lördag 28 november 2009

Kvotering bolagsstyrelserna under 5 år!

Kvotering leder till diskriminering utropar alltid en renlärig liberal. Men vad gör man när en grupp är kraftigt diskriminerade av helt andra skäl. Skälen kan vara ekonomiska, makt vänskap eller helt andra skäl. På Folkpartiets Landsmöte redogjorde jag för starka skäl som finns för kvotering i detta skede.

1. Regeringen och ministrar har prövat allt. De har bland annat skickat brev till 350 börsbolag om frågat vad de och valberedningarna gör för att förbättra en bättre könsfördelning. 77 svarade varav 66 sa - vi gör ingenting. 4 av dem ironiserade och sa att de erbjöd matlagningskurser. De struntar högaktningsfullt i vad regeringen ställer upp för index och kriterier. Lagstiftning är det enda som biter.

2. Börsbolagen är vana vid regler. Det är en myt att vi inte skall lägga oss i ägandet och hur styrelserna sköts. Varje kvartal/halvår kommer nya sanktionsdirektiv från EU som upphöjs till lag vilket begränsar ägandet och styr verksamheten i detalj. Det rör sig om inrättande av valberedningar, ersättningsutskott etc. Det rör sig om hur man får ersätta styrelser och dela ut bonusar etc. Det är bara inom ett område som man inte vågar/vill reglera - könsrepresentation. Anledningen sägs vara kompetens. Bara 20 % av de som kan komma ifråga är kvinnor. Urvalet är så litet så att man inte hittar tillräckligt kompetenta styrelseledamöter.

3. Sensmoralen av sämre kompetens hos kvinnor borde leda till att näringslivet ser till att fler kvinnor kommer in i företagsledningarna. Bara 17 % av det kvinnliga könet finns representerade i svenska börsbolags styrelser. Ännu sämre i mindre onoterade bolag. Kvinnor finns i överflöd vad gäller akademiska examina vilket kan ifrågakomma till ledningar i bolag. Regeringen satsar hundratals miljoner på kvinnlig styrelsekompetens varje år. Ändå händer ingenting. Det finns 20 större börsnoterade bolag som inte har en enda kvinna i styrelsen.

4. Det skulle ta 25 år med nuvarande takt innan vi har en någorlunda jämn könsfördelning i svenska börsbolagsstyrelser. Det skulle ta 75 år med nuvarande takt innan vi har en jämn könsfördelning i ledningarna för svenska börsbolag. Har vi den tiden? Går det acceptera Jurisac Park i näringslivet bara för att man äger.

5. Det finns 2,2 miljoner människor som äger aktier i Euroclear-systemet (gamla VPC). Hälften är kvinnor. Skall inte styrelserna spegla hur ägandet ser ut? Visserligen äger män mer aktier än kvinnor men om fler kvinnor satt i styrelserna fanns fler anledningar för kvinnor att köpa aktier i bolag som har en vettig könsfördelning.

6. NORGE! PÅ två år har könsfördelningen blivit 40 mot 60. Ingen klagar på att det inte finns kompetenta kvinnor att välja in i styrelserna. Dessutom har bolagen som inte är börsnoterade följt efter. Fler kvinnor får chansen utan att bada bastu eller gått på samma skola. För just de två sista kriterierna är fortfarande starka för inval i svenska börsbolagsstyrelser.

7. Bolagskoden. I denna frivilliga kod som snart alltmer blir en lag så finns kriterierna med om kön, etnisk bakgrund etc. En styrelse skall lägga fast affärsidé, strategi, vision etc. Det är viktigt att styrelsen är spridd vad gäller kompetenser. Idag består många styrelser likt ett fotbollslag av elva målvakter. Alla har samma kompetens och bakgrund. De vare sig vill eller vågar ändra på det om inte uttalade krav ställs. Samhället måste ställa dessa krav om det inte fungera!

8. Inför kvotering i svenska bolagsstyrelser under 5 år! Sedan kan vi ta bort det. Mönstret måste brytas. Jag har upplevt Berlinmurens fall jag vill också hinna uppleva ett kompetent och könsmässigt rättvist näringsliv. Annars är det dags att börja bojkotta bolag som inte har en enda kvinna med i sin styrelse. Är Ni med på det?

1 kommentar:

  1. Bra att du ryter till om detta Jan! Det behövs! Välkommen till oss i Fredrika-Bremer-Förbundet - Sveriges äldsta jämställdhetsförbund öppet för både kvinnor och män sedan 1884. Din glöd och sakkompetens behövs hos oss! Gott Nytt År för kompetenta kvinnor och män i ett fruktbart samarbete! www.fredrikabremer.se Välkommen!
    Anita Lilja-Stenholm

    SvaraRadera