tisdag 10 augusti 2010

Vinst behövs för att driva företag


Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly visar sitt oförstånd kring marknadsekonomi och vad välfärden bygger på. Utan livskraftiga företag har Ohly ingen skatt att fördela! Han och vänsterpartierna tror att företagarna är till för att de som politiker skall kunna ta in så mycket skatt som möjligt för att sedan fördela det efter godtycke. Ohly och vänsterpartierna vill förbjuda vinst och visar att han har förstått varken företagandets villkor eller valfrihetens principer.

Om man struntar i grunden för vår marknadsekonomi och företagandets villkor kan det verka tilltalande att vinster skall återinvesteras i bolagen och att inge skall "tjäna" på exempelvis skolan. Men då tänker man inte längre än näsan pekar.

Grunden är ideologisk. Det handlar om rätten att själv kunna förverkliga sina mål och egna satsade pengar. Det självklara måste sägas - utan vinst i ett företag och det går omkull!

Liberalismens framväxt bejakade såväl politisk liberalism som ekonomisk liberalism. Med socialliberalismen växte en insikt om att allting inte kunde samsas under begreppet egendom. Att människan är rättmätig ägare till sin egen kropp liksom till sina tankar och till produkterna till sitt arbete. Man måste också kunna ta hänsyn till andra människor i sin omgivning och att de inte blir drabbade av din egen frihet.

Grunden med den ekonomiska liberalismen och därmed marknadsekonomin är kapitalismen. Kapitalismen har hos vänstern alltid framstått som något fult och rovgirigt. Grunden i synen är att konkurrens är bra för motivation, effektivitet och idérikedom. En sund konkurrens sporrar företag och utförare av tjänster. Vänstern har alltid trott att man kan planera istället för konkurrera. Att vi gemensamt skall äga företagen och medlen. Det betyder i klartext att Ohly anser sig bättre skickad att till sist sköta företagen och produktionsmedlen. Denna utopi har gång efter gång visat sig få katastrofala följder för nästan alla medborgare i ett samhälle. Det finns några få länder kvar med planekonomi och kommunism där människor är fattiga och lever ofria. En upplyst elit styr och talar om vad som är bäst för folket.

Som centerpartisten Helen Törnqvist uttrycker så bra:

Vinster i välfärdsföretagande är viktigt, som drivkraft för välfärdsentreprenörer att ta risken att etablera sig, som möjlighet för att investera i utrustning, lokaler och material, men också att ha en buffert inför kommande lönehöjningar, ev rehabilitering av personal, oförutsedda hyreshöjningar, minskat elevantal eller att ett barn i behov av särskilt stöd dyker upp, som kanske har behov av en assistent, har en språkstörning eller en funktionsnedsättning. Med en vinst i bagaget finns en buffert. Dessutom är det viktigt att de entreprenörer som driver företagen tar ut ersättning för sitt jobb. Företagande är inte ideellt.


Lite sund och hederlig kapitalism har aldrig skadat en enda människa medan kommunism och planekonomi tagit ihjäl miljontals människor.


Jan Rejdnell

1 kommentar: