måndag 28 juni 2010

Färre kvinnor i börsbolagens ledningar men fler i börsstyrelserna


Andra AP-fondens årliga studie visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat till 22,2 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003. Däremot har andelen kvinnor i företagsledningar sjunkit till 13,8 procent.
Trots en intensiv debatt och och krav om minst 40 procent av endera köpet i börsbolagens styrelser har man skärpt sig - lite grand. Från 19,1 till 22,2 procent. Hoppla en ökning med hela 3,1 procent!

Inom politiken har man länge krävt en bättre kvinnorepresentation. Men de kommunala bolagen har samma kvinnorepresentation i sina styrelser! Man kan riktigt höra stenarna krasa i glashuset. 2009 gjordes Riksdagens utredningstjänst - RUT en undersökning, som omfattade över 2 200 styrelseposter i 361 kommunala bolag. Det var tydligt i undersökningen att ju högre position desto lägre andel kvinnor. Bara 12 procent av ordförandena var kvinnor i de kommunala bolagen.

Staten är betydligt bättre inom jämställdhetsområdet. Om man jämför med statliga bolag, är andelen kvinnor 46 procent.

Andelen kvinnor i ledningarna sjunker
Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har sjunkit. Jämfört med förra året har andelen kvinnor sjunkit från 14,3 procent till 13,8 procent. Glappet mellan andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser växer.

Andra AP-fonden har gjort undersökningen. Andelen kvinnor är störst i Large-cap bolagen samt i branscher med hög andel kvinnliga anställda. Tjänste- och konsumentvarubranscherna har högst andel kvinnor i sina styrelser medan hälsovård- och finansbranscherna har högst andel kvinnor i ledningen.

Andelen kvinnor vad gäller utbildningar som kan ligga till grund för att rekrytera till företagsledningar och styrelseledamöter har ökat till en nivå på över 40 procent av antalet studerande. Dock faller kvinnor bort i steg från utexaminerade till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjunde).

Så vad är slutsatsen?

Tugget går vidare och talet om bojkott av bolag som inte har en enda kvinna i styrelsen är mest munväder. Det enda som fungerar är när Staten ställer egna tydliga krav, skriver ägarpolicy och formulerar tydlig ägarstyrning.

Det kommer inte hända någonting vad gäller könsrepresentation i börsbolagens styrelser förrän kraven på representation av endera könet blir fastlagt.


Vidare bör inflytelserika politiker i landets kommuner fundera över det här med kommunala bolag. Kasta sten i glashus går bra. Lägg ner de kommunala bolagen och fundera över uppdraget från väljarna!

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar