måndag 11 oktober 2010

Kristendomsundervisningen i skolan


När jag gick i skolan - för en så där en hundra år sedan - började vi varje morgon med psalmbok. Läste Fader vår och fick lära oss det mesta ur Bibeln. Koranen och andra religioner var något exotiskt. Andra religioner var udda. Det var självklart att gå och konfirmeras...

I dag har vi ett annat samhälle. Vi har ingen statreligion. Staten är skild från kyrkan och det är upp till var och en vilken kyrka/samfund man vill tillhöra, om man nu alls vill tillhöra en församling eller religion.

Ändå är lagboken uppbyggd på tio-guds-bud säger vän av ordningen. Jag säger att lagboken inte hängt med i samhällets utveckling. Lagboken skall vara sekulär. Alla religioner ska behandlas lika, alla politiska partier ska behandlas lika, och alla människor ska behandlas lika. Det skall vara likhet inför lagen. Så varför skall kristendomen ha en särställning i svenska skolan som nu Jan Björklund vill?
- För vårt kulturarv och historia, säger tillskyndarna till att vikta kristendomen framför andra religioner i undervisningen för svenska skolan.

Min fråga bli istället varför inte detta då skall ingå i historielektionerna? Jan Björklund vill förklara för barnen varför vi firar påsk och jul. Ni vet det där utanför påskharen, ägg, julskinka och julklappar. Skolan skall förklara för oss - det vi föräldrar har haft som uppgift att hela tiden förklara för våra barn oavsett religion eller icke-religion. Björklund vill ta över!

Jan Björklund vill att lärarna skall lära ut kristendomens grundläggande historia oavsett att lärare på olika platser i landet faktiskt måste anpassa undervisningen för att den ska bli relevant för de elever som är där. Lycka till med viktningen av kristendomen i olika invandrartäta områden i Sverige. Björklund vill skapa polemik kring och ensidigt ta ett krig om sina åsikter trots att Skolverk och lärarkår har gjort väl avvägda ställningstaganden för att alla religioner skall beskrivas i svenska skolan.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Religionskunskap.pdf


Religionslärarna menar att det är minst lika viktigt att lyfta fram sekulariseringens betydelse för att förstå Sverige idag och vår omvärld. Skolverket har lagt fram förslaget sedan i mars med utgångspunkt av vad religionskunskapslärarna framfört. På söndagen innan förslaget kommer från regeringen polemiserar Jan Björklund med Skolverket och vad religionskunskapslärarna sagt utan att lägga fram sitt förslag. Allt för att plocka billiga poäng i debatten och få uppmärksamhet inför hela sitt regeringsförslag på måndagen. Det var så här skolministern framförde nya regler och lagförslag om användandet av burka i undervisningen i landets förskolor och skolor.
Ingen skall påstå annat än att detta är noga genomtänkta förslag och flirtar med folks fördomar och konservativa inställningar. Det är en liberal som gör det.

Självklart är detta ytterligare en flirt med en förväntat islamofob opinion. Liberala partier har lockats till främlingsflirtar i opinionen. Det har skett i Danmark och andra länder. Det är alltid liberaler som skall slå tillbaka mot "Vi och dom" -inte understödja sådan politik.

Jan Rejdnell

2 kommentarer:

 1. Du vill lägga undervisningen om kristendomens inflytande över det svenska samhället under historieämnet.
  Det är således bara historieaspekten du vill se?! Eller?
  OK, då ökar vi timtalet för historia med några veckotimmar då - och slopar religionskunskapen helt då. (Obs, i religionskunskapen undervisar man OM religioner, inte I.)

  Med följd att det inte blir ngn undervisning alls om ickekristna religioner. De har ju - med undantag möjligen för Asa-tron - inte haft ngt inflytande på svensk historia och traditioner.

  Är det det som du kallar valfrihet och tillgång till allsidig information?

  SvaraRadera
 2. Eftersom de abrahimitiska religionerna sedan länge är förkastade som vetenskapliga hypoteser så måste vi behandla dem som de illa skrivna sagoböcker de är. Vi vet idag att himlen inte är gränsen mellan liv och död utan det kan mycket väl vara så att universum är oändligt, vilket är oändligt mycket mer fantastiskt än de ganska banala hypoteserna som framförs i bibeln och koranen.

  Vill man fördjupa sig i dessa sagoböcker så ska dem behandlas precis som Harry Potter och LOTR. Det får lov att var en fritidssysselsättning. Tiden i skolan behövs bättre till idrott och matematik. Vill vi ha ett samspel mellan människor kanske vi inte ska bygga det på premissen att det måste finans en gud och att det ska vara en konflikt mellan olika religioner utan spendera den tiden på kunskaper inom ekonomi och andra krafter som sammanbinder oss. Det är handeln som nästan har utplånat fattigdomen i Asien de senaste decennierna och samarbete är grunden för en bättre värld, inte statiska modeller för ett "vi och dom"-tänkande, där grupptillhörighet stämplas på individen och fördomar förstärks.

  SvaraRadera