fredag 27 augusti 2010

2 x Omtryck av Socialdemokraternas valaffischer


Socialdemokraterna har det inte lätt. I valstrategin som spikades på våren/försommaren skulle man tala om hur eländigt det blivit i Sverige under Alliansen. Man gnuggade händerna för med en ekonomisk kris som man inte skådat på 75 år så kunde säkert inte Alliansen tar sig ur detta elände. Nu skyller vi allt elände på Alliansen var taktiken. Oavsett om det är befogat eller ej.

Man skulle inte nämna med ett ord att man själv föreslagit inköp av bilfabrik och tömt hela statskassan för länge sedan om man följt Östros alla "mer åtgärder" och "satsa allt ni har mot krisen". Om man följt alla dessa råd hade statsfinanserna varit i paritet med övriga länder i Europa. Nu hade man varit tvungen att spara istället för att åtnjuta det budgetutrymme alla partier nu delar ut i valrörelsen. Det är lite spännande att se de rödgröna som nu delar ut de pengar som Alliansen hållit hårt i.

Men Socialdemokraterna ändrade inte sin valstrategi - man körde på. På valaffischer kan vi i dag läsa att ”466 000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in”. Partiets TV-reklam har ett liknande budskap, nämligen att 207 000 ungdomar har samma längtan.

Fel. fel och åter fel!

Idag vet vi att dessa siffror inte stämmer. Sedan valaffischerna lämnade tryckeriet och spelade in sin reklamfilm har arbetslösheten gått ner med 50 000 personer för enligt SCB var 415 000 personer arbetslösa i juli. Ungdomsarbetslösheten har minskat med nästan en fjärdedel och är nu 157 000 (inklusive alla helstidsstudenter som samtidigt söker arbete). Den egentliga arbetslösheten bland ungdomar är cirka 60 000. Fundera på vad 38 000 lärlingsplatser/utbildningar skulle göra åt ungdomsarbetslösheten.

I juli brukar arbetslösheten gå upp men i år har den minskat. Det innebär med all sannolikhet att statistiken för augusti kommer signaler om än färre arbetslösa. Så om man nu trycker om affischerna för att anpassa sig mot korrekta siffror i dagsläget lär man göra ett ytterligare omtryck någon vecka innan valet.
Men det lär aldrig socialdemokraterna göra. Man har fastnat i sin gamla retorik och valstrategi. Svensken känner inte igen den bild som socialdemokraterna försöker förmedla om Sverige. Ett land i kris och i fritt fall. Istället balans i ekonomin med snabbt sjunkande arbetslöshet och en framtidstro hos såväl privatpersoner som företagare. Alliansen har lyckats med sin politik och socialdemokraterna gnisslar tänder. Utan vision och egen politik.


Läs politikerbloggen


Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar