torsdag 5 november 2009

Samverkan eller lagstiftning?

Det känns som den svenska politiken ibland inte förstår hur fort utvecklingen går. Man startar samverkansgrupper över alla plan och områden. Det tar tid och leder inte till tillräckligt snabba resultat. Exemplet kring miljöfrågorna är påtagligt. Effekten blir att EU och för den delen Staten pratar lagstiftning och gränsvärden. Det blir alltmer rikspolitiken och Eu som sätter agenda och debatt i allt större utsträckning. Handen på hjärtat - när hörde du att en kommunpolitiker eller landstingspolitiker som startade en debatt som blev landsomfattande?
Det blir revisionspolitik. Marginalen.
För att väljaren skall uppfatta det viktigt att rösta lokalt och regionalt så måste politiken där präglas av mer vågade utspel och tanakr om nytänkandde, förslag till nya modeller etc. Annars blir det det ständiga klagomålet om inte tillräckliga resurser från Staten som gäller.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar