lördag 23 januari 2010

Svensk partistruktur överlever sig själv


Efter mitt och sju andras beslut att ej ställa upp på landstingslistan för Folkpartiet i Västmanland har jag fått mottaga på ris och ros. Ris från de etablerade partifunktionärerna som är ansvariga och står på valbar plats. Uppmärksamheten skadar partiet. Självklart är det så. Det borde man tänkt på redan innan man incensatte operation "nedpetning-utanför-valbar-plats". Det var inte enbart jag som blev utsatt för denna välplanerade operation utan betydligt fler kandidater som avstod att nu kandidera. Visst var det välregisserat. När ordföranden för den dominerande starka lokalavdelningen från Västerås - Christer Malm - kliver upp och håller ett charmant och en starkt belysande plädering för min person utan att ett enda ombud i Västerås tar intryck, handlar det inte längre om att lyssna in eller förstå. Att Christer Malm efteråt meddelar att han inte ställer upp för omval till ordförande för lokalavdelningen borde leda till eftertanke hos de som riggat denna tillställning.

Jag arbetar i näringslivet och är van vid andra regler. Man klamrar sig inte kvar vid en styrelse när den som hamnar överst och får förtroendet av (medlemmarna) aktieägarna och tydligt markerar vad han anser om sin rival. Nu blir det fyra nya år med landstingrådet som redan suttit i två mandatperioder. Visst är det bra med äldre i politiken men det är inte många bland tio översta som INTE är pensionärer vid mandatperiodens slut. Med denna "väl komponerade lista" lär det inte vara många av kandidaterna som orkar kampanja. Jag förstår inte synsättet som ledande Folkparti-politiker i Västerås företräder; man skall schavotteras internt, puttas ned utanför valbar plats trots att medlemmarna säger annorlunda men ändå sitta kvar längst bak i bänken med ett smil på läpparna?! Vänta på sin eventuella tur då de själva blivit pensionerade från politiken. Dessa politiker har varit för länge i politiken - vi lever i årtalet 2010!

Alexander Bard går till ursinnig attack mot Folkpartiet på politikerbloggen:
http://www.politikerbloggen.se/2010/01/13/25449/I en artikel skriver han nu att ledande partiföreträdare bestraffar duktiga politiker och ägnar sig åt vänskapskorruption och rövslickeri. Det sker bland annat i Göteborg och Stockholm.
I en kommentar på http://www.liberati.se/ har Alexander tagit upp situationen i Västmanland."Det måste bli ett omedelbart stopp på den här medeltida och antidemokratiska kompiskulturen inom Folkpartiet! Låt provvalen bestämma! Avsteg från provvalen får bara göras om det gäller att lyfta fram nya, unga och självständiga kandidater, men inte för att gynna gamla besuttna och korrumperade ja-sägare."

http://www.liberati.se/2010/01/18/stoppa-korruptionen-i-folkpartiet-verkligen/

Frågan ställs: Varför skulle någon överhuvudtaget vilja gå med i Folkpartiet när man som medlem blir behandlad på det här arroganta sättet?
Faktum är att tjogtals Västeråsare har varit inne och vänt i Folkpartiavdelningen i Västerås. Respekten finns inte för individen. Antingen är du välkommen men då måste du vara lojal mot ledningen eller om du är alltför självständig och ger uttryck för andra åsikter och inte ställer upp på ledningen - då är du inte välkommen. Kulturen har funnits i tjugo år. Fel sa en liberal i går kväll till mig i telefon. I trettio år.
Vem tror att ett gammal partistruktur attraherar annat än ja-sägare? Skall vi få in självständigt tänkande individer som vill förändra politiken, dess villkor men framförallt dess innehåll behövs många självständiga individer. Motsatsen till mångfald heter enfald.

Att Tvärsnytt gjort flera inslag, lokalradion sänt direkt och att lokaltidningen VLT slår upp historien stort beror på hur man ser på demokrati. Vad skall vi med provvalen till om de inte följs? Jag skrev till lokalavdelningens styrelse i Västerås redan innan provvalet och bad styrelsen att de skulle uppmana ombuden att respektera provvalet och endast i undantagsfall gör förändringar på listan. Detta avfärdade styrelsen. Jag bad nomineringskommittén och länsförbundets styrelse om att stoppa skitsnackandet om min person och andras medlemmar från högt uppsatta Fp-landstingspolitiker redan innan jag deklarerade att ställa upp i provvalet. Detta tog man inte hänsyn till.

Visst handlar om makt. Makt är till att förändra politiken och inte sitta med den i knät. I två val har landstingsprogrammet presenteras 14 dagar innan valdagen. Man har enbart tagit rygg på rikspolitiken. "På kvällen vaknar den flitige".

Slutligen; Just nu slåss 3-4 folkparti-politiker i Västerås för sin politiska överlevnad. Trots att de hamnat högt upp i provvalet känner de av kylan. Mycket talar för att historien upprepar sig från landstingslistan när det gäller fastställandet av kommunlistan. Fullföljer de gamla Fp-politikerna utrensningarna och struntar i provvalet lär väljarna straffa Folkpartiet i Västerås och Västmanland. Hoppas de förstår det?

Jan Rejdnell

söndag 17 januari 2010

Dålig interndemokrati inom Folkpartiet Västmanland

Oavsett vad omröstningen bland medlemmarna i länet gav uttryck för, så valde majoriteten av ombuden som fastställde landstingslistan att rejält flytta upp respektive flytta ner kandidaterna efter behag. Inga förklaringar gavs. Mötet slutade tumultartat och många kandidater strök sin kandidatur från listan. Trots reservation i nomineringskommittén och övervägande om två listor i länet vägde medlemmarnas provvalsresultat lätt. Nu talas det öppet om möjligheten till att skapa två länsförbund.

Inför fastställande av landstingslistan för Folkpartiet Västmanland hade en medlemsomröstning med provval genomförts. Nomineringskommittén valde att flytta upp kandidat som hamnat långt ner i provvalet upp till valbar plats och flytta ner kandidater som hamnat högt upp i provvalet till utanför valbar plats. Kommittén hade inga som helst förklaringar till sitt handlande. Flera ombud frågade efter motiv och förklaringar på mötet men fick inga svar.

Inget intryck togs av provvalsresultatet, om övervägande att införa av två listor i länet eller reservation från medlem i nomineringskommittén, vilken pekade just på respekten för medlemmarnas vilja.


Den omedelbara effekten blev att åtta (8) kandidater drog tillbaka sin kandidatur på landstingslistan pga. bristande interdemokrati och respekt för medlemmarnas vilja;

Jan Rejdnell, Västerås hamnade tvåa (2) i provvalet med 159 poäng och lämnar listan på eget initiativ.

Åke Wahlsten, Västerås hamnade sexa (6) i provvalet med 109 poäng och lämnar listan på eget initiativ.

Birgit Persson Wahlsten, Västerås hamnade på plats tio (10) i provvalet med 86 poäng och lämnar listan på eget initiativ

Avni Dervishi, Västerås hamnade elva (11) i provvalet med 85 poäng och lämnar listan på eget initiativ. (Ordförande för Liberal Mångfald i Västmanland)

Èrica Zuleta, Västerås hamnade på fjortonde plats i (14) i provvalet med 70 poäng och lämnar listan på eget initiativ. (Ordförande för Liberal Studenter i Västmanland)

Anette Gerhardsson, Arboga hamnade på femtonde plats (15) i provvalet med 68 poäng och lämnar listan på eget initiativ.

Jessica Kingston, Västerås hamnade på trettioförsta plats (31) i provvalet med 27 poäng och lämnar listan på eget initiativ. (Ordförande för Liberal Ungdomsförbundet i Västmanland)

Ulrika Svensson, Västerås hamnade på trettiosjunde plats (37) i provvalet med 21 poäng och lämnar listan på eget initiativ.

Fler kandidater kan nu komma att lämna listan.


- En total respektlöshet för medlemsdemokrati i ett liberalt parti är extra skrämmande säger Jan Rejdnell i en kommentar. Detta är resultatet av en mångårig kall kultur inom Västeråsavdelningen som nu verkar sprida sig i länet. Man stoppar i ett tidigt stadium de personer som man inte vill ha med och premierar de som är lojala till ledningen. Det handlar inte längre om liberalism och partiets politik.


Det är en kultur som härjat i många år inom lokalavdelningen i Västerås. Det är ombud som fastställer partiets vallistor, men hur uttagningen av ombuden sker i den största lokalavdelningen dvs. Västerås är höljt i dunkel.

Fråga ställdes från ombud till första namnet på listan Torsten Källberg om han tänker fullfölja kommande mandatperiod. Det var på förekommen anledning eftersom diskussioner förekommit om han skulle lämna redan under denna mandatperiod.


Ålderssammansättning på de tio översta på listan är nu hög. Vid mandatperiodens början är medelåldern 59 år på de tio översta namnen. Vid mandatperiodens slut är den 63 år och de flesta då pensionärer. Medelåldern är hög trots att två yngre 30-åriga kvinnor nu återfinns bland de tio översta.


- Självklart kommer detta påverka lusten från många medlemmar att aktivt arbeta för Folkpartiets politik i landstinget avslutar Jan Rejdnell i en kommentar.