tisdag 22 juni 2010

Det mesta i valet kommer handla om att få ned ungdomsarbetslösheten!


Socialdemokraterna har förlorat debatten på område efter område nu. Skolan, Företagandet, Energin, skatterna etc. Nu skjuter man in sig på ungdomsarbetslösheten.
Genom att lova mer och "bättre" hoppas man kunna locka ungdomsväljare.

Så kliver Jan Björklund in i Rapport och morgonsoffan på TV och säger:

"Vem anställer en 19-åring som man knappt vet kommer upp på mornarna i jämfört med en erfaren 35-åring?", frågade han sig.

Facket rasade, Sahlin och Reinfeldt sa att han var fel ute. Wanja Lundby-Wedin utropade att det är för få ungdomsjobb i Sverige. Men i Aftonbladets "lögntest" visade det sig att han har helt rätt. Forskningen är entydig.

Folkpartiledaren refererade till Danmark och Tyskland där ungdomsarbetslösheten är betydligt lägre än i Sverige. Där kommer ungdomar in på arbetsmarknaden genom lärlingssystem och lägre löner. 2008 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 19,3 procent. I Tyskland och Danmark var motsvarande siffra 10,4 och 7,3 procent.

Men forskningen visar att hon har fel.

I och med kollektivaavtalen har Sverige en av de högsta minimilönerna i världen. Vad händer när det endast är en liten löneskillnad mellan en 40-åring med arbetslivserfarenhet mot en 19-åring som ingen har? Ungdomarna blir de som kommer att bli sist anställda på arbetsmarknaden med fortsatt kantigt system. Det stänger effektivt ute många ungdomar från första jobb som är så viktigt. Jämför vi statistik med andra länder som har höga lönetrösklar som exempelvis Frankrike så är effekten lika med hög ungdomsarbetslöshet. I Tyskland är minimilönen mindre än hälften jämfört mot Sverige.

Om man sänker minimilönen får det en stor effekt på ungdomsarbetslösheten i de länder som har höga lönetrösklar. Jan Björklund har rätt pekar forskningen på. I en studie gjord av hotell- och restaurangbranschen i Sverige gav en 10-procentig sänkning av lönen arbete åt fem procent fler ungdomar.

Kvar står Reinfeldt, Sahlin och Lundby-Wedin och pratar om den svenska modellen. Den svenska modellen som kraftigt bidragit till att under många år skapa hög ungdomsarbetslöshet med kollektivavtal och höga ingångslöner. Om man inte angriper problemen från rätt håll och skapar en effektiv medicin kommer alla andra insatser vara kosmetika och lek med skattebetalarnas pengar. Till detta medverkar såväl moderater som socialdemokrater!

Jan Rejdnell

1 kommentar: