torsdag 5 augusti 2010

Piratpartiet - Lägg ned!


Piratpartiet har försökt att rycka upp sig och presenterade en valplattform. Nu var det inte längre plakatpolitik och vara emot allt, utan ett försök att tala om vad man egentligen tycker.
Det gick inte så bra!
I dagens nummer av Svenska Dagbladet kölhalas Piratpartiet i sina egna paradnummer. Dåligt pålästa och uppenbarligen fel ute vad gäller upphovsrätten.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/oklarheter-staplas-i-valmanifest_5088113.svd

Valmanifestet är uppenbarligen ihopkokat snabbt och lustigt. På vissa ställen skriver man att beträffande upphovsrättens skyddstider vill ha fem års skydd och på ett annat ställe 50 år. Det går inte vara så slarvig i sin egen paradgren. Då finns inte förtroendet för partiet och dess ledare Rolf Falkvinge. Artikelförfattaren Karl-Erik Tallmo menar att "det är som att läsa förslag till trafikregler skrivna av någon utan körkort".

Så fort något blivit subventionerat skall det vara gratis. En bok som fått stöd skall vara gratis. Lika idiotiskt som att säga att all el framställd från vindenergi skall vara gratis efter det är statssubventionerat. Lika tokigt är resonemanget med "utan uppsåt". Om man gjort en sak utan uppsåt skall man vara friskriven.
Detta innebär att många skulle kunna förklara sig rejält dumma och inte förstå uppenbara saker som man genomför bara det sker utan uppsåt.

Sedan kommer det till den andra paradgrenen. Den personliga integriteten. Här har Falkvinge vinglat i sina åsikter det senaste dygnet. Barnporr eller inte - det är frågan. Det han uttryckte i Ekot gällde inte under eftermiddagen. Då var det inte OK med barnporr längre. Ursäkten var att tecknad barnporr inte skulle få användas i en rättegång då den åtalade var indragen i en vårdnadstvist.
Hur skall Piratpartiet ha det i integriteten mellan medborgarna. Det som gäller principiellt ena dagen gäller inte andra dagen. Jag som trodde att Piratpartiet inte skulle lägga sig i frågor som rör reglerna kring vårdnadstvister,aborter, dödsstraff etc. Nu var det ursäkten för att Falkvinge ändrade sig!

Så här är det med enfrågepartier. De ändrar åsikt lika fort som de byter skjorta. Det finns ingen linje. Allt grundar sig att man var emot något från början...
Det är dags att lägga ned Piratpartiet och Miljöpartiet för den delen också.

Jan Rejdnell

tisdag 3 augusti 2010

Kuba överger kommunismen likt Lars Ohly?


För någon dag sedan tillkännagav brodern till Fidel Castro - Raúl - att på grund av den ekonomiska krisen måste 1 miljon arbetstillfällen bort från statliga anställningar. Över 90 procent av alla kubaner har sin inkomst från Staten i dag. Ersättningarna till arbetslösa kommer att sänkas eller helt försvinna nästa år. Nu är det arbetslinjen som gäller. Pengarna från satsningen på turismen har inte varit tillräckligt för att "rädda kvar" landet i planekonomin.

Självklart finns en stor svart marknad på Kuba för massor av tjänster och nu under galgen så satsar Kuba på småföretagsamheten. Nu kommer tillstånd att utfärdas för privat försäljning av en rad produkter och därtill kommer det vara tillåtet med olika anställningsformer. Klart är att kommunismen nu krackelerar på Kuba. Det är en tidsfråga innan pendeln slår tillbaka likt den gjorde i Kina och Ryssland med en rå kapitalism.

Kvar står Lars Ohly i Sverige och kräver formidabla satsningar som kostar massor med miljarder. Inga vinster skall accepteras inom vård, skola eller annat offentlig verksamhet. Man tror att privata företag skall satsa på dessa sektorer för att enbart gå in och vända sina pengar. Vinster i näringslivet skall återinvesteras och ingen vinst skall delas ut till de som satsat sina pengar i ett bolag. Alla skall fungera som "nyttiga idioter" till Lars Ohly och samhället. Givetvis är det en omskrivning av fullfjädrad socialism utan marknadsekonomi med full statlig styrning. Ingenting får säljas ut eller konkurrensutsättas. Småföretag är tydligen bra, likt i Kuba, för de kan man styra enklare än större bolag som kan flytta ut pengarna från landet.

Vänsterpartiet har alltid varit emot att Sverige skall ingå i ett internationellt samarbete i någon form. Inte ekonomiskt. militärt eller politiskt. Man är extremt nationalistiska. Pengarna och inflytandet skall stanna i landet. Orsaken är att man vill styra allt, likt regimen gör på Kuba.

Nu borde Lars Ohly och vänsterpartiet lära sig av historien. Kuba sänker arbetslöshetsersättningen - man måste få fler i arbete. Kuba avskaffar fria luncher till statsanställda. Kuba tillåter fler anställningsformer - vem vet lärlingsanställningar?

Vänsterpartiet skall ingå i en alltmer avlägsen rödgrön regering. I går sa Lars Ohly att han vill bli Statsminister vid Västeråsbesöket. Effekten är att socialdemokraterna och Miljöpartiet skruvas alltmer till vänster med en sådan partner som Vänsterpartiet. Det är oundvikligt. Men den stora frågan återstår om verkligen Lars Ohly övergett sina gamla ideal om kommunism? När man ser till vad Väsnterpartiet säger och vill genomföra så liknar det alltmer det samhälle som nu Kuba håller på att överge.

Jan Rejdnell