lördag 5 juni 2010

Moderaterna = Storföretagarpartiet


Socialdemokraterna och Moderaterna faller varandra om halsen vad gäller en konserverad arbetsmarknad. Arbetsrätten i Sverige baserar sig på enbart ett kriterie - att skapa trygghet. Inte att underlätta för att skapa fler arbetstillfällen. Är du en gång anställd så skall du vara på den platsen livet ut! Reglerna i lagen baserar sig på turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS.

För över hundra år sedan skapades den svenska modellen. Den är idag lika förlegad som allting annat som skapades för hundra år sedan. Idag pendlar vi till arbetet och sitter inte kvar i brukssamhällena. Vi byter gärna arbetsgivare, för annars är man inte attraktiv på arbetsmarknaden. Vi vidareutbildar oss eftersom det hela tiden behövs ny kompetens och får hela tiden vara på hugget för att inte hamna på efterkälken.

Så var det inte gör hundra år sedan!


Lagstiftningen i LAS knyter den enskildes anställningstrygghet till antalet tjänsteår hos den nuvarande arbetsgivaren.
Ju längre du varit anställd ju tryggare skall du vara i din anställning. Så är lagen sedan den infördes 1974. Ingenting kunde vara mer missvisande och falskt i dag. I dag frångås turordningsreglerna till 90-95 procent. Det är alltså mer undantag är regler. I och med att lagen är dispositiv så förhandlar parterna bort anställningstryggheten för de allra flesta. Tryggheten i Las är en bluff.

Stora företag har förstått hur Moderater och Socialdemokrater resonerar och det är därför uthyrningsföretagen hyr ut allt fler arbetstagare till allt fler storföretag i Sverige. Moderaterna och Socialdemokraterna ser detta som en ventil på arbetsmarknaden.
När Borg och Reinfeldt pratar om att det inte finns några sakskäl som talar för att ändra reglerna på arbetsmarknaden så är de hopplöst instängda i Rosenbad utanför verkligheten som finns hos många småföretagare. Det är småföretagarna som befinner sig i underläge mot facket i förhandlingarna. Det är i de lättrörliga småföretagen en anställd skall stanna livet ut i en och samma anställning.

Det är i småföretagen som jobben skall komma. Effekten blir istället att småföretagarna inte anställer. De försöker imitera storföretagen och hyra in eller anlita andra småföretagare och arbeta i cluster. Allt för att kringgå en stel och byråkratisk lagstiftning som inte lättar upp möjligheterna att anställa på andra premisser än dagens lagstiftning.

När Moderaterna istället talar om att öka antalet månader för provanställning så kan det knappast ske utifrån några trygghetsaspekter för arbetstagaren. Så inkonsekvent och så fel resonerat!

Forskningen visar att LAS hindrar ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Liberala partier som Centern och Folkpartiet talar om att utvidga undantaget i turordningsreglerna i LAS för mellan två till tio anställda och skall gälla alla företag. Det skall vara lättare att anställa på tidsbegränsade kontrakt.
Men det räcker inte! Det är dags att skrota LAS och ändra arbetsrätten i två delar - en för stor företag och en för mindre företags villkor!
Moderaterna och Socialdemokraterna är fortfarande fast i Storföretagstänket medan Folkpartiet och Centern har fattat galoppen och vill få en enklare och smidigare arbetsmarknad för småföretagare.

Dagens Nyheter har skrivit om detta.

Liberala Företagare tar upp samma tema.Jan Rejdnell

torsdag 3 juni 2010

Vänsterns värdegrund - har man gjort upp med kommunismen?


Vänsterpartiet har pliktskyldigast övergett kommunismen. Efter dess fall i Östeuropa höll vänsterledaren Lars Ohly länge fast vid att han fortfarande var kommunist. En grundsyn som vi alla vet står i bjärt kontrast mot demokratin. Nu skall Lars Ohly ingå i samma konstellation som socialdemokraterna och miljöpartiet och be om ett förtroende att regera Sverige efter nästa val.

Förra sommaren höll Lars Ohly tal. I såväl Almedalen som talet i Gnesta fanns inga tveksamheter om vad vänsterpartiets och Lars Ohlys politik går ut på. Man vill riva upp pensionssystemet i grunden, lämna EU, utesluta Israel från allt internationellt samarbete, återkalla Sverige trupper i Afghanistan, öka statens ägande i banksektorn, förbjuda vinster i privata välfärdsföretag och kraftigt öka subventionerna i bostadssektorn. Nyligen vill han hårdbeskatta företagen och införa en aktieskatt igen. En alltmer antivästlig världsbild och nationalistisk inställning präglar vänstern i Sverige. Om bara ett fåtal förslag vinner gehör i en kommande rödgrön regering, får det katastrofala följder för svensk ekonomi. Ekonomi är viktigt men värre är Lars Ohlys alltmer tilltagande antisemitiska åsikter och allians med antidemokratiska regimer.

Vänsterpartiet ansåg i somras att det var OK att Irans president, som slår ner den demokratiska rörelsen i sitt land, kunde vädra rasistiska åsikter på Durbankonferensen - en konferens mot rasismen. Enligt ledande vänsterpartister och dess partiledare var det bra att icke-demokratiska regimer som Iran beskyller det enda demokratiska landet i Mellersta Östern – staten Israel – för rasism. Vänsterpartiet ställer hellre upp på antidemokratiska regimers sida än att försvara grundläggande demokratiska principer. Irans president Mahmoud Ahmadinejad är antisemit och Förintelseförnekare. Vänstern kan inte först ställa sig på samma sida och hålla med rasistiska och antisemitiska uttalanden från Irans president för att några månader senare delta i demonstration till stöd för Irans folk som slås ned i sin kamp för demokrati. Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati. Man kan inte i ena stunden använda sig av en totalitär regim för att angripa en demokratiskt vald för att strax senare angripa den totalitära regimen. En regim som inte respekterar de grundläggande värdena i en demokrati skall man alltid fördöma och aldrig ge politiska erkännanden till.

I Vänsterpartiets värld existerar antisemitism bara som en abstraktion. Lars Ohly fick kritik för att han förra året lyfte fram en antisemitisk blogg som en av sina favoriter på partiets hemsida. Trots kritik låg den fortfarande kvar på partiets officiella hemsida en avsevärd tid. Det är idel vänsterpartister som startade propagandajippot "Ship to Gaza". Syftet var propaganda och att ta sig in till Gaza för att provocera Israel. Varje dygn skeppas tonvis med livsmedel och mat in i Gaza landvägen. De förnödenheter som kom via skeppen var en ursäkt i propagandakriget. Att sedan Israelisk militär helt tappade kontrollen är oacceptabelt. Men att jämföra händelsen med vad som hände judarna under andra världskriget, som en vänsterpartist gjorde, är att helt tappa proportioner och omdöme.

Regeringsbeslut fattas kollektivt.
Det kräver en grundläggande samsyn av statsråden. Regeringsformens talar tydligt om att regeringschefen som utser statsråden. Det går inte reservera sig som statsråd. Det betyder att en regering måste ha en gemensam värderingsgrund. Vilket i sig innebär att man inte bara kan komma överens i vissa frågor utan hitta gemensamma värderingar för hela regeringen. Återigen måste frågan väckas om framträdande vänsterpartister personliga inställning till kommunism. Tidigare s-ledare har sagt nej till att bilda regering med vänster- och miljöpartiet i avsaknad av den gemensamma värdegrunden. Tydligen finns denna värdegrund idag. Det betyder i klartext att vi riskerar att få en vänsterregering som betonar helt andra värden än det jag som liberal står för.

Om oppositionen dvs de rödgröna får majoritet i höst innebär det att vi får personer i regeringen med en grundsyn som är kommunistisk. Är Sverige beredd på det?

Jan Rejdnell

onsdag 2 juni 2010

Barnkonventionen till svensk lag!


Äntligen är Folkpartiet extra tydliga i att göra Barnkonventionen till svensk lag. I en debattartikel i Aftonbladet klargör partisekreteraren Erik Ullenhag, riksdagsledamöterna Agneta Berliner och Solveig Hellqvist Folkpartiets inställning.
Varje år utsätts närmare 1.000 minderåriga barn för isolering mot gällande lagstiftning. Samhället fortsätter att bryta mot lagen för det är en tandlös lagstiftning i dagens Sverige. Enda chansen att försvara barnen mot samhällets övergrepp är att införa barnkonventionen till svensk lag. Så har Norge gjort och det fungerar.
Statens Institutionsstyrelse (SiS) visar i egen dokumentation att minderåriga som isolerats, kissat eller kräkts på golvet i isoleringsrum som saknar toalett och tvingats att själva torka upp efter sig. Detta är Sverige 2010!
Samhället vet inte vad som man skall ta sig till och då isolerar man barnen och behandlar dem som vuxna fast utan rättigheter för de är inte myndiga.
Antingen tar vi barnens parti och ändrar på missförhållandena eller så fortsätter samhället att diskriminera samhällets olycksbarn. Att toppa med drogtester mot minderåriga barn där varken föräldrar eller sociala myndigheter blir kontaktade skapar bara ännu mer av samma insats. Det är skönt att se Folkpartiet tar ställning för barnen och att därmed Johan Pehrson & Co tystnar!

Jan Rejdnell