tisdag 30 mars 2010

Barns hjärnor är som vuxnas, fast bättre.


Med de orden slår hjärnforskare Martin Ingvar fast hur tokigt svensk skola ser på barn och lärande. Skolans styrdokument genomsyras endast av ytliga kloka ord men har sedan bara flummiga modeller för inlärning. Debattartikeln finns skriven i Dagens Nyheter och bör läsas noga.

Det är en uppgörelse med den gamla socialdemokratiska skolpolitiken som betonade allt annat än att kunskaper lärdes ut. Att ha en bra läsförmåga är centralt för att de sociala nycklar som behövs i dag. Motståndet till betyg får följder för de svagast presterande eleverna

Att lära sig något nytt kräver arbete och en insats från eleven. Återkoppling är en central del i en socialt driven pedagogisk process. Medan utvecklingssamtal anses ok är betyg inte accepterade. Det betyder att skolans lärare får ägna mycket tid åt socialt ansträngande kommunikation med föräldrar till välartade barn som det går bra för och missar resurser för att hantera återkopplingen till de barn och föräldrar som har störst behov.


Socialdemokraterna har inte tagit till sig av kritiken. De försöker lösa problemen med de frågor de irrar runt i cirklar för att lösa med att begära hjälp av framförallt Folkpartiet. De två stora områden som Mona och sossarna vill ha hjälp med är;

Energin och därmed kärnkraften

Skolan


Här vill de ha "blocköverskridande överenskommelser". Det är bara för att de inte har någon politik som är genomtänkt på dessa avgörande områden! Så svaret till Mona lär bli;
- Tänk om, gör rätt och anslut er till vår ståndpunkt!

Jan Rejdnell

söndag 28 mars 2010

Miljöpartiets politik blir en katastrof för Sverige


Om Miljöpartiet hamnar i regeringsställning så skall en stor del av deras politik slå igenom. Så är det om man regerar ihop. Man säger nej till allt vad tillväxtvänlig politik och ekonomi heter. Man säger nej till kärnkraft och skall finansiera sin politik med höjda skatter. Det är inte småslantar det rör sig om. Det går inte längre säga att socialdemokraterna håller emot när Miljöpartiet hamnar på 10 procent i snart sagt varenda opinionsundersökning.

I takt med att Mona Sahlin blir alltmer impopulär växer tuppkammen på Miljöpartiet. Vi kan vänta oss att en stor del av deras politik slår igenom om de rödgröna vinner valet (Gud förbjude). Vad innebär deras politik? Vad kostar det?

Miljöpartiet har skrotat sin gamla idé om grön skatteväxling i form av höjd skatt på energi och utsläpp i kombination med sänkt skatt på arbete. Nu satsar man istället fullt ut på skattehöjningar över hela fronten.

Skatten skall höjas med 16 miljarder enligt deras budgetalternativ för 2010 - OM ÅRET! Påföljande år vill man höja med ytterligare 16 miljarder och året därefter med nio miljarder. Från och med 2012 skulle det totala skattetrycket bli 41 miljarder kronor. I Miljöpartiets Sverige. Detta i kombination med en avveckling av kärnkraften, nej till ny vattenkraft och annan ny teknik kastar Sverige långt tillbaka i tiden sett ur konkurrenssynpunkt.

Miljöpartiet vill höja inkomstskatten för vanliga löntagare. Det innebär 3000 kr mindre i månaden för en löntagare i en storstad - där Miljöpartiet nu fångar sina nya väljare. Därtill vill man höja marginalskatten för de med hyggliga inkomster. Dom är värre än Vänsterpartiet!

Även de som bor på landet skall få det tuffare. Det skall bli kraftigt höjd skatt på bensin och landsvägstransporter.

Glöm lågprisflygen. För varje resa med flyg inom Europa kostar 600 kronor mer.

Industrin får höjd skatt på el.

Detta sammantaget kommer kasta Sverige tillbaka decennier i tiden om man ser till vår konkurrenskraft i det alltmer globaliserade värld vi lever i. Stora industrier flyttar givetvis utomlands och eftersom även tjänstesektorn stryps då konsumenterna inte kommer ha råd med att konsumera så resulterar denna politik i allt större arbetslöshetssiffror.

Det självklara måste sägas - Miljöpartiets politik är en katastrof för Sverige.

Miljöpartiet stora paradgren är miljön. Men om man granskar deras förslag till lösningar hamnar notan på över 30 miljarder extra varje år istället för regerings politik om 1 miljard. Det här är ingen skräckpropaganda. Socialdemokraterna har legitimerat Miljöpartiet och dess politik genom att plocka in dem i de rödgröna. Sverige får betala!

Fråga en Miljöpartist om skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken, energipolitiken, handelspolitiken etc. och du kommer förstå att receptet hela tiden stavas:
SKATTEHÖJNINGAR.

Jan Rejdnell