onsdag 26 januari 2011

Juridisk mord i skattemål


För några dagar sedan i Expressen ger Maria Abrahamsson och Jessika Vilhelmsson - båda M-riksdagsledamöter - svidande kritik till justitieminister Beatrice Ask.

"Möjligheten att få sin sak prövad i två skilda instanser är själva garanten för en rättssäker ordning"

Att införa prövningstillstånd även skattemål skulle vara juridiskt mord på massor av företag och privatpersoner. I Förvaltningsrätterna vinner Skatteverket 90 % av alla mål. Det är en transportsträcka till kammarrätten. I Kammarrätten ställer man helt andra beviskrav än då skatteverket påstår en sak utan att behöva bevisa.
"Sannolika skäl" och det "kan antas att" används ofta.
Beviskraven är som bortblåsta. Här gäller omvänd bevisföring - bevisa motsatsen.

Det finns många bevis på att svenska skatteprocesser hotar rättssäkerheten i landet.
När skatteverket bestämt sig så kan de fälla en företagare eller privatperson om de vill. Detta är Sverige 2011. Förvaltningsdomstolarna hämtar sina domare från skatteförvaltningen och de uppfattas idag som en transportsträcka till kammarrätten.

Om inte företagare och medborgare i landet uppfattar rättssystemet som "fair" kommer svarthandel och framförallt tilltron till vårt rättsväsende rubbas i grunden.

Fler domar kommer att överklagas till Europadomstolen. För att inte staten skall förlora för många mål som blir prejudicerande så gör man upp i godo. Väldigt många mål görs upp i godo.

Det är som M-ledamöterna skriver:
"Men också domar i skattemål kan få livsavgörande konsekvenser och betyda ekonomisk ruin eller grön kvist för de berörda. Lika starka rättssäkerhetsskäl har därför motiverat att domar i skattemål ska kunna överprövas, i dessa fall till kammarrätten."

JO anser att "också måste vägas in hur medborgarnas förtroende påverkas för rättskipningen och rättsväsendet i stort."
Lägg därtill att förtroendet särskilt för domar i skattemål redan är naggat kanten.

Med rättssäkerhet menar jag att:
- att lagstiftningen skall vara transparent. Lagreglerna ska vara begripliga för alla som berörs. Alla ska förstå innebörden av de lagregler som kan beröra dem.
- rättsskipningen skall vara transparent och förutsebar. Domstolarnas praxis ska vara tydlig och begriplig att alla ska kunna förstå innebörden av domstolarnas resonemang (annars blir det enbart en tvist mellan jurister).
- alla skall behandlas lika. Detta är fundamentalt. Rättsstaten för inte särbehandla personer efter deras juridiska eller professionella status. Många domar utgår från att man som företagare har visst ansvar...

1 kommentar:

  1. Jojo. Inte minst i skattefrågor härskar de små handläggarnas godtycke stor roll. Ett tyckande hit och dit, som ofta inte har med verkligheten i det konkreta fallet att göra. Och vem orkar, och har råd, att bråka speciellt mkt?
    Rättssamhälle? Glöm det.

    SvaraRadera