onsdag 24 mars 2010

Höja skatten för vården löser inte problemen


Mindre än hälften av svenskarna kan ange ett politiskt parti som de anser har bra idéer för sjukvården. Det är också ungefär lika få som kan peka på ett parti som har bra idéer för att göra Sveriges befolkning friskare.


SOM-institutet har i sina mätningar redovisat att sjukvårdsfrågan är en viktig fråga för svenskarna. Blir det hälso- och sjukvårdsfrågor som hamnar i fokus i valdebatten så blir det sannolikt ett regeringsskifte. Socialdemokraterna har enligt undersökningen Opinion Hälsa bättre ”rykte” i sjukvårdsfrågan och Miljöpartiet bedöms ha bättre idéer för att göra befolkningen friskare. Om det är så verkligheten är en helt annan sak.

Det faktum att det är cirka 60 procent av de röstberättigade över 65 år, som röstade fram Alliansregeringen gör att de frågor som ligger nära denna grupp kommer att vara avgörande. När Allianspartierna nu sänker skatten för pensionärer finns bättre incitament att fortsätta rösta på Alliansen än jobbskatteavdragen som inte appelerar till pensionärer.

Men det behövs visioner för vården. Ylva Johansson - socialdemokraternas talesperson i dessa frågor vill fortsätta gå skattevägen och i praktiken höja skatten ytterligare för att alla skall få en exceptionellt god vård. Kosta vad det kosta vill. Hon kritiserar regeringen för att skapa en Sjukvård "light" och sedan gräddfil för den som vill ha snabbare och bättre sjukvård. Hon skriver på Newsmill:

Privatbetalande patienter kan köpa sig förtur inom den offentligt finansierade sjukvården utan att några som helst medicinska skäl. De kan därigenom tränga före andra patienter med allvarligare och mer brådskande diagnoser.
Privata utförare inom vården liksom inom äldre- och handikappomsorgen kan sälja extra tjänster inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen. Det öppnar för en tudelning av vården och omsorgen som leder till att det blir plånboken och inte behoven som styr.


Om socialdemokraterna får som de vill kommer vi snart ha den dyraste sjukvården i världen. Ingenting talas om var gränserna skall gå för att inte behandla dvs vad man får betala själv eller hur mycket pengar som skall sättas in på nya mediciner och teknik för att upprätthålla livet till vilket pris som helst. Men sossarna är som dinosaurier. Dom fattar inte att vi gör val dagligen. Inom vården kan vi själv välja var i det egna länet hos vilken vårdgivare du vill söka vård. Vårdvalet är ett sätt att organisera vården.

Med ett vårdval kan vi koppla vad olika saker kan och får kosta. Med sossarnas linje skickas du runt i sjukvårdssystemet. Det är inte du som avgör vem som du skall vända dig till. Det viktiga är istället rättvisan och att allt skall vara millimeterrättvist. Ingen skall få för lite vård men vad händer om vi får för mycket vård? Det går inte höja skatten hela tiden. Visionen är rättvisa istället för ett friskt sjukvårdssystem.

Mer på Liberati.se

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar