tisdag 6 juli 2010

Var skapas nya jobben?


Denna rubrik är återkommande på en rad seminarier under Almedalsveckan. Alla är överens om att de flesta jobben kommer inom tjänstesektorn. Finansdepartementet har räknat ut att de måste komma 300 000 nya jobb inom tjänstsektorn och då helst inom den privata sektorn.

Antalet sysselsatta har inte ökat nämnvärt inom den privata sektorn under senaste deccennierna. Det ställer til eftertanke för oavsett vad man tycker måste pengarna till skatten komma från den privata sektorn. Vi kan inte tro att vi löser några problem genom att anställa fler inom den offentliga sektorn. At som vänsterpartierna försöka lösa "sysselsättningsproblemet" genom att pumpa in mer pengar till kommuner och landsting är en farlig politik. Om ekonomin skall utvecklas genom att expandera den offentliga sektorn har vi ett land utan ekonomi snart. Om offentliga sektorn expanderar krymper ekonomin.

Miljöpartiets förslag till att hitta nya jobb är att bygga om miljonprogrammet med bostäder och bygga ut järnvägen. Kostar massor av miljarder och skapar inga "nya" jobb och framförallt inte inom tjänstesektorn som behöver utvecklas. Det är gammal politik och leder landet bakåt i välfärdsligan och skapar inte dynamik.

Miljöpartiet vill dock halvera tjänstemomsen för att utvecklas tjänstenäringen men det tycker inte socialdemokraterna.

Socialdemokraterna pratar istället om 100.000 kortvariga utbildningplatser som Arbetsförmedlingen skall förfoga över. Gammal AMS-politik. Problemet är att när var fjärde ungdom inte går igenom gymnasieskolan hjälper inga kortvariga utbildningar. Sossarna tror att det är att ge korta yrkesutbildningar inom exempelvis svetsteknik och så är allting klart. Så fungerar inte arbetsmarknaden i dag. Det krävs mer utbildning och därmed bättre matchning. Alliansen har lyft över längre utbildningar till Komvux, högskola etc. Det är inte fruktbart att Arbetsförmedlingen skall ta hand om dessa kurser. Det blir ineffektivt och kostar skattebetalarna dubbelt så mycket.

Man måste ocdla nya branscher och områden för att utveckla tjänstesektorn. Man måste erbjuda lägre arbetsgivaravgifter för att få in ungdomar på arbetsmarknaden. De rödgröna vill ta bort den låga arbetsgivaravgiften för ungdomar. 10 miljarder! Det blir dubbelt så dyrt att anställa en ungdom igen. Kombinerat med kollektivavtal och LAS så blir det en effektiv spärr för alla ungdomar. Man får oerhört svårt at komma in på arbetsmarknaden med en rödgrön politik. Istället skall de sättas på skolbänken.

Vi behöver istället mer RUT och ROT för att odla upp nya tjänstesektorer som etablerar sig och vinner gehör hos gemene man.

Problemet är att de rödgröna bara pratar arbetsmarknadspolitik med gamla AMS-termer istället för att vilja utveckla tjänstesektorn.

Valet i höst blir ett viktigt val för många tjänsteföretag. RUT och ROT skall stängas säger de rödgröna. 10.000-tals jobb försvinner. Svaret är istället 100.000 utbildningar arrangerade av Arbetsförmedlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar