måndag 11 oktober 2010

Psalmer istället för framtidens skola


Så har då Jan Björklund lagt fram regeringens förslag till ny läroplan för grundskolan. Förslagen är i stort sett bra men har inslag av mer detaljstyrning av ministern. Under söndagen kunde inte Jan Björklund låta bli att peta i det genomarbetade förslag bland remissorgan och lärare som Skolverket sammanställt.

Vad var det då Björklund var tvungen att peta in i all hast?

Jan Björklund påstod att Skolverket inte tydligt markerat Kristendomen i dess historiska kontext. Detta konstaterande kommer efter ett halvår efter det att Skolverket utarbetat förslaget. Timmarna innan kommer plötsligt ministern på att här skall vi knipa poäng.

Fatta att få ett regeringsuppdrag, ägna tusentals timmar och resurser åt ett långtgående förankringsarbete och så slutar Björklund hela processen med att påstå att Skolverket inte markerat Kristendomen tillräckligt. Tiotusentals lärare har lämnat förslag i förankringsprocessen av alla kursplaner. Tusen skolor har varit med som förankringsytor. Ämnesråd, skolformsråd, fackförbund, friskoleföretag, forskare.
Visst har han rätt att lägga till och ha åsikter från regeringen men det kunde gjorts långt innan.

En detalj i en av alla kursplaner för ett enda ämne. Fem rader text. Psalmer skall in. Man måste förklara varför vi har Påsken och Julen för barnen! Dessutom måste kristendomen viktas upp i förhållande till andra religioner. Va? Detta är motsättningen enligt ministern mellan honom själv och Skolverket. Allt för att på bästa nyhetsplats under en söndagsmorgon utan att någon ens får lov att läsa texten. För den kommer på måndagen.

Det är ohederligt och fult gjort. Hur är det möjligt i Sverige 2010?

Ingen redaktion har tagit sig tid att granska och upptäcka att hans utspel är fullständigt tomt. Det finns ingen egentlig motsättning, bara Björklunds behov av att detaljstyra ända ut i klassrummet att det ska sjungas och studeras psalmer. Syftet är mediaplats. Det är ett underbetyg av landets redaktioner och att de köps allt om sägs under helgerna. Världens billigaste knep - stora nyheter presenteras under en helg. Borde vara varning på detta.

Innehållet i det han sa kan tolkas som flört med rent konservativa undertoner och likaså rent främlingsfientliga strömningar skall få sitt. Det kan också viftas bort likt hans förslag om att burka inte skall få förekomma i klassrummen under brinnande valrörelse.

Björklund borde lyft fram visionerna om svensk skola. Världens bästa skola fyllt med IT och ny kunskap istället för att sjunga psalmer.

Jan Rejdnell

2 kommentarer:

  1. Ja, vi måste få en (grund)skola som syftar till att ge nästa generation verktyg för informationshantering, särskilt i IT-samhället, i stället för ännu mer utantillkunskaper (som dessutom är lögner, våren har firats i tusentals år innan år 1 och det samma gäller midvintern). Till råga på allt så är det just ett flumämne som tydligen ska stärkas av den frikyrkliga batongilberalismen, vilket varken känns liberalt eller kunskapsorienterat.

    Han kanske tror det, men han besitter inte den gudomliga kunskapen att på egen hand veta exakt hur framtidens skola ska se ut i informationssamhället. Det vore bra om han hade visat lite ödmjukhet inför den akademiska expertisens crowdsourcing åtminstone. Jag menar, skulle jag lägga mig på operationsbordet och låta en politiker bestämma ingreppsmetod? Aldrig att jag ställer upp på en dylik detaljreglering!

    SvaraRadera
  2. Den nya läroplanen LGR11 har en allvarlig brist då den förbiser de forskningsbaserade principerna för individualisering. Nu avspeglar läroplanen väsentligen en "enhetselev" och inte en nödvändig differentialpsykologisk modell. Se "Sture Erikssons hemsida: http://home.swipnet.se/StureEriksson/

    SvaraRadera