tisdag 14 september 2010

Förtidspensionerad eller rehabiliterad


Ofta återkommer de rödgröna kring sjukförsäkringsreformen. Det är som med den som med integrationspolitiken. Ingen ville tidigare röra den med tång. När Alliansen nu tog tag i det tuffa faktum att allt fler fick förtidspension varje dag och man använde sjukskrivning istället för att kallas arbetslös, så gick det för fort.

Men tittar man på hur det såg ut i går och ser ut i dag så....

Före valet 2006 var svenskarna det mest sjukskrivna folket i världen. Över 200 000 människor var sjukskrivna och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000.
Alla ska ha rätt till en andra chans och få rätt stöd för möjligheten att känna sig behövd i samhället. Bara genom att alla som kan och vill arbeta ges möjlighet till arbete klarar vi en välfärd till stöd för dem som inte kan arbeta.

De som inte kan arbeta - utan är sjuk - skall inte gå oviss i en långvarig sjukskrivning utan hjälp. Går det inte att rehabilitera så blir det pension.

Alliansregeringens politik handlar om ökat fokus på rehabilitering, vägar tillbaka till arbete och en rad andra stödåtgärder. Ett exempel är införandet av rehabiliteringsgarantin. Till det ska läggas Alliansens satsningar för en förstärkt företagshälsovård och vård i tid med kortade vårdköer genom kömiljarden.

Sedan 2006 har antalet sjukskrivna halverats och 50 000 har lämnat förtidspensionen.

Den person som varit sjukskriven länge vill Alliansen genom ökade satsningar på rehabilitering ge möjligheter som tidigare inte fanns.

Drygt 32.000 personer fick förra året behandling tack vare Alliansens avtal med landstingen om rehabiliteringsgarantin. Garantin omfattar behandling av lätta till medelsvåra psykiska besvär såsom ångest, depression och stress, samt smärtor i axlar, rygg och nacke. Det är två av de största sjukskrivningsorsakerna och för dessa finns bevisat effektiva rehabiliteringsmetoder för återgång i arbete.

Så vad är problemet?

Med den tidigare socialdemokratiska sjukförsäkringen kunde sjukskrivningen pågå hur många år som helst utan några aktiva insatser från Försäkringskassan. Oftast prövades det aldrig om de sjukskrivna kunde klara andra arbetsuppgifter. Den enda insatsen bestod normalt i att myndigheten flyttade över personen från sjukpenning till förtidspension, med en kraftig inkomstsänkning som konsekvens.

Problemet har varit regeltolkningar hos Försäkringskassan. Skall ministern styra upp svansen på myndigheten och anklagas för ministerstyre? Skulle reglerna varit än tydligare innan de infördes. Ja regler kan alltid göras tydligare. Men problemet är att Försäkringskassans egna läkare ställts mot patientens "egna" läkare. Gränsfall har blåsts upp och människor har kommit i kläm i systemet. Oppositionen har toppridit på alla gränsfall och lovat en återgång till det gamla systemet.

Det gamla systemet innebar en slags rättighet att själv kunna avgöra om man skall vara sjukskriven. Vissa valde att använda det som betald ledighet. Systemet höll på att gå käpprakt åt skogen. Politikerna måste kunna säga som läget var - många utnyttjade systemet. Så kunde vi inte ha det.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar