lördag 1 maj 2010

Kan Sverige gå i nationell konkurs?


De rödgröna gör det ena ekonomiska utspelet efter det andra. Det är ingen hejd på hur många miljarder som skall spenderas. De rödgröna säger rent ut att det skall finansieras med enorma skattehöjningar samt kraftig upplåning utomlands. Man gör allt för att återta makten. Makten framförallt. Kosta vad det kosta vill.

Inflationen kommer givetvis snabbt öka eftersom man stryper möjligheterna till konsumtion hos väljarna. Bensinskattehöjningar och höjd flygskatt minskar resandet och den inhemska turismen. Vi får tillbaka bidragssamhället då signalerna är tydliga om att Staten nu tar hand om arbetslöshetsförsäkringen på en garanterad nivå.

Global ekonomi

Det går inte längre lita på gamla ekonomiska motorer som USA. Harvard MBA John T. Reed hävdar att våra barn och barnbarn sannolikt kommer att leva i en värld där USA:s kreditkort har skurits upp och delats ut. Betänk att deras enorma skuld ska delats upp ute i världen.
De som säger att detta inte kan ske skall titta på historien, och alla nationella regeringar som har gått i konkurs under åren. Vi kan titta på några vardagsexempel som Grekland eller Island? Sverige i konkurs eller ställer in betalningarna? Är det möjligt? Ja om man snabbt missköter ekonomin och ekonomiska orostider lever över tillgångarna får det snabbt konsekvenser redan i dagsläget och drabbar inte bara för våra barn och barnbarn. Det vet Grekland och Island.

Med tanke på vad som hänt i fråga om kreditratingen hos de så kallade PIIGS-länderna (se bild intill) är begreppet nationell konkurs ett kärt diskussionsämne. Den globala finansiella härdsmältan och med ett skenande underskott i utgifterna i framförallt USA, förutspås därför hos ledande ekonomer att en nationell konkurs är fullt möjlig även i "rika länder".

Island
Island, som blev ett offer för den globala finanskrisen under 2008 var farligt nära konkurs. Enligt BusinessWeek, var orsaken till en snabb devalverad valuta: "landet kunde inte betala tillbaka sina externa skulder, och den isländska valutan, kronan, har blivit väsentligt värdelös i resten av världen."
Resultatet av en värdelös krona var att Island inte kunde längre betala för den import som landet är starkt beroende av.

Argentina, Tyskland, Pakistan, Storbritannien, Ryssland, Zimbabwe, Frankrike, Ecuador och Spanien har alla någon eller flera gånger ställt in betalningarna eller gjort konkurs i praktiken.
Inte många känner till det men Storbritannien har visserligen vunnit ett krig, men det var åtföljt av betydande kostnader. Det rapporterades i en artikel i New York Times att år 2006 var det sista året som Storbritannien gjorde den sista och slutgiltiga betalningen på 4,340,000,000 USD på de lån som landet tog 1945 av USA.

Sådana historier är nyktra påminnelser som nationell konkurs är mycket verklig och har hänt upprepade gånger genom historien att folk som inte tar lämpliga försiktighetsåtgärder. Oppositionen föreslår kraftiga infrastrukturella åtgärder som får betydande konsekvenser för företagens och gemene mans privatekonomi. När man exempelvis höjer bensinskatten med en 50-öring så tycker storstadsbor som har rikt utbud på allmänna kommunikationer att det inte är så farligt. Allt fler pendlar till och från arbetet. De senaste åren har pendlandet på orter runt storstadsorterna ökat med cirka 70 procent. När de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller blir allt dyrare, slår bensinskattehöjningen stenhårt. Företagen får dessutom ökande transportkostnader vilket slår hårt mot deras konkurrenskraft. Att så politiskt ensidigt slå över pendeln till en slags miljötalibanism får effekter på ekonomin och vår konkurrenskraft mot utlandet.

Jan Rejdnell

2 kommentarer:

 1. Ja, idag ligger Sverige bra till. Men det är lätt att kantra över. De röd-gröna är nära att göra det.
  Men då ska man komma ihåg att en hel del av det de nu förslår, som återställare, det gör de pga att alliansen gått för långt i vissa avseenden i nedskärningar av trygghetssystemen.
  Med en mera varsam hantering från alliansens sida hade inte de röd-gröna fått sådan respons hos de drabbade (= de sämst ställda) för sina förslag. NOg finns mycket att anmärka på i alliansens politik även i ekonomiskt-politiskt hänseende, även om Borg rent kameralt fixat det rätt bra.

  SvaraRadera
 2. Det område där departement och Försäkringskassan tappat kontroll är omläggningen av utförsäkrade. Från att ha gått från regelmässig förtidspensionering vid långtidsarbetslöshet till att jaga uppenbart sjuka individer som inte kan arbeta, har det gått fort.
  Socialpolitiken har missköts.

  SvaraRadera