måndag 12 april 2010

Äntligen - Lärarlegitimation!


En yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt, dels genom lärarexamen, dels genom annan akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning. Jan Björklund föreslår också ett nytt mentorssystem och att lektorerna återinförs.

Läraren spelar absolut störst roll för hur väl eleven lyckas i skolan, visar de flesta undersökningarna. Den enskilt viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Mot bakgrund till att en ny lärarutbildning också är föreslagen med högre krav så lyfter förhoppningsvis detta lärarkåren i Sverige.

Det finns ett stort enskilt skäl till varför Alliansregeringen skall fortsätta fyra år till och det är att fullfölja skolpolitiken och komma ur den gamla socialdemokratiska flumskolan som bortsåg från varför man är där - kunskaper.

Denna proposition skulle kommit för två år sedan!

Jan Rejdnell

2 kommentarer:

  1. Jag tycker det är väldigt viktigt att eleverna har bra lärare och är väldigt glad för det engagemang och arbete som duktiga och positiva personer lägger ner för att förbättra villkoren i skolan! Tack!

    Det bör påpekas att det sedan länge inte är tillåtet att ge obehöriga lärare (dvs lärare utan lärarexamen) fast anställning, så tanken att endast de med "lärarlegitimation" ska erbjudas sådan anställning är överflödig. En lärare med lärarexamen är den enda lärare som kan få tillsvidaretjänst, så kallad "fast tjänst". I de fall skolans ledning inte lyckas hitta en behörig lärare utan istället nödgas anställa en obehörig lärare, så får man bara ge denne person tillfällig anställning.

    Att läraren, "enligt de flesta undersökningar", spelar absolut störst roll för hur väl eleven lyckas i skolan, stämmer inte överens med det jag har hört, nämligen att den enskilda faktor som har störst inverkan är föräldrarnas engagemang. Detta motsägs självklart inte av det faktum att det i enskilda fall kan vara så att en lärare kan ha väldigt stor betydelse, dock finns det mig veterligen inga undersökningar som visar att det är just lärare med lärarexamen som dominerar i dessa fall.

    SvaraRadera
  2. En lärarlegitimation är också en stor symbolhandling.

    SvaraRadera