onsdag 9 juni 2010

Debatten om kommunala bolag i Västerås


Det tycktes viktigare för socialdemokraten Staffan Jansson att försöka sätta en etikett på min person om vad jag kunde företräda för politisk inriktning eller ej. Kan han vara moderat eftersom han sjunger konkurrensens lov? Istället för att diskutera olaglig driven mäkleriverksamhet modell från 60-talet där kommunen håvar in pengar för att betala näringslivsverksamheten så försvarade han över 20 kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund i stort antal.

I fördiskussionen tyckte Staffan Jansson (s) oppositionsråd i Västerås att kommunen borde bilda ett kommunalt bolag för att samla alla små byggbolag så de kan konkurrera med stora byggbolag. Det finns inga gränser för de uppgifter denne socialdemokrat anser sig kunna klara av. Principerna om en marknad i fri konkurrens struntar han i. Kommunen skall börja konkurrera inom byggsektorn - klara av allt själv. Till och med "hjälpa" små byggbolag konkurrera mot de större. När Edströmska gymnasiet lägger anbud som är hälften så stort som privata aktörerna (Edströmska är till stora delar sponsrat av näringslivet och börjar nu att konkurrera med näringslivet) - så viftar han bara bort det med att det var en så liten del.

Det är dags att lägga ut verksamheter som inte är kommunens kärnverksamhet på entreprenad - det är dags att att sälja ut gamla stiftelser som Aroseken som samägs med stora näringslivsbolag. det är dags att ge småföretagen i Västerås en chans att konkurrera på lika villkor som kommunen. Ett kommunalt bolag går aldrig i konkurs även om det år efter år går med miljoner back - titta bara på Västerås Flygplats AB.

Debatten i Sveriges Radio Västmanland.

Första inslag på TV 4 Mälardalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar