fredag 30 juli 2010

Sverigedemokraternas svart-vita politik


Dagens Nyheter meddelar att en av SverigeDemokraternas toppkandidater hoppar av sin riksdagskandidatur - Steffan Gising.

Anledningen är att partiet nu enbart inriktar sig åt att ge invandrarna skulden för allt. Som Staffan Gising uttrycker det
"Retoriken har hårdnat och liknar nu den man hade i Tyskland under andra världskriget. De ger sig på en enskild grupp. Muslimerna."


När Staffan Gising gick med i Sverigedemokraterna var det för enligt honom, att integrationspolitiken inte togs upp till diskussion i de etablerade partierna.
"– Jag såg hur integrationspolitiken inte fungerar i verkligheten" sa Staffan Gising i sin anledning att gå in i SverigeDemokraterna.

Att ta debatten om integrationspolitiken är inte detsamma som att ta debatten med Sverigedemokraterna. Lika lite som Miljöpartiet har patent på Miljöfrågorna har Sverigedemokraterna ensamrätt på integrationspolitiken.

Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration.När sedan den praktiska politiken skall sätta sin prägel blir det lätt klyschor som presenteras. Allt vad Sverigedemokraterna nu säger är ökade krav på invandrare utan att egentligen presentera några konkreta förslag mer än att slänga ut allt vad invandrare heter utanför landets gränser. Det är otäcka skuggor från Tysklands 30-tal vi nu bevittnar. I takt med den täta disciplin som SverigeDemokraterna ställer på sina kandidater blir effekten ett alltmer centralstyrt parti med en stark ledning.

Den stora majoriteten av de två miljoner svenskar som har invandrat eller flytt hit, eller som är barn till invandrare och flyktingar, deltar i samhällslivet och försörjer sig av egen kraft. Det blir svårt att ge alla dessa skulden för Sveriges alla tänkbara problem.

Så stel som den svenska arbetsmarknaden är så har ungdomar och invandrare det svårast med att komma in på arbetsmarknaden. Många hamnar i ett bidragssystem och skall tas om hand av samhället - vilket retar alla de som sliter för att få den ekonomiska verkligheten att gå ihop varje månad. Krav skall givetvis ställas å de som skall leva och bo i det svenska samhället. Språket är och kommer vara nyckeln till en arbetsmarknad. I en arbetsmarknad som alltmer är kunskapsberoende. Skolan är viktig och därför är Alliansens satsningar på skolan så enomrt viktiga. Men det behövs mer i den svenska integrationspolitiken än att stapla klyschor på varandra. Det krävs handfasta modeller och åtgärder. Sverigedemokraternas enkla svart-vita politik är enkel att ta till sig för många väljare - men verkligheten är inte svart eller vit.

Hälften av de jobb som skapats inom RUT är bemannade av invandrare. Vi måste snabbt skapa instegsjobb på den slutna och stelbenta svenska arbetsmarknaden. Jag är öppen för att diskutera särskilda läringlingsanställningar för invandrare där man varvar detta med sfi-undervisning. Vi måste vara beredda att diskutera fler och annorlunda alternativ till Sverigedemokraternas "släng-ut-dem-politik".

Jan Rejdnell