onsdag 3 mars 2010

Mer valfrihet - om vi får LOV


Den som har anhörig som blivit äldre om behöver hjälp i hemmet vet hur svårt det många gånger kan vara med all byråkrati innan hjälpen sätts in. Ofta otillräcklig efter mycket byråkrati. Det är kommunala tjänstemän och politiker som skall avgöra vad som är bäst för din gamla mamma och pappa. Vi läser i tidningen om hemtjänsten som är överhopad med arbete och inte hinner med allt.

Min erfarenhet är att det finns massor av entreprenörer i offentlig verksamhet. Under 80-talet utbildade jag hundratals medarbetare inom Stockholms Stad som fick chansen att pröva avknoppning. Ta sin nuvarande verksamhet, betala för inventarierna och skriva ett avtal med kommunen att göra samma sak som man gjorde som anställd. Under utbildningen kunde jag se att man sänkte sina kostnader med 20-40 % rakt av. Eftersom man skar ner på mellanchefer och sådant som löneadministration etc (som man själv fick göra istället för att lägga ut) så sparade man pengar. Sedan ville man göra också på annat sätt som sparade ännu mer pengar. Stockholms Stad sparade in pengar och "kunderna" blev nöjdare. Arbetsglädjen ökade och i stort sett alla var glada utom mellancheferna som var tvungen att spara (läs administrationen). Det finns inget självändamål att offentlig verksamhet måste bedrivas av egna anställda. Bästa valuta för skattepengarna borde istället vara mottot. Annars får vi otympliga hemtjänster som inte sköts effektivt.

LOV - Lagen om valfrihet är en viktig lag. Människor rätt att själv få bestämma vem man anlitar för sin hemtjänst är viktigare än att politiker och tjänstemän skall sitta där likt upplysta despoter och tala om vad som är bäst för en. Mer patientstyrda valsystem gör att verksamheterna blir effektivare och kunderna nöjdare. Alla skall i dag har rätt att välja förskola, skola och primärvård men inte hemtjänst. Jag håller därför med Centern som i Brännpunkt - artikel i SvD kräver att lagen skall bli obligatorisk för alla kommuner. Idag är det 82 kommuner som infört LOV.
Mer valfrihet med LOV.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar