fredag 28 januari 2011

Politiken är nästa "finanskris"


Om jag sa till dig att en familj betalade 10,8 procent av sin hushållsbudget i räntor på sina lån skulle du nog bli förfärad. Om jag dessutom sa att det kommer att öka till 2020 till 20 procent av deras budget, skulle du nog utbrista - Sjukt! Det går inte ihop!

Det är exakt den situation USA befinner sig i just nu.
De har dessutom lånat pengar av världens största diktatur - Kina.
Det är omöjligt att förstå varifrån alla de pengarna ska komma för att betala tillbaka lånen och räntorna till Kina. De kommer givetvis styra ut USA till förmån till sin egen framväxande ekonomi.

Det finns en dansk forskare - Jørgen Ørstrøm Møller - som menar att USA är på väg i konkurs. Stormaktsspelet innebär att "USA som har stora skulder till Kina kommer behöva be folkrepubliken att skriva av en del av sina lån till amerikanerna som rena förluster."

"Annars kommer USA:s tillväxt under flera kommande år att vara så låg att Kinas viktiga USA-export inte längre blir lönsam."

I USA växer nu förståelsen för att sakernas ting är sneda. Flera amerikanska städer har snart inte en dollar kvar i kassakistorna. I Detroit måste en femtedel av budgeten skäras. Det har redan varit sex eller sju kommunala bankrutter. Fler kommer. Det beror på minskade skatteintäkter. Jag har varnat för det i en blogg om "Greklandskommuner" i Sverige som lånar och lånar till driften. I veckan debatterade jag med kommunstyrelsens ordförande i Lessebo. Det skedde i direktsändning i Radio Kronoberg.
(8.00 in i programmet till 20.00 dvs 12.00 minuter, kl.15.00)

Kommunstyrelsens ordförande gav mig rätt på alla punkter. Hon verkade mest lättad över att hon klarade sig helskinnad ur diskussionen. De måste gå upp i större region - de har inte skatteunderlag så det räcker. 80.000 i skuld per kommuninnevånare.
Uppdelningen i kommuner är i dag förlegad. Skatteintäkter från exporterande företag landar inte automatiskt i kommunkassan. Det handlar om VEM som bor i kommunen - vilka kommuninvånare - om de har skattekraft. Är det fler äldre så kan inte servicen upprätthållas. Effekten blir att mer måste tas över i regionbudget och statskassan. Redan idag skriker dessa kommuner om mer statsbidrag.

I USA:s Detroit är det så pass illa att en femtedel av kommunala tjänster ska försvinna, så som sopphämtning och polisbevakning, skriver Huffington Post.

I staden Hamtramck förväntas den sista dollar spenderas inom kort.

I Pritchard, Alabama, har kassakistorna utarmats till den grad att pensionärer på olaglig basis inte längre erhåller någon pension.

Innan vi hamnar i samma situation i Sverige måste vi få ett nytt skattesystem med platt skatt och där alla medborgare garanteras en grundinkomst - garantiersättning alt. medborgarlön. Precis som Liberaldemokraterna föreslagit. Men det förutsätter också att vi slår sönder kommunindelningarna samt landstingens vara. Det är minst en nivå för mycket i den politiska ordningen. Den kommunala självstyrelsen håller på att sätta sig själv ur spel. Sossarna har försökt lösa problemet med att införa så kallade Robin Hood-skatter. Man tar från rikare kommuner och landsting för att ge till fattigare sådana. Det är ett i grunden orättvist system. Om en kommun sköter sig och är effektiv så skall överskottet gå till en kommun som kanske misskött sig.

Gunnar Wetterberg (planeringschef på SACO)skrev i Expressen den 19 juli att man borde belöna de duktiga kommunerna för produktivitetsökningar. Gunnar Wetterberg föreslår en statlig styrning som innebär att av varje kommunal skattehöjning så skall hälften gå till staten och vid en skattesänkning får kommunerna tillbaka hälften av sänkningen från staten. Ett sådant system skulle få fart på processöversyner och rationaliseringar i kommun och landsting. Varje gång det blir ebb i kassan kan man inte höja skatten eller ropa på statsbidrag. Rejäla omprövningar av befintlig verksamhet måste frigöra resurser för ny verksamhet. Det finna inget funktionellt samband mellan mer pengar och resultat.

Frågan måste ställas - är politiker mest lämpade för att styra ekonomi? Lägga upp långsiktiga ekonomiska planer, kräva produktivitetsökningar i verksamheter man vill prioritera och tycker om. Självklart är det inte så. Politiken måste målstyra mer och lämna över ansvaret för driften till proffs. Om dessa tjänstemän inte klarar uppgiften - sparka dem istället för att omplacera dem.

Nästa "finanskris" är inom politiken.
Man kommer inte få verksamheterna att gå ihop. Nedskärningar komma leda till ramaskrin bland väljare. Inga riktiga prioriteringar görs mellan olika verksamheter - politiker kommer sparkas. Detta är nya argument för nytt skattesystem och att införa nya regionindelningar i landet samt lägga ned landstingen!

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar