lördag 10 juli 2010

UngVänstern mot småföretagandet


I Almedalen debatterade ungdomsförbunden om företagandet och dess villkor.

Ung Vänsters Ida var tydlig. Hon tyckte hennes pappas bolag i Norrland kunde lägga ned!

Sades i debatten mellan ungdomsförbunden hos Företagarna:

Ida Gabrielsson

”Ett av våra viktigaste krav är en aktiv näringspolitik. För unga är korttidsarbetslösheten mest oroande – det är andra grupper som är långtidsarbetslösa.”

”Det behövs en näringspolitik som inte bara fokuserar på småföretag. Min pappa har ett företag med två anställda – det är inte i den typen av företag som jobben kommer komma. Vi måste istället stimulera stora branscher där det kan skapas stora företag med många jobb, t.ex. miljöteknik. Inte med avdrag för alla unga, inte med stöd till småföretag. Dessutom har vi gjort oss av med många arbetstillfällen i offentlig sektor”

”Det är kanske som att svära i kyrkan, men det är ett fattigdomstecken att ha många småföretag. De allra fattigaste länderna är de som har flest småföretag.”

http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Foretagarna-i-Almedalen/-Almedalen-2010-/Morgondagens-makthavare/

Lika fel som Vänstern hade om gamla Sovjet har Ida Gabrielsson om småföretagens betydelse för svensk utveckling och ekonomi.

Skicka en enkel biljett till Kuba till Ida Gabrielsson!

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar