tisdag 6 april 2010

Företagspolitik istället för Industripolitik


På lördag har Folkpartiet en Företagarriksdag i Riksdagshuset. Det är andra gången en sådan arrangeras. Effekten av den första Företagarriksdagen blev
dels att ett Entreprenörsskapsprogram blev antaget på Landsmötet medan ingående förslag från riksdagen och dels att eftersom Folkpartiet inte tog pucken om att liberaler som är företagare kan vara med och påverka bara en gång om året, bildades Liberala Företagare.

Trots insatserna i senaste propositionen om bättre företagarpolitik så ligger grundstrukturen kvar. Staten satsar årligen 29 miljarder kronor i företagsstödjande åtgärder, just det, 29 miljarder kronor. Av dessa når enbart 41 miljoner småföretagen. Faktum är att satsningarna på småföretag har mer än halverats under de senaste tre åren.Det går inte längre att göra något i marginalen. Man måste göra om och göra rätt.

Mitt förslag är att ta bort stora delar av allt företagsstöd från Staten. Exempelvis bildas allt fler kommunala bolag. TV gjorde nyligen ett inslag om att få kvinnor kom med i kommunala bolagsstyrelser. Inga ursäkter fanns. Brallorna var nere. Här ropar vissa politiker efter fler kvinnor i börsbolagens styrelser och sedan gör man tvärtom själv. Har själv föreslagit ett femårigt införande av kvotering av endera könet med minst 40 procent som i Norge. Under fem år - sedan kan vi ta bort det.

Ett exempel på företagsstöd går just till kommunala bolag. Förbjud att kommunala bolag skall kunna få Företagsstöd från Staten . Detta sker bland annat i dag för kommunala flygplatser. Staten tar in pengar, administrerar, delar ut pengar (bland annat till sig själv) för sedan i bästa fal mäta resultatet som blir skit.


INFÖR RISKKAPITALAVDRAG FÖR PRIVATPERSONER SOM INVESTERAR I ONOTERADE BOLAG
En utredning är lagd (SOU 2009:33) vilket innebär att 20 procent av privatinvesteringen i ett onoterat bolag skall kunna vara avdragsgill. Man sågar riskkapitalkonton och andra insatser som exempelvis nyss framlagda fonder (fonder innebär att fondförvaltare skall försöka bedöma bolag sett ut avkastningssynpunkt- onoterade bolag är oftast förväntansbolag där entreprenören och dessa affärsidé bedöms och inte dagens intjäningsförmåga i bolaget).

Kostnader
Skattereduktionen för förvärv av aktier beräknas minska skatteintäkterna med cirka 0,47 miljarder kr per år. Förslaget kan antas att ytterligare förstärka den redan förmånliga skattemässiga behandlingen av innehavare av andelar i fåmansföretag. Utredningen drar därför slutsatsen att förslaget lämpligen skulle kunna finansieras genom beskattningen av inom det s.k. 3:12-systemet justeras (beskattning för övriga onoterade andelar justeras). Med andra ord skjuter man över notan på bolaget längre fram. Eftersom det är en överlevnadsfråga för många bolag så får det passera. Frågan är varför det skall drabba de mindre företagen. Destinera Företagsstödet till denna satsning och förbjud att kommunala bolag skall kunna få Företagsstöd från Staten (för bland annat kommunala flygplatser).

Jag ser frågan om ett avdragsrätt som en extremt viktig fråga. Dagens industripolitik, förlåt näringspolitik styrs av akademiska styrinstrument och en klåfingrighet att lägga sig in nästan allt. När förslag kommer upp om att ta bort pålagor från småföretagare vilka betalar överdrivna skatter på arbete så kommer enda argumentet:
- För dyrt!
För vem? Man har inte råd att avstå från de intäkter en sänkning av exempelvis arbetsgivaravgifterna skulle medföra. Underlätta för företagaren att utveckla en lönsam verksamhet utifrån den risk det innebär att starta eget och driva eget. Det ska inte vara dyrare att ha anställd personal i Sverige jämfört med flertalet andra länder inom EU. Så är det i dag.

Det självklara måste sägas! Om man inte lägger om industripolitiken till att bli en småföretagarpolitik i Sverige har vi snart tiotusentals färre fungerande bolag kvar på marknaden. Det är här jobben skall komma, det är här alla skatteintäkter skall komma in för att finansiera vår välfärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar