onsdag 10 mars 2010

Mera tvång för att bevara det öppna samhället?


När politiker använder narkotikan och terrorn som en ursäkt för att slå tillbaka för att bevara det öppna samhället, skapas istället ett samhälle med mer övervakning och inskränkning i den personliga integriteten. För att bevara ett öppet samhälle skapar man ett mer slutet och övervakande samhälle. Denna underliga paradox gör att vi måste ställa frågor till politiker som hela tiden kräver hårdare tag, mer poliser och intrång i den personliga integriteten – vilket samhälle vill dessa politiker ha? Vad är deras vision?

Är det OK att ett liberalt parti i sitt partiprogram antar kravet på att minderåriga och barn kan utsättas för drogtester av polis utan föräldrar och social myndigheter vetskap? Ursäkten för detta oerhörda intrång och tvång i ett barns liv är jakten på narkotika. Det leder knappast till att barnet för bättre vård, ökar preventionsgraden eller avhåller barnet från nya intag av narkotika. Frågan måste ställas om det finns en knarkande 14 åring utan att föräldrar och sociala myndigheter redan känner till det? Knappast. Så allt handlar om att göra polisen arbete lättare – igen. Bort med svepskälen och säg som det är!

Nu måste de som ropar efter tagna beslut och hårdare lagar ändå respektera vad övrigt partiprogram inom Folkpartiet säger. Senaste Landsmötet tog Folkpartiet beslutet att göra FN:s Barnkonvention till lag. Det innebär i klartext att underordnade lagar som strider mot barnkonventionen får ge vika. Ett sådant område är att tvinga barn till att drogtestas. Åtminstone fem artiklar i Barnkonventionen talar mot utformningen av det andra Landsmötesbeslutet om att tillåta drogtestning av barn under 15 år och utan medgivande eller kontakt med föräldrar och sociala myndigheter.


Artikel 5
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.

Kommentar; Samhället kan aldrig ta över ansvaret från föräldrarna när barnet skall utöva sina rättigheter.

Artikel 16
Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Kommentar: Tvång är ett intrång i privatlivet.

Artikel 18
Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Kommentar: Det är inte polis eller myndigheters ansvar att ta över föräldrarnas ansvar och roll. Om föräldrarna är oförmögna att ta sitt ansvar träder andra lagar in.

Artikel 26
Varje barn har rätt till social trygghet.

Kommentar: Med tvång skapas ingen social trygghet

Artikel 40
Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert.

Kommentar; Ingenstans i beslutet från Landsmötet står det att den minderåriga skall ha rätt till juridiskt ombud i samband med att ett tvång när drogtesten genomförs. Ett tvång är knappast att beteckna som respektfull handling.

Så nu vill jag veta hur vi skall tolka Landsmötesbesluten? Om Barnkonventionen som lag gäller så faller möjligheten att kunna drogtesta barn. Liberati har satt frågan på sin spets och det är viktigt. Priset för det öppna samhället får inte bli mera tvång och till sist ett slutet samhälle.


Jan Rejdnell

7 kommentarer:

 1. Jan! Tack för det inlägget! Det var en välbehövlig motvikt till Johan Batong-Pehrssons! Jag höll på att koka över när jag läste Johan P:s bloggpost om denna integritetskränkning av barn. En "välviljans" (?) integritetskränkning. Som de flesta sådana är den helt fel ute. Leder oss fel.

  Jag ser ditt inlägg som ett gott motargument ur politisk-liberal synpunkt, detta som komplettering till de rent juridiska invändningarna som flera jurister redan framfört på sina bloggar.

  Skönt. Det behövs frisk luft inom fp, som i mycket numera verkar behärskas av mycket oliberala krafter, vars främsta syfte är kontroll, övervakning, integritetskränkningar etc.

  SvaraRadera
 2. Har du sett att Johan P återkommer med en ny bloggpost om detta idag.
  Jag replikerar på min blogg.

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/pehrson-kor-rent-mjol-i-pasen.html

  Tidigare idag skrev jag detta:
  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/nej-johan-pehrson-far-mothugg.html

  SvaraRadera
 3. Tack för dina positiva reaktioner Lars-Erick! Jag har svarat Johan igen. I hans nya blogg. Mitt svar går mer mot juridikens irrgångar eftersom Johan verkar lämna walk-over i integritesdebatten och vad mera tvång leder till. Joahn är envis men det är jag med. En frisk debatt kan få den bästa att ändra sig. Men jag dagtingar aldrig med värderingar och principer...

  SvaraRadera
 4. Jan, du är KUNG!!!
  Jag var med på Landsmötet när beslutet togs om att FNs barnkonvention ska vara grunden för svensk lagstiftning och jag minns JUBLET när Landsmötet körde över Partistyrelsen i den frågan. Det var en viitg seger för det liberala patoset i partiets hjärta, mot cynismen och populismen!
  Den här debatten visar hur viktigt det beslutet var: Vi måste som liberaler slåss för ett samhälle med FÄRRE övergrepp mot barnen, inte fler, och framför allt inte fler övergrepp från myndighetspersoner!!!
  Självkänsla, självförtroende, självrespekt, allt detta odlas i barndomen. Det är DET vi som liberaler ska slåss för!!!

  SvaraRadera
 5. Jan! Jag noterade det, och jag gissar att din blogg läses extra noga av en del integritetsvänner nu, bl a pga att jag länkat till dig. Du är säkert inte omedveten om att det finns en stor besvikelse bland många (fd el latenta) liberaler över fp:s agerande i många frågor under senare år, så helt emot liberala principer om integritet, rättssäkerhet, öppenhet, humanism etc. Frågor där bl a Johan Pehrson konsekvent vridit partiet åt fel håll.

  SvaraRadera
 6. Såg just en principiellt intressant blogginlägg jag vill ge tips om.
  Det handlar om vad straff ska vara bra för. Intressant kontrast från en jurist till Johan Pehrsons hämndrelaterade inställning.

  http://jheidbrink.wordpress.com/2010/03/11/annu-ett-forsok-om-straffets-syfte/

  En nytändning behövs inom fp för att diskutera "brott-straff" och kriminalvårdspolitiken. I liberal, positiv anda.

  SvaraRadera
 7. Intressant - min erfarenhet är att lagen är tydlig med att signalera straff men inte hur man tar tag i individen som hamnat snett. Som nämndeman deltar jag i rättens överläggningar när någon skall dömas. UNga människor får aldrig i egentlig mening ett straff i första vändan i det som avses ART-brott (fängelse i straffskalan 1 år eller mer) Men det är ganska ofta vi diskuterar vad som är bäst ur individsynpunkt för att inte få se dem igen. Straffet handlar om att ställa upp för andra och anhöriga - se vad som händer om ni gör detta. Ingen vill sitta i fängelse (utom en hemlös på vintern) så det är svårt att bedöma hur avskräckande straffet kan uppfatats som.

  SvaraRadera