lördag 4 september 2010

Hemtjänst kontra RUT-företagen


Maxtaxa på hemtjänsten. För vad?
Hemtjänsten är av oerhört skiftande kvalitet runt om i kommunerna. Men generellt sätt utför hemtjänsten det allra nödvändigaste. Basta.
Här kan du inte välja till om vad du vill ha utfört som när du beställer RUT-tjänster. För att illustrera det hela så kommer nedanstående beskrivning från livs levande livet. En pensionär som råkar ut för en fallolycka:

Efter en fallolycka var jag i behov av hjälp med det mesta hemma. Av ren nyfikenhet så valde jag att kolla vad hemtjänsten kunde erbjuda. Dessutom ville jag veta vad det skulle kosta. Just kostnaden var mycket svårt att klura ut, men i princip så skulle jag betala 1400 kr för golvstädning av två rum och kök, men tidsåtgången kunde inte rapporteras. Dock fanns det stora begränsningar i vad hemtjänsten gör: ingen fönstertvätt, högst två rum, ingen tvätt av skåpväggar, ingen tvätt av plattorna ovanför diskbänk och spis, ja, det fanns nog fler begränsningar.
Rut gör allt!
Återkommer, skall ta hand om tvätten nu.


Ingen fönstertvätt, begränsad insats, ingen tvätt av skåpsväggar etc. Här avgör inte kunden - här avgör hemtjänsten vad som skall utföras. Valfriheten är som puts väck.

Detta är alternativet till RUT-tjänsten. För när en pensionär blir ställd inför 100:- per timma mot det dubbla är det inte så svårt att förstå vad man väljer. Besvikelsen blir dock stor efter första gångerna med kommunala hemtjänsten. Eftersom kvaliteten på hemtjänsten är skiftande kommer snart Lars Ohly viftande med att lägga hemtjänsten under statligt ansvar. Steg för steg försvinner den kommunala bestämmanderätten. Allt mer styrs allt av statliga subventioner och bidrag.

Lars Ohly och de rödgröna vill flytta över vad som delvis görs hos RUT-företagen till den kommunala apparaten. Det blir dyrare, sämre service och ineffektivare.

Jan Rejdnell

fredag 3 september 2010

Att städa är inte värdigt för Sahlin"Det kanske finns andra sektorer där de kan jobba. Det kanske finns utbildningsinsatser som de behöver nås av.De kanske behöver bättre ersättningssystem så att de också kan leva på ett värdigt sätt. Det finns andra sätt än att städa hos varandra."


Citat är från Mona Sahlin i Aktuellts TV-studio och det handlar om att de rödgröna vill ta bort RUT-avdraget. Man skall skicka tiotusentals direkt ut i arbetslöshet. Många är kvinnor. Många är invandrare och kommer direkt in från arbetslöshet.

Själv använder vi RUT för städtjänster hemma. Det är klart att den som är utsänd att städa ställer frågor i denna politikerfamilj. Det får hon gärna. Frågan har ställts tre gånger nu:

- Men varför vill de rödgröna ta bort RUT-avdraget?

Hon är stolt över det arbete hon utför hemma hos oss. Lägger ned stort arbete på att få det fint vilket vi livligt uppskattar. Sist var golven skinande blanka och massor av positiva lovord framfördes spontant.

Vad är det som skiljer mot att en snickare kommer hem och sätter upp en vägg eller väggfast bokhylla. Är jobbet med golvet som blir skinande rent inte tillräckligt fint?

Den som städar hemma hos oss förstår ärligt talat inte varför man vill ta bort RUT-avdraget. Om man tar bort det så blir det bara de som har mycket pengar som har råd. Nu har nästan alla råd, blir invändningen.

Kanske vi inte riktigt är bra på att förklara men ärligt talat så förstår inte vi heller!
Menar socialdemokraterna att jobbet inte är tillräckligt fint?
Att det inte behövs?
Att det inte är ett värdigt arbete som utförs?

Vilka fler arbeten är inte värdiga och bör avskaffas?
Är det värdigt att gå och äta ut på restaurang där någon även diskar efter dig?
Eftersom man själv skall ta hand om sin egen städning, tvättning etc. så borde man väl laga mat och diska själv i socialdemokraternas värld.

Istället skall man leva på utbildning och bidrag. Hitta "andra utbildningsinsatser" så vi alla tar högskoleexamen.

Rösta på Alliansen - Behåll RUT

Jan Rejdnell

tisdag 31 augusti 2010

Jämställdhetsplan i enmansföretag


På kort tid har de rödgröna presenterat förslagen "Rätt till Heltid" och "Nya jämställdhetsplaner".

De rödgröna föreslår i sin gemensamma plattform bl.a. en lagstadgad rätt till heltid. Det innebär att alla anställda i ett företag skall ha rätt att kunna gå upp till heltid. Många företag har säsongsavvikelser och detta förslag bidrar i högsta grad till att färre blir anställda i småföretag. Låt mig bara ta ett exempel.
I den blomstrande turistbranschen (som nu växer om andra branscher) finns säsong. Det går inte att ha folk anställda på heltid under lågsäsong - bara i de rödgrönas värld. Detta driver fram fler mindre företag där den "anställde" får lägga ned när säsongen är slut. Förslaget vittnar om att man inte förstår en småföretagares villkor.


Dessutom skall man införa de årliga lönekartläggningar för ALLA arbetsgivare. Detta innebär att många - väldigt många småföretagare med ett AB och endast har en eller två anställda inklusive ägaren - skall göra en lönekartläggning och jämställdhetsplan.
Ett paradexempel på meningslös plakatpolitik som endast leder till ökad administration för småföretagen. Detta drabbar särskilt små företag som inte har samma marginaler att lägga tid och pengar på onödigt pappersjobb.

172 insatser har genomförts av Alliansregeringen för att minska krånglet men ändå får Maud Olofsson välförtjänt kritik om att det går för långsamt att ta bort regelkrånglet. Men här inför de rödgröna fler krångel och bördor för landets småföretagare.

Om man därtill lägger höjda arbetsgivaravgifter för unga som de rödgröna föreslår så leder deras näringspolitik till färre jobb bland småföretagen och mer skatt sammantaget.

Det nya proletariatet - småföretagarna - borde peka på vilken timpenning man i praktiken har, långa arbetsdagar, stort ansvar, personlig risk etc. En småföretagare borde kunna bli rik på sitt arbete i Sverige - utan Lotto!

Jan Rejdnell

Ytterligare ofinansierade 50 miljarder rullas ut av de rödgröna


De rödgröna litar på regeringens underlag för statsfinanserna. På grundval av det överskott som finns under kommande mandatperiod vill man sätta sprätt på de pengar Anders Borg har hållit hårt i. Man har ingen egen analys av hur mycket budgetutrymme som finns utan LITAR PÅ REGERINGEN.

Hoppla! Det är det här gänget som skall styra Sverige. Litar på de som de varje dag skäller ut som oansvariga och har gjort för lite under lågkonjunkturen. Var är deras egna ekonomiska analys?

Löften om sänkt maxtaxa i barnomsorgen, maxtaxa i hemtjänsten skapar obefintligt kommunalt självstyre. Minskad valfrihet och ökade skatter i kubik. Man måste höja skatten rejält för att få en ekonomi i balans. Ytterligare ca 50 miljarder utlovades i dag. Den enda chansen att betala kalaset är att sätta snurr på sedelpressarna i Tumba. Till följd ökad inflation och därmed högre arbetslöshet. Detta botas av mer personer anställda i offentlig sektor.

Känns politiken igen?

Ingen ny politik - ingen vision som skall lyfta Sverige - bara gammal sossepolitik kryddat med massa förbud inom klimatområdet av Miljöpartiet.

Jan Rejdnell

måndag 30 augusti 2010

Rödgrön skattesmäll med 136 miljarder


De rödgröna partiernas gemensamma valmanifest har läckt ut som skall presenteras under tisdagen och blåser budgeten med drygt 136 miljarder. Det är vansinnigt mycket pengar och kan betecknas som ekonomiskt lättsinne för att återvinna makten till viket pris som helst.

Under rubrikerna jobben, klimatet och välfärden prioriteras miljarderna.

Det rör sig om ökade utgifter med minst 136,2 miljarder - detta om man endast räknar de poster som är kostnadssatta, men där det inte finns några konkreta förslag på hur man skall finansiera posterna. De rödgrönas hopkok är så illa sammansatt så man namnger bara hur mycket pengar man vill spendera inom de olika områdena men inte beskriver närmare hur. Det får vi se om det får regera.

Det står ingenstans varifrån pengarna skall tas. De handlar om skatteökningar av gigantiska mått! För att ingen skall misstro dessa utgiftsposter som det inte finns täckning för vad avser finansieringen så föreslår de rödgröna följande poster som kostar skattebetalarna mer i skatt.


Jobb

* 100 000 jobb, praktik och utbildningsplatser.
* 6 miljarder kronor i sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.
* 12 miljarder kronor till kommunerna, stopp för neddragningarna, kommunerna ska kunna planera för ökad kvalitet och personaltäthet.
* Investeringar i bostadsbyggande, infrastruktur och klimatomställning.
* Sänkt kostnad för medlemskap och höjt tak och ersättning i a-kassan.

Klimat

* 100 miljarder kronor för utbyggnad av hållbar infrastruktur under planperioden 2010-21, bland annat Sveriges första höghastighetsbanor: Ostlänken och Göteborg-Borås.
* 4,6 miljarder kronor investeras i energieffektivisering i flerbostadshus och skollokaler.
* 600 miljoner kronor satsas i ett nytt klimatinvesteringsprogram.
* Dessutom föreslås justeringar av klimat- och miljöskatterna.
* Stärkt finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder.

Välfärd

* Mer resurser till välfärden. Totalt 12 miljarder kronor till kommunsektorn 2011-2012.
* Minska barnfattigdomen. Höjt underhållsstöd, höjt bostadsbidrag för ensamstående och höjt flerbarnstillägg.
* Ökad jämställdhet. En miljard till kommunerna för att möjliggöra fler heltidstjänster, höjt tak; så att fler får ut 80 procent av sin lön när de är hemma med sitt sjuka barn och barnomsorg på obekväm arbetstid.
* En ny aktiv sjukförsäkring med fokus på individens möjligheter. Vi vill avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, omförsäkra de utförsäkrade som saknar försörjning, höja taket och fokusera på rehabilitering tillbaka till arbete.
* En social bostadspolitik med tydliga ambitioner. Bostadsbristen ska mötas med ökat byggande. Vårt mål för nästa mandatperiod är att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas.

Många av åtgärderna är mycket behjärtansvärda och riktiga men de kostar oss skattebetalare mer i skatt. Efter att kommit ur den värsta lågkonjunkturen på 75 år vill man dra in mer skatt - mycket mer i skatt. Det dämpar hushållens konsumtion och sätter käppar i hjulet för att få snurr på ekonomin igen. Sverige har inte den konkurrenskraft som motiverar stora utgiftsökningar i klass med de rödgrönas budgetar och skattehöjningar. Det är en oansvarig politik!

Jan Rejdnell

söndag 29 augusti 2010

Ännu färre som personkryssar i årets val


Antalet väljare som personkryssar minskar i svensk politik. Media skriver knappt en rad om hur personkryssandet och valmyndigheten är lika tyst. Som DN skriver i nästan den enda artikeln om kryssande av kandidater på riksdagslistorna.

Möjligheten har funnits sedan 1998 men bara ett fåtal har lyckats med bedriften att få tillräckligt många kryss av väljarna för att ta sig förbi partiernas toppkandidater till riksdagen. För det krävs åtta procent av rösterna, vilket visat sig vara omöjligt särskilt i stora valkretsar och i stora partier.


Två saker. Som nuvarande personvalssystem ser ut är det svårt för att inte säga omöjligt att bli inkryssad om man som kandidat tillhör ett stort parti. Om man är Moderat eller Socialdemokrat kan man glömma att bli inkryssad till Riksdagen. Det betyder att man får tillräckligt med personvalsröster så man går förbi listordningen på riksdagsvalsedeln.
Man måste först komma förbi åtta procent av partiets röster i valkretsen på sin egna kandidatur och därefter får än fler personkryss än övriga på listan.

Men den andra området förbiser DN. I övriga partier är möjligheten till att bli inkryssad påtagligt mycket större. Det handlar om valkretsens storlek och möjligheten till ett mandat. För det finns de som blivit tillräckligt personkryssade men där det inte räckt till för ett mandat i valkretsen. Inom Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet finns en stark möjlighet till att bli personvald. Särskilt nu när Kristdemokrater, Centerpartister och Vänsterpartister ligger nära fyra procentsspärren. Då väger kryssen tyngre. Även Folkpartiet har enligt opinonsundersökningarna ett valresultat i paritet med föregående val.

I det tysta kan en kandidat som tillhör en kyrka eller etnisk minoritet satsa på att dessa grupper personkryssar kandidaten och gå förbi övriga. Det räcker i vissa valkretsar i Sverige enbart med 1 000 kryss så är man personvald. I Finland krävs minst 4-5 000 kryss för att kunna gå förbi.

Möjligheten att bli personkryssad är med andra ord större i Sverige om man tillhör och/eller röstar på ett mindre parti. Detta skriver media och press ingenting om!!!!

Valmyndighetens information om att personrösta är torr så det knastrar.
Trots busskursreklam, annonser i dagstidningar och media så är det total avsaknad kring informationen att kunna personrösta. Partierna vill inte få in mera personröstande. Det är bara läpparnas bekännelser med nuvarande system. Media har tappat sin roll att informera om personröstandet.

Min uppmaning är att räkna ut hur många kryssröster som behövs för respektive parti och valkrets och sedan fråga media om varför de inte upplyser kring detta! Endast på detta sätt får personvalet fokus!

Jan Rejdnell