tisdag 31 augusti 2010

Jämställdhetsplan i enmansföretag


På kort tid har de rödgröna presenterat förslagen "Rätt till Heltid" och "Nya jämställdhetsplaner".

De rödgröna föreslår i sin gemensamma plattform bl.a. en lagstadgad rätt till heltid. Det innebär att alla anställda i ett företag skall ha rätt att kunna gå upp till heltid. Många företag har säsongsavvikelser och detta förslag bidrar i högsta grad till att färre blir anställda i småföretag. Låt mig bara ta ett exempel.
I den blomstrande turistbranschen (som nu växer om andra branscher) finns säsong. Det går inte att ha folk anställda på heltid under lågsäsong - bara i de rödgrönas värld. Detta driver fram fler mindre företag där den "anställde" får lägga ned när säsongen är slut. Förslaget vittnar om att man inte förstår en småföretagares villkor.


Dessutom skall man införa de årliga lönekartläggningar för ALLA arbetsgivare. Detta innebär att många - väldigt många småföretagare med ett AB och endast har en eller två anställda inklusive ägaren - skall göra en lönekartläggning och jämställdhetsplan.
Ett paradexempel på meningslös plakatpolitik som endast leder till ökad administration för småföretagen. Detta drabbar särskilt små företag som inte har samma marginaler att lägga tid och pengar på onödigt pappersjobb.

172 insatser har genomförts av Alliansregeringen för att minska krånglet men ändå får Maud Olofsson välförtjänt kritik om att det går för långsamt att ta bort regelkrånglet. Men här inför de rödgröna fler krångel och bördor för landets småföretagare.

Om man därtill lägger höjda arbetsgivaravgifter för unga som de rödgröna föreslår så leder deras näringspolitik till färre jobb bland småföretagen och mer skatt sammantaget.

Det nya proletariatet - småföretagarna - borde peka på vilken timpenning man i praktiken har, långa arbetsdagar, stort ansvar, personlig risk etc. En småföretagare borde kunna bli rik på sitt arbete i Sverige - utan Lotto!

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar