar om att ta ansvar för sig själv. Det är som liberal att tro på individen och se individen att utvecklas. Det är bort med storebrorssamhället där man skall bli omhändertagen.
De som klagar över att personer som har en hygglig inkomst och att dessa skulle få dessa pengar av staten utöver sin lön måste få samvetsfrågan om de tackat nej till  t barnbidrag, bostadsbidrag eller inte utnyttjat jobbskatteavdraget eller RUT och ROT?. Istället för att staten hanterar allt till dyra omkostnader så gör du "jobbet" själv. 
I princip skulle man helt kunna avskaffa Försäkringskassan, CSN mfl myndigheter. Fusk och bedrägerier försvinner, vilket också sparar kostnader i rättssystemet. Kommunerna sparar därtill ytterligare pengar då socialbidragen och större delen av socialtjänsten kan avskaffas.

Man avskaffar också all a-kassa och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsförmedling kan skötas av privata företag i den mån det behövs. Man kan vara arbetslös hur länge som helst och fortsätta leva på sin medborgarlön.
Systemet är också hållbart, då man bara betalar ut det som kommer in i hela potten, även om det därmed kan bli månatliga variationer. 
I den mån folk vill förverkliga sig själva genom utbildning, frivilligarbete eller genom att starta nya företag, så finns det också en "socialbidragsnorm" man kommer få som "basinkomst".
Vi kan lägga ner TV-programmet Lyxfällan!
Skillnaden mot höjt grundavdrag är att man via medborgarlön solidariskt fördelar pengarna även till de utan inkomst.

Inget hindrar privata inkomstförsäkringar eller sjukförsäkringar ovanpå medborgarlönen, för den som har lust att betala för detta. Och tycker någon att det är synd om långtidsarbetslösa, sjukpensionärer eller  liknande så finns det inget som hindrar dem från att ge bort hela eller delar av sin medborgarlön till bättre behövande.

Medborgarlön tar bort 10 000-tals byråkrater, makthavare, särintressen och möjliga politiska karriärvägar. I kombination med Platt skatt kommer tiotusentals byråkrater vara tvungen att skola om sig. Makten förflyttas från myndiheyerna till individen.  Men i sin enkelhet och självfinansiering är det en väg framåt när samhället måste förenklas i en tid med liten ekonomisk tillväxt. 

Jan Rejdnell


måndag 15 september 2014