lördag 10 juli 2010

Avslöja alla tunna förslag bakom Maria Wetterstrand!


Mp blir alltmer av ett förbudsparti och hatet mot bilen som färdmedel genomsyrar mycket av partiets förslag. Man har dessutom övergivit tankarna om grön skatteväxling och har enbart kvar de röda skattehöjningskraven, t ex oppositionens krav på höjd bensinskatt nu i valet.

Man har inte förstått att det inte går att lägga om en hel infrastruktur utan alternativ.

Samma sak med flyget. Förbjud allt flyg söder om Sundsvall. Vilka effekter når inte detta på ekonomin? Försumbart på klimatet.

Mp tycks inte förstå att det är utsläppen och inte bilen eller flyget i sig som är problemet. Med miljövänliga elbilar eller andra miljövänliga drivmedel är det inget som hindrar även att butiker finns för alla som bor utanför stadskärnorna.

Utan grön skatteväxling men med mer förbud och högre skatter är Miljöpartiets politik en katastrof för Sverige.

Därtill skall kärnkraften snabbavvecklas där 50 % av vårt energibehov i dag framställs.
Sverige blir ett grönt turistland ljusår från den levnadsstandard som övriga Europa då har...

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar