lördag 5 juni 2010

Moderaterna = Storföretagarpartiet


Socialdemokraterna och Moderaterna faller varandra om halsen vad gäller en konserverad arbetsmarknad. Arbetsrätten i Sverige baserar sig på enbart ett kriterie - att skapa trygghet. Inte att underlätta för att skapa fler arbetstillfällen. Är du en gång anställd så skall du vara på den platsen livet ut! Reglerna i lagen baserar sig på turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS.

För över hundra år sedan skapades den svenska modellen. Den är idag lika förlegad som allting annat som skapades för hundra år sedan. Idag pendlar vi till arbetet och sitter inte kvar i brukssamhällena. Vi byter gärna arbetsgivare, för annars är man inte attraktiv på arbetsmarknaden. Vi vidareutbildar oss eftersom det hela tiden behövs ny kompetens och får hela tiden vara på hugget för att inte hamna på efterkälken.

Så var det inte gör hundra år sedan!


Lagstiftningen i LAS knyter den enskildes anställningstrygghet till antalet tjänsteår hos den nuvarande arbetsgivaren.
Ju längre du varit anställd ju tryggare skall du vara i din anställning. Så är lagen sedan den infördes 1974. Ingenting kunde vara mer missvisande och falskt i dag. I dag frångås turordningsreglerna till 90-95 procent. Det är alltså mer undantag är regler. I och med att lagen är dispositiv så förhandlar parterna bort anställningstryggheten för de allra flesta. Tryggheten i Las är en bluff.

Stora företag har förstått hur Moderater och Socialdemokrater resonerar och det är därför uthyrningsföretagen hyr ut allt fler arbetstagare till allt fler storföretag i Sverige. Moderaterna och Socialdemokraterna ser detta som en ventil på arbetsmarknaden.
När Borg och Reinfeldt pratar om att det inte finns några sakskäl som talar för att ändra reglerna på arbetsmarknaden så är de hopplöst instängda i Rosenbad utanför verkligheten som finns hos många småföretagare. Det är småföretagarna som befinner sig i underläge mot facket i förhandlingarna. Det är i de lättrörliga småföretagen en anställd skall stanna livet ut i en och samma anställning.

Det är i småföretagen som jobben skall komma. Effekten blir istället att småföretagarna inte anställer. De försöker imitera storföretagen och hyra in eller anlita andra småföretagare och arbeta i cluster. Allt för att kringgå en stel och byråkratisk lagstiftning som inte lättar upp möjligheterna att anställa på andra premisser än dagens lagstiftning.

När Moderaterna istället talar om att öka antalet månader för provanställning så kan det knappast ske utifrån några trygghetsaspekter för arbetstagaren. Så inkonsekvent och så fel resonerat!

Forskningen visar att LAS hindrar ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Liberala partier som Centern och Folkpartiet talar om att utvidga undantaget i turordningsreglerna i LAS för mellan två till tio anställda och skall gälla alla företag. Det skall vara lättare att anställa på tidsbegränsade kontrakt.
Men det räcker inte! Det är dags att skrota LAS och ändra arbetsrätten i två delar - en för stor företag och en för mindre företags villkor!
Moderaterna och Socialdemokraterna är fortfarande fast i Storföretagstänket medan Folkpartiet och Centern har fattat galoppen och vill få en enklare och smidigare arbetsmarknad för småföretagare.

Dagens Nyheter har skrivit om detta.

Liberala Företagare tar upp samma tema.Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar