onsdag 13 april 2011

Stärka företagandet i Sverige???


Jan Björklund har en tid uttryckt en vilja att underlätta för småföretagandets villkor i Sverige. Så kom då de fantastiska insatser som skall skapa mycket bättre fart på företagandet och dess villkor i Sverige.

Tre insatser!

"För det första öppnar vi för en förenkling av den så kallade expertskatten. Expertskatten innebär att utländska experter får vissa skattelättnader när de kommer till Sverige och arbetar."


Hjälper inte särskilt många befintliga småföretag utan storföretag som vill ta in arbetskraft från utlandet.

"Den andra frågan gäller förutsättningar för donationer till forskning. Vi ser över möjligheten att utöka företagens avdragsrätt för donationer till forskning och utveckling."


Återigen riktat mot storföretag!

"Det tredje förslaget är att vi ytterligare förbättrar det så kallade 3:12-regelverket. Vi vill minska företagarnas krångel och göra det möjligt för företag att stanna och växa i Sverige."


Vad detta innebär i praktiken är mycket svårt att sia om.Att minska byråkratin är ett evigt illusionsnummer för snart varje regering.

Detta är alltså de stora insatserna för att underlätta för småföretagandet i Sverige från Alliansregeringen. Hoppla!

1 kommentar:

  1. Maud Olofsson har haft företagandet som en käpphäst. Finns det någon beskrivning av vad som åstadkommits under hennes tid när det gäller företagandet och dess villkor? Kanske en hel del har skett? Företagandet är ju grunden för välståndet. Vad säger Jan R - om du var "2diktor" och fick bestämma - vad skulle du göra?

    SvaraRadera