fredag 2 juli 2010

Tvångsterilisering år 2010?


Ibland berättas det om lagar man inte tror finns. ”Lagen om fastställande av könstillhörighet" från 1972 är en sådan lag.

Det innebär i korthet att Staten har rätt att tvångsterilisera transsexuella indvider som önskar byta kön.

Kort uttryckt:

Ta bort kraven på att en transsexuell måste vara ogift, svensk och dessutom måste tvångssterilisera sig för att få byta kön.
Tillåt nedfrysning av könsceller.
Förbättra vård och bemötande av transsexuella - i hela landet.
Ändra namnlagen så att den inte slår mot transpersoner.

Varje människa ska få forma sitt eget liv, ha rätten till sin egen uppfattning om könstillhörighet. Läs mer på Agneta Berliners blogg. eller artikeln på Aftonbladet där Folkpartiet tar ställning.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar