tisdag 30 mars 2010

Barns hjärnor är som vuxnas, fast bättre.


Med de orden slår hjärnforskare Martin Ingvar fast hur tokigt svensk skola ser på barn och lärande. Skolans styrdokument genomsyras endast av ytliga kloka ord men har sedan bara flummiga modeller för inlärning. Debattartikeln finns skriven i Dagens Nyheter och bör läsas noga.

Det är en uppgörelse med den gamla socialdemokratiska skolpolitiken som betonade allt annat än att kunskaper lärdes ut. Att ha en bra läsförmåga är centralt för att de sociala nycklar som behövs i dag. Motståndet till betyg får följder för de svagast presterande eleverna

Att lära sig något nytt kräver arbete och en insats från eleven. Återkoppling är en central del i en socialt driven pedagogisk process. Medan utvecklingssamtal anses ok är betyg inte accepterade. Det betyder att skolans lärare får ägna mycket tid åt socialt ansträngande kommunikation med föräldrar till välartade barn som det går bra för och missar resurser för att hantera återkopplingen till de barn och föräldrar som har störst behov.


Socialdemokraterna har inte tagit till sig av kritiken. De försöker lösa problemen med de frågor de irrar runt i cirklar för att lösa med att begära hjälp av framförallt Folkpartiet. De två stora områden som Mona och sossarna vill ha hjälp med är;

Energin och därmed kärnkraften

Skolan


Här vill de ha "blocköverskridande överenskommelser". Det är bara för att de inte har någon politik som är genomtänkt på dessa avgörande områden! Så svaret till Mona lär bli;
- Tänk om, gör rätt och anslut er till vår ståndpunkt!

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar