lördag 27 mars 2010

Samhällets sämst ställda - de hemlösa


För några år sedan engagerade jag mig i de hemlösas situation i Västerås. Jag såg allt fler hemlösa i city och med en tilltagande svans av unga människor som vill komma åt tabletter och droger som följer hemlösheten. Den dåvarande majoriteten satte upp barackliknande små hus i villaområden och tyckte att borgarklassen kunde se lite av samhällets skuggsida. Man lämpade över ansvaret för boendet till grannarna. Socialtjänstpatrullen kom på besök 10 minuter en gång per dygn. Alla "kompisar" drogs till barackerna och sedan var det fest. Grannarna fick stå ut med att låna telefonen, pengar etc. hela tiden. Det berodde på att många av de som erbjöds eget boende i barackerna inte var mogna till att ta steget till eget boende. Sedan skall vi inte glömma den "morbida turism" med folk som i bilar kröp utanför för att titta på "eländet". Små getton i Västerås...

Jag och några till tog debatten och socialdemokraterna förlorade på alla plan. Fel tänkt, fel gjort och utan någon plan. I valrörelsens slutskede kalkylerade Alliansen av den strategi jag och några till inom en stiftelse för hemlösa hade formulerat. Förväntan var stor på Alliansens politiker men det grusades snabbt. Här fanns inget patos, ingen känsla för de hemlösa - bara ett nödvändigt ont. Ansvarig politiker - ordförande i Individ- och Familjenämnden - erkände att hon tittade bort då hon såg hemlösa på stan.

I senaste numret av Situation Stockholm finns ett tema om de hemlösa i Västerås. Den relativt nybildade Stadsmissionen har en verksamhet, ett härbärge, under dagtid. Ansvarige Ronald Henriksson säger som det är;
- "Kommunen har ingen ambitionsnivå över huvudtaget annat än att hålla de hemlösa undan allmän åsyn"
Hur många hemlösa?
- "Om man frågar en kommunpolitiker säger han väl 47 ungefär. Jag tror att de hemlösa är cirka 300, definitivt 300 om man räknar med de papperslösa."

Med att organisera om och påstå bättre insatser för hemlösa lyckades ordföranden i Individ- och Familjenämnden Ragnhild Källberg, Folkpartist, med konststycket att minska antalet härbergesgplatser, skära i budgeten för hemlösa och stänga ett fungerande boende för hemlösa (Eskadern) där det inte fanns krav på drogfrihet för att bo. Kvarvarande boende skickade hon till grannkommuner utan att berätta för politikerna där. Dessa hemlösa är nu tillbaka i Västerås boende i parkeringhusen. Finns det ord för politiker som säger en sak men som sedan gör motsatsen? De kan i vart fall inte kalla sig för socialliberala!

Housing first

Nu har ett begrepp tagit form - Housing first.
Självklart har ansvariga politiker lärt sig uttala detta utländska ord utan att förstå dess innebörd. Alla hemslösa skall få en dörr att stänga om sig. Varför stänger man då ned en verksamhet som innebär just "Housing First"? Dimridåer och svek mot de sämst ställda i samhället - de hemlösa.

Nu skall den hemlöse för en lägenhet först och sedan ta itu med problemen. Eftersom de allra flesta hemslösa har drogberoende innebär det enorma insatser från samhällets sida om inte grannarna skall få ta hand om massor av problem och störningar. Grannar är inte utbildade i att ta hand om människor i kris, människor med drogproblem, människor som mår psykiskt dåligt. Det behövs hjälp till självhjälp först av allt. Träningsboende och en chans att ta hand om sitt liv - få struktur i sin vardag och självförtroende. Här behövs inte bara frivilliginsatser utan professionell hjälp.

"Housing first" är hitintills bara ett modeord. Om det skall lyckas måste vi byta ut ansvariga politiker inom det sociala området, i vart fall i Västerås. Ersätta dem med engagerade politiker som brinner för att hjälpa de som har det svårast i samhället.
Vi måste ordna (bygga) boenden för de hemlösa som inte frestar på grannars tålamod och sätta till rejäla sociala insatser.

Eget engagemang
Det var många som frågade mig vad jag vann på att engagera mig så osjälviskt för hemlösa (jag fick ta en del smällar i media) som arbetar med eget företag och utveckla företag. Folk fick det inte att gå ihop. Mitt svar var enkelt. Om inte starka individer som har ett dräglig liv kan ställa upp som medmänniska och resurser för de som har det allra sämst i livet - då har vi ett samhälle i förfall. Då har vi ett kallt och egoistiskt samhälle. Det är varje persons plikt.
De som inte köpte det argumentet frågade jag om de aldrig kunde hamna i samma situation själva? Vid en skilsmässa eller om man blev av med jobbet? Det var otänkbar tanke för många. De där hemlösa hade det gått snett från början för i livet ansågs det. När exemplen radades upp om motsatsen så blev det för nära - alltför nära. Konversationen tog snabbt slut.

Vi vill inte se hemlösa - det är jobbigt. Kan inte samhället ta hand om dem frågar många? Mitt svar som alltid är att vända sig till ansvariga politiker. Det är de som har ansvaret. I Västerås satsas miljoner på att "Värna Västerås". Vi skall ha en trygg miljö. det är bra. När jag frågar ansvariga vid "Värna Västerås" är stadens brottsförebyggande råd om statistik blir svaret att några få hundra personer står för över 60 % av alla småbrott i staden. Jag frågor om hur många av dessa brott som de hemlösa är delaktiga i för att finansiera sitt drogberoende? Ansvarig person tittar sig omkring och berättar sedan med låg röst;
- Över 60 procent.

Detta talas det lågt om för då blir allmänheten ännu mer negativ till hemlösa. Säkert kommer en pigg Sverigedemokrat och pratar om deportering av hemlösa till Norrlands inland. Men så här är verkligheten. Därför har ansvariga politiker än större ansvar att lösa hemlösheten!

Hjälpa en hemlös = inga droger

Nästan alla ansvariga politiker har inställningen att om man skall hjälpa en hemlös tillbaka in i värmen igen så måste de vara drogfria. Därmed har man gett upp hoppet om 90 procent av de hemlösa. Inte givit dem en chans att komma tillbaka. Drogfriheten skall de tydligen klara av själva. Det behövs lågtröskelboenden men med strategi att successivt ta sig ur sina droger om motivationen finns. Det går aldrig att tvinga människor till något de inte själva vill.

det behövs en rejäl debatt om hemlösheten - vad tycker du?

onsdag 24 mars 2010

paragraf 301 i strafflagen


Det är inte svensk strafflag som åsyftas utan Turkisk. Om man skriver att ett Folkmord har begåtts 1915 i syfte att förfölja och utrota kristna minoriteter hade ett åtal vara att vänta. Bara för några år sedan tillämpades lagen mot den/de som överhuvudtaget tog upp det armeniska Folkmordet 1915. Fängelse i ett antal år.

När Sveriges parlament som elfte EU-land vid sidan av Europaparlamentet erkände Folkmordet 1915 - att det skett och att Turkiet borde sluta förneka det folkmord som faktiskt hänt. Då kraxade olyckskorparna med Carl Bildt i spetsen.

Man skall inte skriva historia i riksdagen. Sorry, den var redan skriven - det var bara Bildt & Turkiet som ej ville konfronteras med den. Bildt kraxade så lagom när Riksdagen erkände Aparheid! Det passade inte honom nu. Han skulle göra affärer med en turkisk handelsdelegation.

Det försämrar relationerna med Turkiet och Armenien!

Tja, dom var redan på is. Turkiska parlamentet hade bollen men ville inte skriva på några samarbetspapper med Armenien. Bildt sa genom sina hantlangare i Ankara att de nationalistiska krafterna i Turkiet drar nytta av situationen. Sedan när tassar svensk utrikespolitik på tå för mörka högerkrafter i Turkiet? Armenierna tackade istället Sverige och den svenska Riksdagen för beslutet! Läs brevet från Parlamentets talman i Armenien till Riksdagens talman i Sverige.
Det intressanta är att Turkiets premiärminister Erdogan har åkt på tung intern kritik i sitt eget land pga den överreaktion man gjorde sig skyldig till i samband med det svenska riksdagsbeslutet. Tunga politiska kommentatorer uppmanade Erdogan att be armenierna om ursäkt och Yasar Kemal, landets populäraste författare genom tiderna, tyckte att premiärministern helt enkelt borde skämmas.

Svenska tidningar som var på plats i Turkiet samtidigt som riksdagsomröstningen skedde vittnade om en kritik och den Turkiska regeringens överreaktioner.


Det kommer få långvariga försämrade förbindelser med Turkiet!

Redan i slutet på nästa vecka är Turkiets ambassadör tillbaka i Stockholm.

Det kom som en överraskning för Turkiet att den vänliga regimen i Sverige helt plötsligt börjar öppet kritisera för faktiska övergrepp på en kristen minoritet i östra Turkiet för snart hundra år sedan. De trodde att det är bara att sopa under matten och glömma bort. Men nu börjar de förstå att det är en felaktig slutsats.

"Icke-muslimer har utsatts för enorma lidanden i vårt land", konstaterade regeringspartiets vice ordförande Huseyin Celik i landets största dagstidning Zaman och radade upp ett antal skrämmande exempel ur Turkiets moderna historia.

Esref Okumus skriver i veckan på Newsmill;

Förra veckan väcktes åtal mot 42 officerare som anklagas för att bland annat ha planerat en rad mordattentat mot kristna minoriteter. Attentat som sedan skulle skyllas på den muslimska regeringen för att skada dess anseende i Europa. Sju av officerarna är häktade misstänkta för terrorattentat och åsiktsregistrering av kristna medborgare.


För den som läst på om Turkiets historia så vet man att militären har spelat en stor roll och gör alltjämt. Är det de här krafterna som Carl Bildt var orolig för? Istället för den uttalade "björntjänsten" som sades vara utdelad med beslutet för några veckor sedan så blir detta startskottet för att Turkiet kan göra upp med sina mörka krafter.

Turkiets demokratiska strävanden har gått baklänges de senaste åren. Det är en växande nationalism som visar upp sitt fula tryne. Man kan göra nästan vad som helst i nationalismen namn. Det enda sättet att bemöta denna utveckling är massiv internationell kritik. Inte tvärtom att sopa under matten som Bildt försöker med.

Riktig demokrati kommer inte av sig själv - den måste erövras.

Höja skatten för vården löser inte problemen


Mindre än hälften av svenskarna kan ange ett politiskt parti som de anser har bra idéer för sjukvården. Det är också ungefär lika få som kan peka på ett parti som har bra idéer för att göra Sveriges befolkning friskare.


SOM-institutet har i sina mätningar redovisat att sjukvårdsfrågan är en viktig fråga för svenskarna. Blir det hälso- och sjukvårdsfrågor som hamnar i fokus i valdebatten så blir det sannolikt ett regeringsskifte. Socialdemokraterna har enligt undersökningen Opinion Hälsa bättre ”rykte” i sjukvårdsfrågan och Miljöpartiet bedöms ha bättre idéer för att göra befolkningen friskare. Om det är så verkligheten är en helt annan sak.

Det faktum att det är cirka 60 procent av de röstberättigade över 65 år, som röstade fram Alliansregeringen gör att de frågor som ligger nära denna grupp kommer att vara avgörande. När Allianspartierna nu sänker skatten för pensionärer finns bättre incitament att fortsätta rösta på Alliansen än jobbskatteavdragen som inte appelerar till pensionärer.

Men det behövs visioner för vården. Ylva Johansson - socialdemokraternas talesperson i dessa frågor vill fortsätta gå skattevägen och i praktiken höja skatten ytterligare för att alla skall få en exceptionellt god vård. Kosta vad det kosta vill. Hon kritiserar regeringen för att skapa en Sjukvård "light" och sedan gräddfil för den som vill ha snabbare och bättre sjukvård. Hon skriver på Newsmill:

Privatbetalande patienter kan köpa sig förtur inom den offentligt finansierade sjukvården utan att några som helst medicinska skäl. De kan därigenom tränga före andra patienter med allvarligare och mer brådskande diagnoser.
Privata utförare inom vården liksom inom äldre- och handikappomsorgen kan sälja extra tjänster inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen. Det öppnar för en tudelning av vården och omsorgen som leder till att det blir plånboken och inte behoven som styr.


Om socialdemokraterna får som de vill kommer vi snart ha den dyraste sjukvården i världen. Ingenting talas om var gränserna skall gå för att inte behandla dvs vad man får betala själv eller hur mycket pengar som skall sättas in på nya mediciner och teknik för att upprätthålla livet till vilket pris som helst. Men sossarna är som dinosaurier. Dom fattar inte att vi gör val dagligen. Inom vården kan vi själv välja var i det egna länet hos vilken vårdgivare du vill söka vård. Vårdvalet är ett sätt att organisera vården.

Med ett vårdval kan vi koppla vad olika saker kan och får kosta. Med sossarnas linje skickas du runt i sjukvårdssystemet. Det är inte du som avgör vem som du skall vända dig till. Det viktiga är istället rättvisan och att allt skall vara millimeterrättvist. Ingen skall få för lite vård men vad händer om vi får för mycket vård? Det går inte höja skatten hela tiden. Visionen är rättvisa istället för ett friskt sjukvårdssystem.

Mer på Liberati.se

Jan Rejdnell

tisdag 23 mars 2010

I dag rakas pudeln


I dag rakas pudeln!

Begreppet "att göra en pudel" fick sitt genombrott efter förre biståndsministern Jan O Karlssons presskonferens 2002. Han bad då om ursäkt efter kritiken mot hans dubbla löner och den kräftskiva där han låtit skattebetalarna stå för notan. Dagens Nyheter kontaktade efter konferensen några PR-konsulter och frågade hur de uppfattade Karlssons avbön.
"Han gjorde en hel pudel – lade sig på rygg och sprattlade med benen", sa Pål M Jebsen till journalisten. Hans kommentar blev veckans citat i DN.

Därefter har uttrycket använts åtskilliga gånger när politiker och företagsledare gått ut offentligt och erkänt att de gjort fel eller bett om förlåtelse. Svenska språknämnden utnämnde "pudeln" till ett av 2002 års nya ord.

Till och med en svensk film har gjorts på temat;
http://film.nu/filmrecensioner/att-gora-en-pudel/375.film

I morgon är det dags för ett nytt politiskt begrepp
Pudeln skall rakas!

Förutsättningarna för att "göra en pudel" är att man gör den snabbt och visar ånger. Att steg för steg backa för att man egentligen inte vill backa utan menar det man sagt, skall bara belönas med en sak; Rakning!

In på bara skinnet så det blir naket, naket, naket och kallt, kallt och åter kallt.

Jag pratar om Beatrice Ask

I morgon kommer utspel i Expressen om Asks avgång.

Behörigheten att raka riktiga pudlar i Stockholm återfinns nedan men behörigheten att raka politiska pudlar ges i morgon.

http://www.pudelklubben.se/

Behöriga att raka pudlar i Stockholm är:
Leone Nyman, Skogås
Tel 073-7010791 eller 08-7716185
-------------------------------------------
Bea Hult, Saltsjö-Boo
Tel 076-885 08 38
----------------------------------------------------
Berit Sjöbeck, Norsborg
Tel 08- 53170027
----------------------------------------------------
Monica Dahlström-Jönsson, Tyresö
Tel 08-39 49 86, 0734-17 47 36
-------------------------------------------------
Veronica Räntfors, Saltsjö-Boo
Tel 08-7478285 eller 070-3986499


Jan Rejdnell