fredag 12 februari 2010

NOG NU - Lars Ohly (v) och Peter Eriksson (mp)


Vänsterpartiets riksdagsledamöter tävlar om att utnyttja situationen kring de tragiska dödsfallen av två svenska ISAF-soldater i Afghanistan. Trupperna skall kallas hem gapar Ohly. Vänstern struntar i att säväl en stor majoritet av det Afghanska folket som dess regering önskar ISAF-styrkorna på plats. Alternativet är en terrorregim med talibaner.

Lars Ohly eller Peter Eriksson har själv inte bemödat sig att åka ner till den svensk-finska basen i Mazar-i Sharif för att se hur arbetet bedrivs. Det sitter tryggt på proffstyckarbänken i gamla Sverige som haft fred i över 200 år.

Från regeringskansliets hemsida meddelas:

Sedan hösten 2003 är ISAF en insats som leds av Nato på uppdrag och med mandat från FN:s säkerhetsråd och som verkar i Afghanistan med ett uttryckligt samtycke av den afghanska regeringen. År 2004 beslutade säkerhetsrådet att ISAF:s mandat skulle utvidgas till att omfatta hela landet (resolution 1510).

ISAF:s huvuduppgift är att skapa säkerhet för att underlätta för de afghanska myndigheterna, FN och biståndsaktörer att genomföra återuppbyggnadsinsatser i landet. ISAF:s närvaro har varit ett viktigt bidrag för att skapa förutsättningar för humanitärt och fredsbyggande arbete samt för att möjliggöra utvecklingsinsatser i Afghanistan.


ISAF består av ca 64 500 personer från 42 Nato och icke-Natoländer och är verksamt genom i hela Afghanistan.

Nu rider Miljöpartiet på populistvågen att vill kalla till partiledarsamtal på grund av att mer amerikanska styrkor blir grannar till svenska styrkorna i norra Afghanistan. Knappast något nytt, det är känt sedan länge.

Det är skamligt av svenska partiledare/språkrör att utnyttja den vanmakt vi som svenskar känner över stupade svenskar i kamp för ett bättre Afghanistan.

Skälet till varför Lars Ohly och Peter Eriksson nu kör populistsvängen är deras antipati mot NATO och USA. Gamla vänstersvängen. Varför inte säga det rent ut?

Kropparna efter de omkomna svenska officerarna hann knappt kallna innan Lars Ohly krävde att vi lämnar Afghanistan eftersom vi "slösar bort våra resurser" där.

Det är FN:s säkerhetsråd som tagit initiativ till den fredsbevarande styrkan för att stödja landets regering. Det struntar Lars Ohly och Peter Eriksson i. Vilken omoralisk utrikespolitik vi kan komma att få om de röd-gröna vinner valet!

Jan Rejnell

1 kommentar:

 1. Ta hem soldaterna .De dör orättvist och för USAs ockupation och EUs tystnad med FN:s maktlöshet....Stoppa alla USAs krig ..Alla USAs krig är för AIPACs skull i USA..Soldaterna dör orättvist för USAs Maffias krig i världen ..Ta hem soldaterna och var rädd om Sveriges rykte och Palmes politik..

  Ta hem soldaterna ..De dör för AIPACs makt i USA-Maffias krig--för USAs styre av hela världen..

  Folket måste veta om alla fakta om politiken, politiker och media..Folket får inte alla fakta varför??..Vem mörkläggar alla fakta , politiker??..
  Al-Qaida fick USAs hjälp och stöd mot Rysslands ockupation av Afghanistan..USA lovade Al-Qaida att befria Palestina efter Afghanistan men USA har lurat Usama så kom 11/9!!!!..USA och EU med FN måste tala om alla fakta till folket....
  AIPACs mak i USA styr allt i USA...Läs Läs vad Jimmy Carter och andra i USAs kongress säger om AIPAC..
  Bill Clinton och Jimmy Carter säger : ockupation är terrorism.......Israels brott och terror går vidare med hjälp av AIPACs makt i USA..
  Obama kom till politiken för att AIPACs makt i USA vill det..
  AIPAC styr USA.....AIPAC är Israellobby i USA..De tar hand om politiken i USA och i FN med EU....
  Obama har inte makt ..Makten är hos AIPAC och alla de rika i USA...
  Fråga EU och FN....Fn styrs av USA , sa f.d. FN:s chef Butros Ghali........Stoppa AIPACs makt i USA nu....
  AIPACs makt i USA är Maffias politik över hela världen ..Var är FN??

  SvaraRadera