lördag 10 juli 2010

Skillnader mellan Folkpartiet och Moderaterna


Varje dag som går närmar vi oss valdagen. Valundersökningarna står som spön i backen tillsammans med solstrålarna. Alltmer blir det tydligare och tydligare mellan blocken om politiken. De rödgröna har fult upp med att hitta gemensamma ståndpunkter men är otydliga inom massor av områden.
De är dock överens om att gå tillbaka AMS-politik med bidrag och utbildningar som Arbetsförmedlingen skall arrangera. Man skall inte fortsätta med lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar. Det skall vara lika dyrt att anställa en 22 -åring utan arbetslivserfarenhet som en 45-åring med god erfarenhet från jobb och arbetsmarknad. Detta driver än fler ungdomar in i bidragssamhället. När en arbetskraftsförmedlare genererar ett (1) jobb i månaden kan man knappast påstå att statliga Arbetsförmedlingen kommer generera annat än mer köer.

Om inte blocken skall generera en två partistat krävs tydlighet även inom blocken. Skillnader finns om vi inte enbart skall gå på hur toppolitikerna ser ut och agerar. Det finns orsaker till varför vi har olika partier.

Skillnaderna mellan Folkpartiet och Moderaterna är tydliga
för Folkpartiets åsikter i kontrast mot Moderaterna är:
- LAS, arbetsrätten och framförallt lärlingsutbildningar som kan skapa fler unga jobb. Undanta minst 2 anställda från LAS om det gäller uppsägning/friställning.
- Småföretagssamheten. M företräder gammal näringspolitik med storföretag. Vi måste få ett riskkapitalavdrag för investeringar i onoterade bolag som privatpersoner kan göra. Ta bort massa företagsstöd till storföretagen. Bara 41 miljoner av 29 miljarder går till småföretag i företagsstöd.
- Inför statlig A-kassa.
- Ja till EU och euron. M slirar.
- Försvaret. Vi har en hotbild från Ryssland som ökar. Det är dags att gå med i NATO.
- Skolan. Fp driver på om betygen och mer resurser till skolan och högre utbildning.
- Barnen. Inför barnkonventionen som lag.
- Kärnkraften. Inget parti har varit så tydligt som Fp om att kärnkraften måste byggas om för att klara miljömålen.
- Förskolan. Minska barngruppernas storlek.
- Behåll modersmålsundervisningen.
- Jämställdheten. Jämställdhetsbonus med flera förslag kommer från Fp
- Höj Rut-avdraget för barnfamiljer.
- etc.

Nya Moderaterna är ibland förvillande lika gamla socialdemokraterna. När det mer handlar om att få och behålla makten i politiken krävs rakryggad politik. Att man står upp för åsikter när det blåser. Det behövs ett starkt liberalt parti i politiken även när de som kallar sig för liberala tenderar att förespråka protektionism, minskad frihandel och minska det internationella samarbetet. Det behövs med ideologi i politiken när snart sagt alla utom Lars Ohly kallar sig för liberal.

Jan Rejdnell

1 kommentar: