söndag 22 augusti 2010

Ska friskolor få tjäna pengar?


Vänsterpartister och Miljöpartister tar upp det gång på gång. Enstaka socialdemokrater likaså. Ta bort vinstmöjligheterna för friskolor.

- Skall friskolor få tjäna pengar? Skall de få gå med vinst?

Låt oss först slå fast att det kvittar vilken organisationsform man än väljer, så måste verksamheten gå runt och generera ett visst överskott. Vare sig den är kommunalt driven eller en så kallad friskola. Kommunerna har i alla tider krävt av en skola att den skall hålla budget. Bara i undantagsfall är denna budget satt med en minustecken först. All verksamhet måste gå runt. OM man sedan kallar det vinst eller överskott är semantik.

I kommunerna har man "bränt pengarna" på allehanda inköp, i en situation där man gått med överskott vid budgetperiodens slut. Hellre det än att påvisa att man budgeterat helt fel. Annars riskerar man att inte få nästa års anslag intakt. Då minskas anslaget. Om det uppstår ett minus i verksamheten så skjuter nämnden till mer pengar. Det värsta man kan råka ut för är lite skäll och i allra värsta fall är att några personer i ansvarig ställning blir omplacerade.

I ett företag fungerar det inte på samma vis. Går verksamheten med minus och det inte finns några fonderade medel så måste aktieägarna skjuta till mer pengar. Annars går verksamheten i konkurs. Eftersom alltfler politiker i det rödgröna lägret pratar om att förbjuda vinst i skolor så ökar risken att driva en verksamhet med bas av skattemedel. Mindre entreprenörer avstår. Det är i princip bara riskkapitalbolag som har musklerna och vågar kalkylera risken. Detta medför i sin tur att bolagen inte fonderar pengarna utan tar ut den vinst som går eftersom vinstförbudet kan komma. Med andra ord driver man fram en värre situation än vad som egentligen skulle vara nödvändigt. Osäkerhet i spelregler leder alltid fram till konstiga situationer. Där är vi nu!

I den nya skollagen har hårdare kvalitetskrav införts, som Skolinspektionen ska vaka över. Det är bra att Jan Björklund tydliggör spelreglerna. Men sedan kommer han med idéer istället för tydliga spelregler. Han tänka sig att förbjuda aktieutdelningar i friskolor som
"sänker kvaliteten och kraven, och tullar på anslagen till elever som har det hårt i skolan."
I Radions P1 - partiledarutfrågning.

Detta är ett tyckande i en valdebatt. Jag ställer mig oerhört tvekande till att införa detta i ett lagrum. Man är i sådana fall inne med ändringar i aktiebolagslagen.

Däremot går det att se över meddelarskyddet för privata företag som driver verksamheter med skattepengar. Det bästa vore att man kräver att varje privat bolag som driver en skolverksamhet istället skall vara publikt och därmed inträffar ett förstärkt meddelarskydd enligt lagen.

Det finns egentligen inga skäl att skylla på företagshemligheter när det gäller skolverksamhet. En ökad öppenhet är att föredra.

De rödgröna borde fundera över varför vi domineras av friskolor med några få jättekedjor. Man har själv drivit fram denna situation genom att dribbla med spelregler och framföra det smått idiotiska förslaget - att de inte skall få gå med vinst.

Det självklara måste sägas - ett företag som inte har vinstkrav går omkull. Det finns inga marginaler för nedgångar i verksamheten, oförutsedda händelser, investeringar etc. Jag och många föräldrar skulle aldrig våga sätta barnen i en sådan osäker verksamhet.
Men kanske det är det som de rödgröna vill - att omkullkasta alla friskolor och att alla tvingas tillbaka in i den kommunala sfären?

Så länge friskolorna kan leverera pedagogisk vitalitet och goda skolresultat är det inom detta de kommunala verksamheterna har att konkurrera mot. Ingenting annat. Politikerna såväl de rödgröna som skolminister Jan Björklund måste var tydliga och skapa spelregler oavsett om det är ett litet eller stort företag som driver verksamheten.

Friskolebranschen är inget Eldorado där riskkapitalister skär guld med täljkniv. Om någon kan peka på att det är så - har den kommunala verksamheten tidigare misskött sig kapitalt och spenderat bort våra skattepengar i onödan. Då är det bra om sinnena skärps och konkurrensen ökar. Det är bra för våra skattepengar - det är bra för våra barn!

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar