måndag 30 augusti 2010

Rödgrön skattesmäll med 136 miljarder


De rödgröna partiernas gemensamma valmanifest har läckt ut som skall presenteras under tisdagen och blåser budgeten med drygt 136 miljarder. Det är vansinnigt mycket pengar och kan betecknas som ekonomiskt lättsinne för att återvinna makten till viket pris som helst.

Under rubrikerna jobben, klimatet och välfärden prioriteras miljarderna.

Det rör sig om ökade utgifter med minst 136,2 miljarder - detta om man endast räknar de poster som är kostnadssatta, men där det inte finns några konkreta förslag på hur man skall finansiera posterna. De rödgrönas hopkok är så illa sammansatt så man namnger bara hur mycket pengar man vill spendera inom de olika områdena men inte beskriver närmare hur. Det får vi se om det får regera.

Det står ingenstans varifrån pengarna skall tas. De handlar om skatteökningar av gigantiska mått! För att ingen skall misstro dessa utgiftsposter som det inte finns täckning för vad avser finansieringen så föreslår de rödgröna följande poster som kostar skattebetalarna mer i skatt.


Jobb

* 100 000 jobb, praktik och utbildningsplatser.
* 6 miljarder kronor i sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.
* 12 miljarder kronor till kommunerna, stopp för neddragningarna, kommunerna ska kunna planera för ökad kvalitet och personaltäthet.
* Investeringar i bostadsbyggande, infrastruktur och klimatomställning.
* Sänkt kostnad för medlemskap och höjt tak och ersättning i a-kassan.

Klimat

* 100 miljarder kronor för utbyggnad av hållbar infrastruktur under planperioden 2010-21, bland annat Sveriges första höghastighetsbanor: Ostlänken och Göteborg-Borås.
* 4,6 miljarder kronor investeras i energieffektivisering i flerbostadshus och skollokaler.
* 600 miljoner kronor satsas i ett nytt klimatinvesteringsprogram.
* Dessutom föreslås justeringar av klimat- och miljöskatterna.
* Stärkt finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder.

Välfärd

* Mer resurser till välfärden. Totalt 12 miljarder kronor till kommunsektorn 2011-2012.
* Minska barnfattigdomen. Höjt underhållsstöd, höjt bostadsbidrag för ensamstående och höjt flerbarnstillägg.
* Ökad jämställdhet. En miljard till kommunerna för att möjliggöra fler heltidstjänster, höjt tak; så att fler får ut 80 procent av sin lön när de är hemma med sitt sjuka barn och barnomsorg på obekväm arbetstid.
* En ny aktiv sjukförsäkring med fokus på individens möjligheter. Vi vill avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, omförsäkra de utförsäkrade som saknar försörjning, höja taket och fokusera på rehabilitering tillbaka till arbete.
* En social bostadspolitik med tydliga ambitioner. Bostadsbristen ska mötas med ökat byggande. Vårt mål för nästa mandatperiod är att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas.

Många av åtgärderna är mycket behjärtansvärda och riktiga men de kostar oss skattebetalare mer i skatt. Efter att kommit ur den värsta lågkonjunkturen på 75 år vill man dra in mer skatt - mycket mer i skatt. Det dämpar hushållens konsumtion och sätter käppar i hjulet för att få snurr på ekonomin igen. Sverige har inte den konkurrenskraft som motiverar stora utgiftsökningar i klass med de rödgrönas budgetar och skattehöjningar. Det är en oansvarig politik!

Jan Rejdnell

1 kommentar:

  1. Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

    Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

    Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

    Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!

    SvaraRadera