tisdag 9 februari 2010

Opinon för ett renodlat personval i Sverige


DN vinglar!

I olika ledare ställer de upp för ett förbättrat personvalsystem i Sverige.Samtidigt så pläderar tidningen för minskat antal politiker med färre antal riksdagsledamöter. Effekten blir större valkretsar. Med stora avstånd i valkretsen man skall bli personvald i så minskar givetvis avståndet till väljarna. Kritikerna som säger att det är endast kändisar som kan bli valda får vatten på sin kvarn.

I artikel den 16 december 2009 hade DN ont i magen över att om det blir fler kandidater som skall väljas in i en valkrets från ett parti så blir det för mycket för väljaren att ta ställning till. DN skriver:
"Men när toppkandidaten efter valet tar plats i en annan valkrets eller när ett parti får flera mandat i samma valkrets, kan väljarna efteråt känna sig lurade. Har de använt sitt enda kryss till att stödja toppkandidaten, så har de ju uttömt sina möjligheter att påverka den i praktiken avgörande kampen om andraplatsen."


Vad skall man då säga om dagens kryssystem? Väljarna har genomskådat detta system och därför sjunker personkryssandet från föregående val. Kryssandet har minimala effekter. Väljarmakten över vilka personer som väljs till representanter är minimal. Därför bör man antingen slopa personvalssystemet helt eller gå hela vägen och slopa alla spärrarna. Med tanke på att svenskarna är de mest individualiserade folket på planeten lutar det för min del åt att införa personval på riktigt. Utan några spärrar.

Men DN kommer till andra slutsatser. De vill röra till det ytterligare genom att väljaren skall få sätta fler kryss på valsedeln. Dn menar att kryssen därmed skulle bättre spegla väljarnas värdering av kandidaterna. Hoppsan! DN menar att det skulle kunna bli promille som avgör om vem som blir invald i riksdagen annars. Hur blir det då med en sänkt spärr till 5%? DN rör till och och väljarna kommer inte förstå någonting med modellen a la DN.

Grupp är startad på Facebook om att "Inför renodlade personval"
Gå med för att påverka inför regeringens kompromissproposition om att fortsätta med det misslyckade kryssystemet med spärrar!

Stora frågan är istället om vi vill ha fler personvalda politiker eller färre valda politiker? Antalet politrucker och tjänstemän har ökat ofantligt i såväl departement som kanslihus. Antalet ombudsmän, politiska sekreterare och politiska broilers bara ökar. Mer färre tjänstemän och fler personvalda politiker ökar vitaliteten i politiken och avståndet minskar mellan väljare och valda politiker. Pröva något nytt - pröva mindre valkretsar och fler personvalda politiker. Det är demokrati!

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar