lördag 29 maj 2010

BNP dubblerad första kvartalet detaljhandel backar i april


Analytikerna hade räknat med en BNP-tillväxt med 1,5 procent från motsvarande kvartal i fjol. Det blev det dubbla 3,0 procent i BNP-tillväxt för första kvartalet.

Mest ökade exporten med hela 4,2 procent och utrikeshandeln vände uppåt för första gången sedan tredje kvartalet 2008.Varuexporten steg med 7,1 procent och varuimporten gick upp med 8,6 procent. Hjulen har börjat snurra!

Sverige toppar tillväxtligan i Europa. Och det är hushållskonsumtionen som bidrar mest till uppgången. Det är sällanköpsvaror som bilar som står för uppgången. Hushållen har hållit andan men nu vågade man spendera. Inköpen av bilar ökade med hela 45 procent jämfört mot samma period förra året.

Ökade gjorde också konsumtion av livsmedel, detaljhandelsvaror och svenskars konsumtion utomlands. Sammantaget lyfte hushållens konsumtionsutgifter BNP-utvecklingen med 1,5 procentenheter under de första tre månaderna. Men sedan kom Greklandskrisen och under april föll konsumtionen inom dagligvaruhandeln med hela 5,0 procent.

Det går alltså inte ropa hej än. Börserna har haft hicka och rasat världen över. Lågkonjunkturen kan gå in i en andra omgång om vi inte ser upp. Att de rödgröna samtidigt sätter på sig spenderbyxorna och sprätter ut bidrag och trycker upp skatterna gör att många kippar efter andan. Om de rödgröna skulle komma till makten med den politik de presenterat i sin skuggbudget innebär det en mindre ekonomisk katastrof för Sverige. Alla signaler blir att hushållen skall hålla igen och inte spendera. Med ökade skatter blir det ytterligare tufft. Småföretagen får 8 miljarder mer att bära enligt de rödgrönas budget trots sänkningen av arbetsgivaravgifterna.

Det behövs ytterligare positiva signaler om konjunkturen skall fortsätta uppåt så bevare oss för en RÖDGRÖN RÖRA i höst.

Jan Rejdnell

1 kommentar: