onsdag 13 januari 2010

Måste alla hemlösa bli drogfria för att få tak-över-huvudet?

I Vlt den 13 januari beskrivs i ett reportage om sista paret ut från ett lågtröskelboende för hemlösa i Västerås. Eskadern stängs. Det skall stängas för att man gör omflyttningar av de hemlösa.Inte för att det inte fungerat på Eskadern för det har det enligt utsago. Nu skall alla som bor på Eskadern (14 personer) skeppas ut från kommunen till Riddarhyttan. 2 följer inte med. De väljer parkeringshus istället.
Det är inte första gången Västerås Stad skeppar "problemen" utanför stadsgränsen.
Avtal med lågtröskelboende i Dalarna med tvivelaktigt rykte har anlitats förut. De hade skatteproblematik. Inga problem. Något som krögare med samma problem och tappat tillståndet har liten förståelse för.
Bara för några dagar sedan sa kommunen dock något annat än att de boende på Eskadern skulle utomsocknes till Riddarhyttan. Då sa man att;

Äldreboendet Treklangen, förvandlas till omvårdnadsboende – en boendeform för personer med stort behov av tillsyn – med 12 platser.

Dessutom skapas sex stödplatser på Vallby. Stödplatser är till för personer som har ett mindre stödbehov och står i begrepp att ta steget ut på den vanliga bostadsmarknaden.

Även missbrukarboendet Krutkällarbacken genomgår en förändring. Boendet utökar antalet platser från sex till 12 och ska fortsättningsvis vända sig enbart till kvinnliga missbrukare.


Verkligheten blev annorlunda. Eftersom det är ett lågtröskelboende innebär det att de hemlösa ej är drogfria. Något man tydligen ej kan acceptera. Alla som skall få hjälp måste vara drogfria annars vill man inte ha "problemet" in på knutarna.
De som bott på Eskadern intygar att man ej använder lika mycket droger. Med andra ord stulit mindre. För ett missbruk måste bekostas. 50 personer har passerat. 11 har gått vidare till andra vårdformer och 4 till egna boenden. Med andra ord har idén med Eskadern fungerat. Att bygga upp individerna succesivt och hjälpa de som vill ha hjälp. Minska drogberoendet och misären för de som ej kan/vill sluta.

Västerås Stad fortsätter sina omflyttningar utan någon strategi. Omflyttning och utflyttning. Antalet hemlösa minskar då inte. Oppositionen satsade på att sätta upp små campingstugor utan tillsyn där den boende helt fick klara sig själv.

Tydligen får bara den hemlöse som över en natt vill bli drogfri den som kanske får hjälp. De 12 som nu flyttas till Riddarhyttan återfinns nog till våren i våra parkeringshus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar