torsdag 12 augusti 2010

Det går att minska Ungdomsarbetslösheten


I början av året kom statistik kring ungdomsarbetslösheten i Sverige. Den var hög under socialdemokraterna och har varit fortsatt hög sedan dess under lågkonjunkturen.

Av de arbetslösa unga studerade 40 procent, eller 175 000, på heltid. I åldersgruppen 15-24 år var 176 000 personer arbetslösa varav 64 procent, eller 112 000, var heltidsstuderande. Om man räknar arbetslösa ungdomar som ej studerar på heltid är talet med andra ord 64 000 arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år.

Ungefär var tredje arbetslös i åldern 15-74 år, eller 145 000 personer, var långtidsarbetslös. Här ligger den riktiga utmaningen att få tillbaka 145 000 långtidsarbetslösa!

Arbetslösheten toppar i år och faller nästa år, spår Arbetsförmedlingen. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. Men den är redan på väg att vända nedåt, spår Arbetsförmedlingens prognoschef. I början av juni var prognosen från Arbetsförmedlingen att Arbetslösheten kommer i år att toppa på 9,1 procent, och sedan sjunka nästa år till 8,7 procent.

Nu i augusti kan vi säga att detta var en alldeles för försiktig bedömning av Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten är redan nere på 8,1 procent och den fortsätter nedåt. Det är nu utmaningen ligger i att få in ungdomarna på arbetsmarknaden eftersom arbetslösheten är stor i denna grupp.

Så den stora frågan är hur få in ungdomar i arbete:

Socialdemokraterna vill ta bort subventionerna av arbetsgivaravgifterna för unga. Det innebär en fördubbling i kostnader för att anställa en ungdom på en arbetsplats. Det rör sig om miljarder. Det blir samma läge som tidigare att anställa en ungdom mot en som har erfarenhet på arbetsmarknaden.

Jan Björklund sa;

"Vem anställer en 19-åring som man knappt vet kommer upp på mornarna i jämfört med en erfaren 35-åring?", frågade han sig.


Facket rasade, Sahlin och Reinfeldt sa att han var fel ute. Wanja Lundby-Wedin utropade att det är för få ungdomsjobb i Sverige. Men i Aftonbladets "lögntest" visade det sig att han har helt rätt. Forskningen är entydig.

Folkpartiledaren refererade till Danmark och Tyskland där ungdomsarbetslösheten är betydligt lägre än i Sverige. Där kommer ungdomar in på arbetsmarknaden genom lärlingssystem och lägre löner. 2008 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 19,3 procent. I Tyskland och Danmark var motsvarande siffra 10,4 och 7,3 procent.

Forskningen visar att Wanja Lundby-Wedin har fel.

I och med kollektivavtalen har Sverige en av de högsta minimilönerna i världen. Vad händer när det endast är en liten löneskillnad mellan en 40-åring med arbetslivserfarenhet mot en 19-åring som ingen har? Ungdomarna blir de som kommer att bli sist anställda på arbetsmarknaden med fortsatt kantigt system. Det stänger effektivt ute många ungdomar från första jobb som är så viktigt. Jämför vi statistik med andra länder som har höga lönetrösklar som exempelvis Frankrike så är effekten lika med hög ungdomsarbetslöshet. I Tyskland är minimilönen mindre än hälften jämfört mot Sverige.

Om man sänker minimilönen får det en stor effekt på ungdomsarbetslösheten i de länder som har höga lönetrösklar. Jan Björklund har rätt pekar forskningen på. I en studie gjord av hotell- och restaurangbranschen i Sverige gav en 10-procentig sänkning av lönen arbete åt fem procent fler ungdomar.

För att snabbt få ned ungdomsarbetslösheten skall man som Folkpartiet föreslagit snabbt införa lärlingslöner och 40 000 nya lärlingsplatser i samhället. Erbjud i första hand de som är långtidsarbetslösa. det kommer kosta samhället men alternativet är att som socialdemokraterna föreslår - skicka in ungdomarna på kortvariga utbildningar i Arbetsförmedlingens regi. Det är som att sätta ett plåster på ett sår som fortfarande blöder. Det krävs annorlunda och bättre åtgärder. Detta kostar också stora pengar men då går fortfarande ungdomarna utanför arbetsmarknaden.

Stelbentheten på arbetsmarknaden är det andra stora hindret för ungdomar. LAS och dess turordningsregler låser effektivt ungdomar ute från arbetsmarknaden. Med den falska säkerhet som LAS erbjuder stannar folk kvar i sina anställningar istället för att byta jobb likt man gör i Danmark och Tyskland. Folkpartiet och Centern driver på för en förändring av "den svenska modellen" under kraftigt bombardemang av facket och Socialdemokraterna.

Kvar står Reinfeldt, Sahlin och Lundby-Wedin och pratar om den svenska modellen. Den svenska modellen som kraftigt bidragit till att under många år skapa hög ungdomsarbetslöshet med kollektivavtal och höga ingångslöner. Om man inte angriper problemen från rätt håll och skapar en effektiv medicin kommer alla andra insatser vara kosmetika och lek med skattebetalarnas pengar. Till detta medverkar såväl moderater som socialdemokrater!

I höstens val finns skillnader i politiken. Skillnader som kan göra att tusentals ungdomar kan komma ut på arbetsmarknaden redan i höst. Valet är viktigt för många unga. Det är viktigt att rösten hamnar rätt - för ungdomarnas skull.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar