lördag 10 juli 2010

Avslöja alla tunna förslag bakom Maria Wetterstrand!


Mp blir alltmer av ett förbudsparti och hatet mot bilen som färdmedel genomsyrar mycket av partiets förslag. Man har dessutom övergivit tankarna om grön skatteväxling och har enbart kvar de röda skattehöjningskraven, t ex oppositionens krav på höjd bensinskatt nu i valet.

Man har inte förstått att det inte går att lägga om en hel infrastruktur utan alternativ.

Samma sak med flyget. Förbjud allt flyg söder om Sundsvall. Vilka effekter når inte detta på ekonomin? Försumbart på klimatet.

Mp tycks inte förstå att det är utsläppen och inte bilen eller flyget i sig som är problemet. Med miljövänliga elbilar eller andra miljövänliga drivmedel är det inget som hindrar även att butiker finns för alla som bor utanför stadskärnorna.

Utan grön skatteväxling men med mer förbud och högre skatter är Miljöpartiets politik en katastrof för Sverige.

Därtill skall kärnkraften snabbavvecklas där 50 % av vårt energibehov i dag framställs.
Sverige blir ett grönt turistland ljusår från den levnadsstandard som övriga Europa då har...

Jan Rejdnell

UngVänstern mot småföretagandet


I Almedalen debatterade ungdomsförbunden om företagandet och dess villkor.

Ung Vänsters Ida var tydlig. Hon tyckte hennes pappas bolag i Norrland kunde lägga ned!

Sades i debatten mellan ungdomsförbunden hos Företagarna:

Ida Gabrielsson

”Ett av våra viktigaste krav är en aktiv näringspolitik. För unga är korttidsarbetslösheten mest oroande – det är andra grupper som är långtidsarbetslösa.”

”Det behövs en näringspolitik som inte bara fokuserar på småföretag. Min pappa har ett företag med två anställda – det är inte i den typen av företag som jobben kommer komma. Vi måste istället stimulera stora branscher där det kan skapas stora företag med många jobb, t.ex. miljöteknik. Inte med avdrag för alla unga, inte med stöd till småföretag. Dessutom har vi gjort oss av med många arbetstillfällen i offentlig sektor”

”Det är kanske som att svära i kyrkan, men det är ett fattigdomstecken att ha många småföretag. De allra fattigaste länderna är de som har flest småföretag.”

http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Foretagarna-i-Almedalen/-Almedalen-2010-/Morgondagens-makthavare/

Lika fel som Vänstern hade om gamla Sovjet har Ida Gabrielsson om småföretagens betydelse för svensk utveckling och ekonomi.

Skicka en enkel biljett till Kuba till Ida Gabrielsson!

Jan Rejdnell

Skillnader mellan Folkpartiet och Moderaterna


Varje dag som går närmar vi oss valdagen. Valundersökningarna står som spön i backen tillsammans med solstrålarna. Alltmer blir det tydligare och tydligare mellan blocken om politiken. De rödgröna har fult upp med att hitta gemensamma ståndpunkter men är otydliga inom massor av områden.
De är dock överens om att gå tillbaka AMS-politik med bidrag och utbildningar som Arbetsförmedlingen skall arrangera. Man skall inte fortsätta med lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar. Det skall vara lika dyrt att anställa en 22 -åring utan arbetslivserfarenhet som en 45-åring med god erfarenhet från jobb och arbetsmarknad. Detta driver än fler ungdomar in i bidragssamhället. När en arbetskraftsförmedlare genererar ett (1) jobb i månaden kan man knappast påstå att statliga Arbetsförmedlingen kommer generera annat än mer köer.

Om inte blocken skall generera en två partistat krävs tydlighet även inom blocken. Skillnader finns om vi inte enbart skall gå på hur toppolitikerna ser ut och agerar. Det finns orsaker till varför vi har olika partier.

Skillnaderna mellan Folkpartiet och Moderaterna är tydliga
för Folkpartiets åsikter i kontrast mot Moderaterna är:
- LAS, arbetsrätten och framförallt lärlingsutbildningar som kan skapa fler unga jobb. Undanta minst 2 anställda från LAS om det gäller uppsägning/friställning.
- Småföretagssamheten. M företräder gammal näringspolitik med storföretag. Vi måste få ett riskkapitalavdrag för investeringar i onoterade bolag som privatpersoner kan göra. Ta bort massa företagsstöd till storföretagen. Bara 41 miljoner av 29 miljarder går till småföretag i företagsstöd.
- Inför statlig A-kassa.
- Ja till EU och euron. M slirar.
- Försvaret. Vi har en hotbild från Ryssland som ökar. Det är dags att gå med i NATO.
- Skolan. Fp driver på om betygen och mer resurser till skolan och högre utbildning.
- Barnen. Inför barnkonventionen som lag.
- Kärnkraften. Inget parti har varit så tydligt som Fp om att kärnkraften måste byggas om för att klara miljömålen.
- Förskolan. Minska barngruppernas storlek.
- Behåll modersmålsundervisningen.
- Jämställdheten. Jämställdhetsbonus med flera förslag kommer från Fp
- Höj Rut-avdraget för barnfamiljer.
- etc.

Nya Moderaterna är ibland förvillande lika gamla socialdemokraterna. När det mer handlar om att få och behålla makten i politiken krävs rakryggad politik. Att man står upp för åsikter när det blåser. Det behövs ett starkt liberalt parti i politiken även när de som kallar sig för liberala tenderar att förespråka protektionism, minskad frihandel och minska det internationella samarbetet. Det behövs med ideologi i politiken när snart sagt alla utom Lars Ohly kallar sig för liberal.

Jan Rejdnell

tisdag 6 juli 2010

Var skapas nya jobben?


Denna rubrik är återkommande på en rad seminarier under Almedalsveckan. Alla är överens om att de flesta jobben kommer inom tjänstesektorn. Finansdepartementet har räknat ut att de måste komma 300 000 nya jobb inom tjänstsektorn och då helst inom den privata sektorn.

Antalet sysselsatta har inte ökat nämnvärt inom den privata sektorn under senaste deccennierna. Det ställer til eftertanke för oavsett vad man tycker måste pengarna till skatten komma från den privata sektorn. Vi kan inte tro att vi löser några problem genom att anställa fler inom den offentliga sektorn. At som vänsterpartierna försöka lösa "sysselsättningsproblemet" genom att pumpa in mer pengar till kommuner och landsting är en farlig politik. Om ekonomin skall utvecklas genom att expandera den offentliga sektorn har vi ett land utan ekonomi snart. Om offentliga sektorn expanderar krymper ekonomin.

Miljöpartiets förslag till att hitta nya jobb är att bygga om miljonprogrammet med bostäder och bygga ut järnvägen. Kostar massor av miljarder och skapar inga "nya" jobb och framförallt inte inom tjänstesektorn som behöver utvecklas. Det är gammal politik och leder landet bakåt i välfärdsligan och skapar inte dynamik.

Miljöpartiet vill dock halvera tjänstemomsen för att utvecklas tjänstenäringen men det tycker inte socialdemokraterna.

Socialdemokraterna pratar istället om 100.000 kortvariga utbildningplatser som Arbetsförmedlingen skall förfoga över. Gammal AMS-politik. Problemet är att när var fjärde ungdom inte går igenom gymnasieskolan hjälper inga kortvariga utbildningar. Sossarna tror att det är att ge korta yrkesutbildningar inom exempelvis svetsteknik och så är allting klart. Så fungerar inte arbetsmarknaden i dag. Det krävs mer utbildning och därmed bättre matchning. Alliansen har lyft över längre utbildningar till Komvux, högskola etc. Det är inte fruktbart att Arbetsförmedlingen skall ta hand om dessa kurser. Det blir ineffektivt och kostar skattebetalarna dubbelt så mycket.

Man måste ocdla nya branscher och områden för att utveckla tjänstesektorn. Man måste erbjuda lägre arbetsgivaravgifter för att få in ungdomar på arbetsmarknaden. De rödgröna vill ta bort den låga arbetsgivaravgiften för ungdomar. 10 miljarder! Det blir dubbelt så dyrt att anställa en ungdom igen. Kombinerat med kollektivavtal och LAS så blir det en effektiv spärr för alla ungdomar. Man får oerhört svårt at komma in på arbetsmarknaden med en rödgrön politik. Istället skall de sättas på skolbänken.

Vi behöver istället mer RUT och ROT för att odla upp nya tjänstesektorer som etablerar sig och vinner gehör hos gemene man.

Problemet är att de rödgröna bara pratar arbetsmarknadspolitik med gamla AMS-termer istället för att vilja utveckla tjänstesektorn.

Valet i höst blir ett viktigt val för många tjänsteföretag. RUT och ROT skall stängas säger de rödgröna. 10.000-tals jobb försvinner. Svaret är istället 100.000 utbildningar arrangerade av Arbetsförmedlingen.

söndag 4 juli 2010

Folkpartiet bästa småföretagarpartiet

Företagarna har gjort sin årliga rankingrapport över vilka riksdagsledamöter som varit mest aktiva med företagarfrågor och initiativ om företagarpolitik. En tuff rankning.

Av de sex översta riksdagsledamöterna inom Allianspartierna hamnar fem folkpartistiska riksdagsledamöter överst. Det är ingen slump! Glädjande är att Folkpartiets riksdagsledamot från Västmanland- Agneta Berliner hamnar högt igen! På andra plats!

Folkpartiet har börjat driva småföretgarfrågor på allvar. Hoppas Liberala Företagare har hjälpt till i självförtroendet att hitta liberaler som är entrprenörer och kan berätta om hur det är att driva företag i Sverige.

Sveriges nya småföretagarparti - Folkpartiet!