fredag 5 mars 2010

Det är bara att höja skatten...

De rödgröna tävlar om vem som skall höja skatten mest efter valet. Värst är MP och V,vilket inte betyder att S har någon slags rimlighet i sina skattehöjningar. Universalmedlet är just att höja skatten. Staten tar in och fördelar resurserna. Bäst så annars kan de där eländiga marknadskrafterna få för mycket att säga till om tycks resonemanget gå.


Vad man inte förstår är att vi nu utvecklas från ett industriland till ett tjänstesamhälle. Tidigare har S kunnat devalvera och nedteckna kronan mot utländska valutor för att skapa bättre konkurrenskraft för våra exportföretag. Det går inte längre.

Svenskt näringsliv genomgår ett stålbad just nu. Allt tänkbart stöd från staten går till industrin och tillverknings industrin. Men det är i tjänstesektorn jobben kommer. Krisen har kostat industrin 72000 jobb sedan 2007, men den privata tjänstesektorn har samtidigt ökat med 52000 jobb. När nedläggning och utflyttning av stora industrikoncerner snart är en realitet så gör exempelvis ICA och H & M rekordvinster. Problemet är att den politiska apparaten inom det rödgröna blocket inte hänger med. Exempelvis är vartannat café/restaurang i dag inte kreditvärdigt och får därmed inga krediter eller kapital. Istället bromsas branschen med tuffare villkor om införande av kassaregister som är mer anpassat för skattemyndigheten än för företagen.

Skattehöjningar slår hårt mot tjänstesektorn. Om köpkraften krymps försvinner också underlaget för att tjänstesektorn skall utvecklas. Om man tar bort en helt ny sektor med tusentals jobb så påverkas också andra närliggande branscher och vita jobb blir svarta igen. Höjs skatten försvinner incitamenten för såväl privatpersoner som företag att skatta för tjänster och pengar. En höjd skatt innebär heller därför inte att skatteinkomsterna stiger. Allting har ett tak. Även om fler "skattepoliser" anställs så innebär inte det med automatik att skatteinkomsterna säkras. Man avstår helt enkelt från att anställa och anstränga sig för att tjäna mer pengar.

Skatter är socialdemokraternas bästa vän. Det skall vara "häftigt att betala skatt". Man är inte solidarisk om man inte ställer upp på högre skatt. Det är en farlig väg - en väg som bara leder bakåt. Om man istället tror på människornas egen förmåga och lämplighet att bedöma vad som är bra för en och avstå från att staten alltid skall ta in för att dela ut så kommer vi få ett samhälle som är mindre centralstyrt, där politikerna lägger sig mindre i och där entreprenörer och företagare utvecklar landet istället för att avstå.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar