onsdag 12 januari 2011

Sverige måste införa ett nytt skattesystem


På Svd.se/opinion har Camilla Lindberg f d folkpartist och f d fp-riksdagsledamot skrivit en debattartikel med mig Jan Rejdnell, grundare av Liberala Företagare och Liberaldemokraterna tillika fd folkpartist.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bor-infora-plattskatt_5859311.svd


Här kommer den längre artikeln:

Sverige fick ett nytt ålderspensionssystem för tolv år sedan. Alla partier som då var företrädda i riksdagen, utom Mp och V, satte upp ett nytt pensionssystem. Reformen syftade främst till att minska den demografiska risken som en åldrande befolkning innebär. Sverige valde ett system som grundar sig på ett fördelningssystem med fiktiva pensionskonton (inkomstpensionen) och ett fonderat pensionssystem med verkliga pensionskonton (premiepensionen). En tilltagande åldrande befolkning medför utmaningar och påfrestningar i det statsfinansiella systemet. Likt Sverige då gick i spetsen i Europa och reformerade sitt pensionssystem bör man nu reformera det mer lapptäcksbetonade och mindre fungerande skattesystemet.

De som vill behålla det nuvarande skattesystemet har det inte lätt. I SKL:s långtidsutredning beräknas den genomsnittliga kommunala skattesatsen passera 50 procent omkring år 2040 (den högsta marginalskatten uppgår då till 75 procent) för att omkring år 2095 närma sig 70 procent (den högsta marginalskatten börjar då närma sig 100 procent). Det är finansieringen av våra välfärdstjänster utifrån att samhället skall erbjuda dessa som kommer på skam. Detta för att upprätthålla dagens kvalitetsnivå. Det går inte fortsätta med nuvarande system och öka skatten i ett land som redan har ett av världens högsta skattetryck. Vi måste skapa en ny modell som fungerar i vårt nuvarande och framtida samhälle.

Vi måste få ett rättvisare och enklare skattesystem med införande av en platt skatt vilket leder till lägre kostnader för att ta in skatten. Tillämpat på svenska förhållanden kommer platt skatt leda till att skattesystemet förenklas avsevärt, det blir överblickbart och därtill de flesta formerna av skatteplanering försvinner. Framförallt försvinner de stora och kostsamma transfereringssystemen. Onödig byråkrati och onödiga regler försvinner. Inkomstomvandling från arbete till kapital blir mindre intressant om skattesatserna är ungefär desamma. Platt skatt leder till sänkt marginalskatt för alla inkomsttagare och förutsätts stimulera till högre utbildning genom att progressiviteten i skattesystemet slopas.

Skattesystemet måste vara och upplevas rättvist av medborgarna. Ett nytt skattesystem måste därför vara överblickbart för varje medborgare. Skatten på arbete (inkomstskatt och socialavgifter) står i dag för ca två tredjedelar av de totala skatteintäkterna och en tredjedel av BNP. Mycket små förändringar får därför stora effekter. Med ett omedelbart införande av platt skatt ökar beskattningen för dagens låg och medelinkomsttagare jämfört med dagens skattesystem. Skatteuttaget och marginalskatten minskar däremot för höginkomsttagare. Beskattningens tyngdpunkt förflyttas bakåt i inkomstskalan med platt skatt. Att försöka ändra på detta genom att gå den omvända vägen och sänka skatteskalan över hela linjen för att på så sätt få ”rättvisa” - kostar för mycket. Då får man inte in tillräckligt med skatt för att klara den grundläggande välfärden. Därför föreslår vi som liberaler att man inför ett högre grundavdrag till nytta för alla med låga inkomster för att överbrygga och kompensera. Till dem som inte har någon inkomst alls vill vi införa garantiersättning från staten – en slags motsvarighet till nya pensionssystemets garantipension. Med ett system med höga grundavdrag och garantiersättning för de som inte har någon inkomst alls - garanteras en ekonomisk grundnivå för alla individer i samhället! Med detta nya system slipper vi kränkande individuella prövningar med socialbidrag andra typer av prövade bidrag. Individen får ett generellt skydd av samhället och ekonomisk möjlighet att klara sitt livsuppehälle. Det är individen som skall ordna sitt liv och inte som nu där man lagt över ansvaret på samhället. Det är upp till individen att hushålla med de ekonomiska stöd som samhället garanterar. Ordna bostad, mat, kläder och eget arbete.

Det är viktigt att påpeka att den som tjänar dubbelt så mycket i ett platt-skatte-system också betalar dubbelt så mycket i skatt. Kombinationen med platt skatt i kombination med en garantiersättning har bara vinnare, utom för alla byråkrater som administrerar bidragssystemen och utbetalningarna.

9 av 27 EU-länder har reformerat sina skattesystem till att ha mer eller mindre inslag av platt skatt. Dock har inga av EU15 länderna infört platt skatt. Sverige bör nu gå i spetsen för ett modernt platt-skatte-system.

Med platt skatt menar vi idédebattörer att alla inkomster oavsett inkomstslag beskattas med en och samma skattesats. En uppsjö av undantagen och särregler slopas. Samma skattesats på den första som på den sista intjänade kronan.

Jan Rejdnell Camilla Lindberg

3 kommentarer:

  1. Intressant att läsa artikeln i längre version. Att skriva om skatt är svårt att göra om man inte får använda fler tecken än vad som tillåts i en debattartikel. Det finns så otroligt mycket att göra för att göra skattesystemet enklare. Jag tycker att platt skatt är en otroligt intressant tanke och någonting som jag förespråkat i många år.

    SvaraRadera
  2. Läste i din blogg de kommentarer du har om vårt förslag. Oavsett vilken typ av skattesystem som man använder - om man använder sig av avdrag i någon form så blir det marginaleffekter. Frågan är bara hur stort ett grundavdrag skall vara för att inte få för stora procentuella effekter. Vi har valt vägen att OCKSÅ föreslå en garantiersättning (det somliga kallar medborgarlön) för att kompensera de som ej har någon inkomst att kvitta mot. Kritiken mot jobbskatteavdraget för de som står utanför arbetsmarknaden är delvis berättigad och i ett liberalt samhälle måste man ta med alla - även de som inte har arbete och lön. Jag tycker du skall läsa den delvis hätska kritik som riktas mot platt skatt- förslaget även med vår modell från vänstern. Man förstår inte utan vill nog att alla skall tjäna lika mycket.

    SvaraRadera