tisdag 29 september 2009

Vinster i vården

Socialdemokraterna har senaste tiden haft en klagokör mot företag inom vården och skolan över att de tjänar pengar. Upprinnelsen är oppositionsborgarrådet (s) Carin Jämtin i Stockholm som vill ta bort all vinst för bolagen inom vård, skola och omsorg.

Privata skolor eller vårdföretag skall inte få gå med vinst, eller som man uttrycker det ”använder vinsten för att gå ner i ägarnas fickor”

Socialdemokratin har alltid använt sig av läpparnas bekännelser när det gäller fri företagsamhet. Gärna företag och helst stora företag så man har en förhandlingspart, men ingen kapitalism. Det självklara måste sägas, om inte ett företag går med vinst så överlever inte företaget. Det är företagen som satsar egna pengar, idékraft, engagemang och tid för att bygga upp ett företag och anställa medarbetare. De skall satsa allt detta men av socialdemokratin får man bara en klapp på axeln tillbaka. Det vore ärligare av socialdemokratin att säga rent ut att man inte vill ha några friskolor och privata vårdanordnare.

Även den verksamhet som kommuner och landsting driver måste gå med överskott. Kostar de för mycket så kan en privat entreprenör göra det billigare och mer kostnadseffektivt. Konkurrens skärper sinnena och vi får därmed ut mest för skattepengarna med många olika aktörer.

Vinstintresset skapar en särskild sorts dynamik och uppfinningsrikedom. I sunda regelverk kan denna dynamik göra mycket stor nytta för medborgare i behov av goda välfärdstjänster. Om Jämtin & Co är oroliga för stora vinster bör man ställa frågan om inte samhället tidigare betalat för mycket för de tjänster som gjorts i den egna tjänsten.


Om företagens vinster stadigt ligger på höga nivåer så finns det kanske anledning att fundera på om ersättningarna är för höga?


Då är det dags att skärpa kraven på såväl egna verksamheten som den konkurrerande privata. Sanningen är den att privata vårdföretag och skolor inte gör några stora vinster i dagens Sverige. Företagens investeringar i välfärdstjänster överstiger den utdelade vinsten med råge. De privata företagens vinster kan knappast duga som förklaring till brister och tillkortakommanden inom den offentliga sektorn.

Om socialdemokraterna menar allvar med kritiken att offentlig finansierad verksamhet inte skall gå med vinst uppstår en rad nya frågeställningar. Skall en rad byggföretag som bygger sjukhus ej heller få med vinst när det bygger för landstinget? Det är också skattefinansierat.

Att lägga förslag om företag som inte får gå med vinst är synonymt med att föreslå förbud för företag. Företag utan vinster är inte företag särskilt länge. Jobben i framtiden kommer inte i storföretagen eller offentlig sektor. Det är främst tjänste- och serviceföretagen som kommer stå för fler individer i arbete. Varför skall man då strypa möjligheten för en rad entreprenörer att verka och kunna tjäna pengar inom den offentliga sektorn och göra den mer effektiv?

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar