måndag 11 oktober 2010

Psalmer istället för framtidens skola


Så har då Jan Björklund lagt fram regeringens förslag till ny läroplan för grundskolan. Förslagen är i stort sett bra men har inslag av mer detaljstyrning av ministern. Under söndagen kunde inte Jan Björklund låta bli att peta i det genomarbetade förslag bland remissorgan och lärare som Skolverket sammanställt.

Vad var det då Björklund var tvungen att peta in i all hast?

Jan Björklund påstod att Skolverket inte tydligt markerat Kristendomen i dess historiska kontext. Detta konstaterande kommer efter ett halvår efter det att Skolverket utarbetat förslaget. Timmarna innan kommer plötsligt ministern på att här skall vi knipa poäng.

Fatta att få ett regeringsuppdrag, ägna tusentals timmar och resurser åt ett långtgående förankringsarbete och så slutar Björklund hela processen med att påstå att Skolverket inte markerat Kristendomen tillräckligt. Tiotusentals lärare har lämnat förslag i förankringsprocessen av alla kursplaner. Tusen skolor har varit med som förankringsytor. Ämnesråd, skolformsråd, fackförbund, friskoleföretag, forskare.
Visst har han rätt att lägga till och ha åsikter från regeringen men det kunde gjorts långt innan.

En detalj i en av alla kursplaner för ett enda ämne. Fem rader text. Psalmer skall in. Man måste förklara varför vi har Påsken och Julen för barnen! Dessutom måste kristendomen viktas upp i förhållande till andra religioner. Va? Detta är motsättningen enligt ministern mellan honom själv och Skolverket. Allt för att på bästa nyhetsplats under en söndagsmorgon utan att någon ens får lov att läsa texten. För den kommer på måndagen.

Det är ohederligt och fult gjort. Hur är det möjligt i Sverige 2010?

Ingen redaktion har tagit sig tid att granska och upptäcka att hans utspel är fullständigt tomt. Det finns ingen egentlig motsättning, bara Björklunds behov av att detaljstyra ända ut i klassrummet att det ska sjungas och studeras psalmer. Syftet är mediaplats. Det är ett underbetyg av landets redaktioner och att de köps allt om sägs under helgerna. Världens billigaste knep - stora nyheter presenteras under en helg. Borde vara varning på detta.

Innehållet i det han sa kan tolkas som flört med rent konservativa undertoner och likaså rent främlingsfientliga strömningar skall få sitt. Det kan också viftas bort likt hans förslag om att burka inte skall få förekomma i klassrummen under brinnande valrörelse.

Björklund borde lyft fram visionerna om svensk skola. Världens bästa skola fyllt med IT och ny kunskap istället för att sjunga psalmer.

Jan Rejdnell

Kristendomsundervisningen i skolan


När jag gick i skolan - för en så där en hundra år sedan - började vi varje morgon med psalmbok. Läste Fader vår och fick lära oss det mesta ur Bibeln. Koranen och andra religioner var något exotiskt. Andra religioner var udda. Det var självklart att gå och konfirmeras...

I dag har vi ett annat samhälle. Vi har ingen statreligion. Staten är skild från kyrkan och det är upp till var och en vilken kyrka/samfund man vill tillhöra, om man nu alls vill tillhöra en församling eller religion.

Ändå är lagboken uppbyggd på tio-guds-bud säger vän av ordningen. Jag säger att lagboken inte hängt med i samhällets utveckling. Lagboken skall vara sekulär. Alla religioner ska behandlas lika, alla politiska partier ska behandlas lika, och alla människor ska behandlas lika. Det skall vara likhet inför lagen. Så varför skall kristendomen ha en särställning i svenska skolan som nu Jan Björklund vill?
- För vårt kulturarv och historia, säger tillskyndarna till att vikta kristendomen framför andra religioner i undervisningen för svenska skolan.

Min fråga bli istället varför inte detta då skall ingå i historielektionerna? Jan Björklund vill förklara för barnen varför vi firar påsk och jul. Ni vet det där utanför påskharen, ägg, julskinka och julklappar. Skolan skall förklara för oss - det vi föräldrar har haft som uppgift att hela tiden förklara för våra barn oavsett religion eller icke-religion. Björklund vill ta över!

Jan Björklund vill att lärarna skall lära ut kristendomens grundläggande historia oavsett att lärare på olika platser i landet faktiskt måste anpassa undervisningen för att den ska bli relevant för de elever som är där. Lycka till med viktningen av kristendomen i olika invandrartäta områden i Sverige. Björklund vill skapa polemik kring och ensidigt ta ett krig om sina åsikter trots att Skolverk och lärarkår har gjort väl avvägda ställningstaganden för att alla religioner skall beskrivas i svenska skolan.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Religionskunskap.pdf


Religionslärarna menar att det är minst lika viktigt att lyfta fram sekulariseringens betydelse för att förstå Sverige idag och vår omvärld. Skolverket har lagt fram förslaget sedan i mars med utgångspunkt av vad religionskunskapslärarna framfört. På söndagen innan förslaget kommer från regeringen polemiserar Jan Björklund med Skolverket och vad religionskunskapslärarna sagt utan att lägga fram sitt förslag. Allt för att plocka billiga poäng i debatten och få uppmärksamhet inför hela sitt regeringsförslag på måndagen. Det var så här skolministern framförde nya regler och lagförslag om användandet av burka i undervisningen i landets förskolor och skolor.
Ingen skall påstå annat än att detta är noga genomtänkta förslag och flirtar med folks fördomar och konservativa inställningar. Det är en liberal som gör det.

Självklart är detta ytterligare en flirt med en förväntat islamofob opinion. Liberala partier har lockats till främlingsflirtar i opinionen. Det har skett i Danmark och andra länder. Det är alltid liberaler som skall slå tillbaka mot "Vi och dom" -inte understödja sådan politik.

Jan Rejdnell