lördag 13 november 2010

Datalagringsdirektivet - en pågående förundersökning


Jag har fått frågan med anledning av Datalagringsdirektivet som Beatrice Ask lagt en lagrådsremiss (Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG) om:

- Vad är det så farligt med att de lagrar uppgifter om när jag varit uppkopplad?


Frågan som den är ställd vittnar om hur lite man vet kring möjligheterna från Staten att kontrollera dig. Expressen har varit inne på temat om vad vad man kan använda uppgifterna till. Man skriver att "Justitieministern vill i en kommande lagrådsremiss att det ska bli lättare att få ut uppgifter från exempelvis nätleverantörer. I dag måste brottet ge fängelse, men i framtiden ska det räcka med böter. I klartext innebär det att även småbrottslingars lagrade trafikdata ska kunna lämnas ut".

Även Mark Klamberg varnar på sin blogg för vad som nu händer. Som så riktigt Mark Klamnberg skriver så pekar han på att "uppgifterna kan lämnas ut till polisen i preventivt syfte, dvs innan brott ens har begåtts" .

Det finns inga krav på att någon är misstänkt för brott eller domstolsbeslut. I klartext innebär det att polisen kan samla information om dig utan ha någon misstanke om att ett brott är begånget. i praktiken är det en pågående förundersökning utan att du egentligen vet om det.

All information som samlas in och gås igenom kan användas som bevismateriel för olika typer av brott som man anser du kan ha begått. Det är upp till åklagaren att bedöma halten i bevisen och åtala eller ej. Eftersom det är ringa brott som hamnar på böter som kan omfattas så är det i praktiken allting - stort som smått - som bedöms.

När FRA-lagstiftningen diskuterades (som rör någonting annat än detta) så fanns kravet om att misstankar om brott inte räckte utan det skulle befinna sig på fängelsestraff om ett år. När man sedan beslutade så var kravet att man skulle vända sig till en särskild domstol för att kunna göra avlyssningen. Detta är som bortblåst i denna lagrådsremiss från regeringen. Här behöver man inte ens gå till domstol - en åklagare kan själv besluta och sedan rapportera till domstol senare. Polisen kan med sex månaders intervaller plocka ut information för att bygga upp olika "case" för att sedan få åklagare att gå till domstol med olika brott. Under tiden vet du ingenting. Staten är enväldig och vem vet hur olika myndigheter samverkar med Polisen.

Så svaret till de som ställer frågan om det är så farligt att man lagrar uppgifter om var och när man varit uppkopplad är som Agneta Berliner skriver i sin blogg:

- Övervakningen (faktisk eller upplevd) leder till att människorna anpassar sina tankar och sina beteenden till dem som staten önskar.


Övervakning leder automatiskt till självcensur. Det visar undersökningar i Tyskland. Om någon kan läsa dina mail och SMS, lyssna på dina samtal utan att du vet om det så kommer du vara försiktigare. När samhället sedan kopplar ihop olika system - i bästa välvilja för att hitta brottslingar och terrorister - så kan man pussla ihop en fullständig bild av dig och dina förehavanden. Vi är blixtsnabbt inne i övervakningssamhället.

Regeringen vill gå ännu längre än EU och vill veta var du sänt dina uppgifter och pratat i telefon. Det är uppenbart att Beatrice Ask går längre än Bodströmsamhället dvs sin föregångare som justitieminister.

Det partier som kallar sig liberala i Riksdagen bara tittar på! Förr kunde man lita på riksdagsledamöter i exempelvis Folkpartiet som tidningsmannen Hans Lindblad som avverkat många år i Riksdagen. Om något var fel rent ideologiskt så sa han det. Struntade i vad partiledningen tyckte och sa. I dag är partiledningens ord lag. De riksdagsledamöter som belönas med uppdrag och nämndplatser är så kallade broilerpolitiker. De startade tidigt och har ingen plattform utanför politiken. Det finns ingen som säger det uppenbara - Datalagringsdirektivet går emot det mest grundläggande liberala - integriteten och att samhället inte skall kontrollera dess medborgare i allt man företar sig och gör. Det fria ordet är endast fritt så inte Staten övervakar det.

Det behövs ett liberalt parti i politiken - Liberaldemokraterna behövs!

Jan Rejdnell

torsdag 11 november 2010

Tant Gredelin, Tant Röd och alla andra övervakare


Nu kommer förslaget om Datalagringsdirektivet.
Alla andra som tvivlat att Sverige skulle sälla sig till skaran med ett fullfjädrat övervakningssamhälle kan nu lägga dessa åt sidan. George Orwell kan slänga sig i väggen.

Det som nu skall sparas enligt Tant Gredelin - Beatrice Ask är så kallade trafikuppgifter. Det innehåller vem som talat, sms:at eller mejlat med vem, när det skedde, vilken utrustning om användes, hur länge kommunikationen pågick och så vidare.
Jo du läste rätt. Och det är trafikoperatörerna som skall fixa det. Det kommer kosta massor av pengar och vi alla kan när som helst få våra uppgifter om kommunikation med andra (utan minsta brottsmisstanke)uppkollade av våra myndigheter.

Här samlar man bevis för att utreda brott. ALLA uppgifter. En bank att ösa ur. Eftersom Beatrice Ask tidigare tyckt att man skall skicka brev hem till folk som kan misstänkas bryta mot lagen - exemplet var att betala för en prostituerad - så är väl nästa steg att polisen använder avlyssning i alla dess former för alla typer av brott - stort som litet. Med vilken rätt har staten rätten att avlyssna och och övervaka vanliga medborgare? Kommer vi vara säkrare i Tant Gredelins samhälle?

Tant Röd dvs Mona Sahlin har lovat att backa upp lagen. Och även de snälla farbröderna inom Alliansen...

Media rapporterar nu över hela linjen om att Tant Gredlin går längre - mycket längre än vad EU kräver. Det man förlorade i FRA tar man igen på Datalagringsdirektivet. Det håller inte med att säga att den som inte har något att dölja inte har något att frukta. Den personliga integriteten går förlorad! Spikarna sätts i för det öppna samhället.

Regeringen vill dessutom lagra uppgifter om var de inblandade befinner sig när kommunikationen avslutas. Myndigheterna vet med andra ord var du är och var du varit.
Det gäller alla typer av brott också. Mindre brott som bara ger böter. Allt skall övervakas. Polisen att kunna begära ut ip-adresser även för brott som endast bestraffas med böter.

Den som får betala notan är vi som ringer, mailar och skickar SMS. Man lägger kostnaderna för övervakningssamhället på operatörerna som är tvungen att ta ut det på konsumenterna. Vi har inget val! Det handlar om stora belopp!

I både Tyskland och Rumänien har författningsdomstolarna underkänt de lagar som stiftats i enlighet med direktivet. Experter har också varnat för risken att lagrade uppgifter läcker ut och missbrukas. Eftersom lagringen skall ske hos operatörerna så kan vi alla se fram mot en svarta-börs-handel där media köper loss uppgifter om tänkbara lagöverträdare eller om en politiker varit i fjällbacken istället för i riksdagen.

Det behövs ett liberalt parti i svensk politik som sätter stopp för all integritetskränkning. All övervakning och onödiga nya lagar som syftar till att misstro individerna. Det är därför Liberaldemokraterna (L) bildas som en frisk ny kraft i svensk politik för att pensionera Tant, Gredelin, Tant Röd och alla oliberala farbröder i Alliansen.

Jan Rejdnell