måndag 21 februari 2011

Inrätta ett barnkonto!


Barnbidrag får man för att man skaffat barn. Somliga låter sina barn ta del av detta bidrag från staten för att köpa egna kläder, material till skolan eller någon idrott. Men många barn får inte sina allra viktigaste behov tillgodosedda. Vi pratar om barnfattigdom.
Jag tror inte för en sekund att de som har det dåligt ställt kommer få det bättre med ett barnkonto. Men pengar finns avsatta till barnen istället för allting annat som föräldrarna tycker att de behöver.
En vårdnadshavare kan utses för att sköta barnkontot för barnet om föräldrarna missköter sina barn. Det är inte möjligt i dag. Likaså kan barn fortare lära sig hantera egna pengar istället för gå till sin vårdnadshavare/förälder och fråga efter pengar eller kläder.

Skillnaden mellan ett barnkonto och dagens barnbidragssystem är att barnbidraget inte är knutet till barnet där vårdnadshavaren har ansvaret över det, utan ges till föräldern för att det skaffat barn.

Barnkonto ska handhas av föräldrarna/föräldern och i normalfallet så är det ingen skillnad mot hur det fungerar idag.

Det är först när det missköts som sociala myndigheter ska kunna träda in och i största möjliga mån i samråd med barnet, men alltid utifrån barnets förutsättningar, ge kontrollen över barnkontot till någon annan, exempelvis en god man eller en stödfamilj.

Idag har barnet inget eget ombud i vårdnadstvister och barnbidraget kopplas automatiskt till modern (vilket är krångel i alla vårdnadstvister och uppdelning av pengar mellan vårdnadshavarna). I dag har barnet liten rätt och en Barnbalk borde införas som ger barnet en självklar rätt.

En Newsmill - artikel är skriven på detta tema där jag står som en av undertecknarna.

http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/17/barnkonton-skulle-r-dda-fattiga-barn

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar