lördag 26 februari 2011

Barnkonvention vs Barnbalk


I en artikel på Brännpunkt i dag (Svenska Dagbladet) går ordföranden och generalsekreteraren för Epcat Sverige sin syn på hovrättens dom när man friar för våldtäkt mot en 14-årig förståndshandikappad flicka i Malmö.

I domen anser man att utnyttjandet hon utsatts för inte varit en tillräckligt allvarlig integritetskränkning. Ett barn har sålts som en vara och exploaterats sexuellt utan att ha blivit kränkt till sin integritet.


Detta resonemang är hållbart om man inte i samma artikel ondgör sig över att man har använt sig av sexköpslagen i domen. Man kan inte å ena sidan säga att en sexförsäljning är gjord och sedan beklaga sig över att sexköpslagen är inblandad för det är ett barn som blivit utsatt. Detta visar att lagstiftningen haltar och inte hänger samman.

Med all rätt reagerar Epcat över att ett barns rättigheter åsidosätts och att man istället åberopar sexköpslagen. Eftersom männen "inte förstod att hon var under 15" så blev hon helt plötsligt någon som sålde sex. Samtyckesåldern är 15 år i Sverige men det innebär inte att flickan är myndig och skall krävas på ett ansvar som lagen kan ställa krav och ansvar på en myndig person.

Rätten har inte trott på flickan utan istället gått på prostitution. Att flickan är under 18 år och förståndshandikappad tycks inte räknas.

Epcat pläderar för Barnkonventionen och skramlar med att Sverige skall granskas av FN:s barnrättskommittéinom kort vad gäller just implementeringen av tilläggsprotokollet för Barnkonventionen om försäljning av barn , barnprostitution och barnpornografi. Sanningen är att om Barnkonventionen hade varit införd som svensk lag så kanske domen ändå inte varit så annorlunda mot idag. Lagar krockar vilket visas i domen.

Vi har i dag lagar som tillåter polisen att ta in minderåriga till polisstation, sätta dem i förvar, lämna kissprover och bli visiterade. Vårdnadshavare eller eller sociala myndigheter behöver inget veta.

Lagar krockar. Därför behövs en särskild lagstiftning för barn i Sverige. En Barnbalk. Vi behöver ta bort moraliserande lagstiftning som sexköpslagen vilken används som det behagar - det märks i detta fallet.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar